Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.3.2019 od 16:30

Ve středu 20.3.2019 od 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. Program přehledně najdete níže, podklady bohužel prozatím i přes příslib starosty, že zveřeňovány budou, zveřejněny nejsou (s výjímkou rozpočtu). Pokud to bude technicky a organizačně možné, zajistíme přímý přenos a záznam zasedání. Projednávat se bude mimo jiné také návrh rozpočtu města.

Aktualizace: Podklady pro zasedání jsou zveřejněny.

Komentář: Veřejné zasedání zastupitelstva je zřejmě pro zastupitele nemilým nepohodlím. Jak jinak si vysvětlit důsledné využívání zákonného intervalu 3 měsíců. Vedení města dostalo na prosincovém zasedání zastupitelstva “bianco” šek a v prvním čvtrtletí roku funguje zcela mimo doholed zastupitelů s tím, že veškeré čerpání funančních prostředků se automaticky dostává do rozpočtu 2019 a bude schvalováno zpětně současně s rozpočtem.

A jen na okraj - starosta a zastupitelé svým přístupem “veřejně zasedáme až když už ze zákona nelze jinak” teď zákon porušili. Zákon o obcích předepisuje zasedání zastupitelstva nejméně jednou za 3 měsíce. Poslední zasedání zastupitelstva proběhlo 17.12.2018. Nejzazším zákonným termínem pro další zasedání zastupitelstva tedy byl 17.3.2019. Tento termín se zastupitelům nepodařilo dodržet.


Ministerstvo vnitra uvádí: Jednou z častých chyb týkajících se zasedání zastupitelstva obce je překročení tříměsíční lhůty mezi jednotlivými zasedáními. Lhůta 3 měsíců uplyne dnem, který se svým označením shoduje se dnem, kdy se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce. Není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce. Analogicky se zde aplikuje pravidlo počítání času v § 40 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Program zasedání zastupitelstva

 1. Informace o činnosti rady města
 2. Informace o činnosti městského úřadu
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu
 5. Návrh rozpočtu Města Pacova pro rok 2019
 6. Obnovení kontokorentního úvěru na základním účtu Města Pacova
 7. Rozhodnutí o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč
 8. Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – úprava
 9. Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč
 10. Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón
 11. Prodej pozemku st. 138 jehož součástí je dům čp. 156 v k.ú. Pacov
 12. Nabídka na odkup stavební parcely (par.č. 2345/46 k.ú. Pacov)
 13. Smlouva o zřízení služebnosti v k.ú. Pacov
 14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Jetřichovec a Zhořec u Pacova
 15. Směna pozemků v k.ú. Bedřichov u Zhořce a k.ú. Velká Rovná
 16. Poskytnutí mimořádné odměny
 17. Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí
 18. Diskuze

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .