Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 6. 2022 od 16:00

V pondělí 20.6.2022 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Zpráva o činnosti rady je podána ve formě výčtu zápisů z jednání, které dostávají zastupitelé a veřejnost je najde na stránce pacov.city.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Na základě výběrového řízení byla přijata nová úřednice pro pozemní komunikace.

Tímto příchodem je zdůvodňována změna organizační struktury úřadu, kdy nově bude o otázkách staveb pozemních komunikací rozhodovat namísto odboru Dopravy sloučený odbor Stavební, památkový a životního prostředí.

Úřad také vypisuje nové výběrové řízení na úředníka pro územní plánování.

3. Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí

V roce 2019 byl schválen dokument Strategie rozvoje města Pacova. V tomto bodu má zastupitelstvo prodloužit platnost dokumentu na dalších 10 let s odůvodněním, že jde o nezbytnou přílohu mnoha dotačních programů.

Komentář ke schválení strategie beze změny

Dokument má být schválen beze změn. To je trochu zvláštní vzhledem k následujícím okolnostem:

Při schvalování nové strategie by také bylo vhodné se ohlédnout vyhodnotit, nakolik se daří plnit prioritní oblasti pro rozvoj.

Schválením dokumentu beze změny zastupitelé rezignují na veřejně projednávané a veřejně dostupné informace o strategickém plánování správy města. Z dokumentu se stává dokument pro dokument, aby bylo čím naplnit kolonku v dotačních projektech.

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2023-2024

Město plní zákonnou povinnost schválit výhled rozpočtu na další roky a v dokumentu plném zkratech naznačuje plánované rozpočtové na další roky (částky v tisících):

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022

Drobné úpravy rozpočtu:

6. Zásady prodeje stavebních parcel

Zastupitelům je předkládán návrh úpravy zásad prodeje parcel pro rodinné domy. Předmětem změny je upřesnění podmínek převodu parcely, na které je stavba.

Komentář

Hlavní problematický bod zásad se nemění. Stále platí pravidlo prvního osobního podání na úřadě. Stále se tedy můžeme těšit na žadatele o parcelu stanující před úřadem.

7. Prodej stavebních parcel v lokalitě „Nad Sídlištěm Míru“ v k. ú. Pacov

Město bude nabízet k prodeji parcely, které byly připraveny v blízkosti nového bytového domu. Prodejní cena parcel je 1089 Kč/m2 včetně DPH. K prodeji jsou určeny následující parcely:

Termín podávání žádostí o prodej parcely je stanoven na 27.7. od 8:00 v budově zámku, vstup do budovy hlavním vchodem z nádvoří - 1. nadzemní podlaží (přízemí), kancelář č. 1.12.

Komentář

Máte-li dlouhodobě zájem o parcelu a zároveň třeba na termín podávání žádostí o parcely domluvenou dovolenou, máte smůlu, nemusí na vás žádná zbýt.

8. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Pacovská lesní s.r.o.

V areálu na Šimpachu byla dokončena budova “Hájenky”. V budově je jedna bytová jednotka. Budova je v majetku městské společnosti Pacovská lesní. Aby mohla být bytová jednotka pronajímána, je potřeba rozšířit předmět podnikání městské společnosti o “pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor”.

9. Směna pozemků k. ú. Pacov

Zastupitelům je navrhována směna pozemku v oblasti za bývalým areálem Madety u Propadu. Město získá pozemek, na kterém je plánován obchvat Pacova. Zajímavostí na tomto podkladu pro zastupitele je celkem detailní rozkreslení budoucího obchvatu města.

10. Směna pozemků k.ú. Velká Rovná

Městu je navrhována směna pozemků ve Velké Rovné. Rada doporučuje směnit pozemky zahrady za pozemky pod místní komunikací.

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Velká Rovná

Věcné břemeno pro ED.G pro přemístění elektrických kabelů ze sloupů pod zem ve Velké Rovné.

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Roučkovice

Věcné břemeno pro ED.G pro přemístění elektrických kabelů ze sloupů pod zem v Roučkovicích.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Roučkovice

Věcné břemeno pro ED.G pro nová odběrná místa v Roučkovicích.

14. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .