Zasedání zastupitelstva města Pacova

28.11.2018

1. Složení slibu členů zastupitelstva města
Podklad
0501.html
Příloha
0501p.html
2. Navržení zástupce města Pacova do představenstva PEVAK Pelhřimov, družstvo a představenstva SOMPO, a.s.
Podklad
0502.html
3. Navržení určeného zastupitele na pořízení Územního plánu Pacov
Podklad
0503.html
4. Volba členů výborů zastupitelstva města
Podklad
0504.html
Příloha
0504p.html
5. Rozhodnutí o peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí na následující volební období
Podklad
0505.html
6. Informace o činnosti rady města
Podklad
0506.html
7. Informace o činnosti městského úřadu
Podklad
0507.html
8. Rozpočtové opatření č. 8/2018
Podklad
0508.html
Příloha
0508p.html
9. Změna sídla mateřské školy
Podklad
0509.html
Příloha
0509p.html
10. Prodej části pozemku – par.č. 422/4 k.ú. Pacov
Podklad
0510.html
Příloha
0510p.jpg
11. Prodej pozemku par.č. 881/2 a části pozemku par.č 870/1 v k.ú. Pacov
Podklad
0511.html
Příloha
0511p1.jpg
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
Podklad
0512.html
Příloha
0512.jpg
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
Podklad
0513.html
Příloha
0513.jpg
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Jetřichovec
Podklad
0514.html
Příloha
0514p.jpg
15. Diskuze