Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Chystá se změna v provozování vodovodů a kanalizace?

Na svém jednání 16.11.2020 rada města odsouhlasila výpověď smlouvy se společností VODAK, která od roku 1994 zajišťuje provozování vodovodu a kanalizací. Původní smlouva z roku 1994 má výpovědní lhůtu 12 měsíců (nezkoumali jsme dodatky, zda se tento článek smlouvy nezměnil). Reálně tedy Vodak ukončí poskytování služby správy vodovodu na konci roku 2021. Podle zveřejněných smluv se v poslední době roční náklady na služby společnosti Vodak pohybují mezi 2-3 mil Kč.

Oblast podnikání v oblasti správy veřejných vodovodů a kanalizací je oblastí silně regulovanou jak z hlediska tvorby cen, tak z hlediska kvalifikačních požadavků na provozovatele této kritické infrastruktury.

V průběhu letošního roku město několikrát (zpráva 7.4.2020 zpráva 7.1.2020) informovalo o chystaném přechodu na dálkový odečet spotřeby vody s využitím chytrých vodoměrů ve spolupráci se společností Vodak a nic nenaznačovalo, že se chystá zásadní změna v oblasti správy vodovodů.

Věříme, že zástupci města mají připravený plán, jak bude od roku 2022 dodávka vody a provoz kanalizace zajištěn.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .