Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Proč existuje Pacov.City?

Proč to děláte? Komu tím prospějete? Pokud se vám něco nelíbí, proč jste nekandidovali, abyste mohli věci měnit? Město má výsledky, proč vám to nestačí? S těmito otázkami se od založení našich stránek stále častěji setkáváme. Podobné vyznění měla debata, kterou jsem vedl s panem starostou a se zastupiteli. V tomto příspěvku se pokusím na tyto otázky odpovědět.

Co vedlo ke vzniku Pacov.City

Již nějaký čas mi při různých příležitostech občas chyběly informace o činnosti města - respektive úřadu a samosprávy. Zároveň mi chyběl alespoň trochu kritický pohled na dění v oblasti správy města. Všechny oficiální výstupy, které město produkuje, jsou buď informativní, nebo mají více, či méně propagační charakter, když se prezentují úspěchy města.

Při jednom z těchto pokusů něco zjistit jsem si začal pohrávat s myšlenkou na založení nezávislého informačního webu, kde by mohly být publikovány informace, které se pokusí hodnotit správu města nezávislým kritickým okem. V té době (leden 2018) jsem zaregistroval doménu pacov.city.

Koncem léta 2018 se přiblížil termín voleb. V médiích a v jiných městech zuřila volební kampaň a v Pacove bylo ticho. Bavili jsem se o této situaci s několika lidmi a shodli jsme se, že se pokusíme zjistit více o kandidátech, jejich plánech a volebních programech, a vůbec stavu správy města, abychom se mohli v nadcházejících volbách rozhodnout, koho volit. Přišlo nám zajímavé, podělit se o naše zjištění i s dalšími občany města, a proto jsem oživil již dříve registrovanou doménu Pacov.City a začali jsme se věnovat získávání informací.

Předchozí odstavec také odpovídá na otázku, kterou nám položili i zastupitelé - kdo je to MY, když zde na webu říkáme MY. MY je několik občanů Pacova, kteří se shodli na tom, že by mohlo být přínosné, přidat do veřejné diskuse o správě města Pacova i jiný, než oficiální úhel pohledu.

Jaký je cíl Pacov.City

Cílem stránek Pacov.City je nezávisle a kriticky informovat o dění v oblasti správy města. Kriticky znamená se snahou o objektivní zhodnocení dění založeném na racionální úvaze podložené argumenty a fakty. Kriticky neznamená kritizovat za každou cenu. Pokud se nám něco z toho, o čem budeme psát, bude líbit, objeví se na Pacov.City i pochvala.

Dalším cílem Pacov.City je ukázat, jak by mohlo vypadat moderní informování občanů. Proto některé informace, které správa města poskytuje v základní formě, zpracováváme do moderní formy, ve které by je podle našeho názoru mělo město prezentovat. Několik příkladů:

Základem je dostupnost informací

Když jsem se jako zástupce pacov.city zúčastnil posledního zasedání minulého (2014-2018) zastupitelstva, přišlo mírné rozčarování. Nebyl jsem jako občan schopen sledovat, co se vlastně projednává. Shrnutí toho, jak na mě zasedání zastupitelstva působilo, najdete v odpovídajících článcích. Shodou okolností jedním z bodů, který se na zastupitelstvu 19.9.2018 projednával, byl pro mě, jako pro veřejnost, zcela neprůhledný zrušení usnesení o poskytnutí odměn starostovi a místostarostovi ve formě daru. Vyžádali jsme si podklady, na základě kterých zastupitelé na zasedání rozhodují.

Pro naplňování cílů stránek Pacov.City potřebujeme informace, které podle našeho názoru nejsou v tuto chvíli dostupné, nebo je jejich získání komplikované a kvůli zákonným lhůtám by bylo obtížné reagovat na aktuální dění. Proto jsme se pokusili definovat, co bychom rádi od města získali ve formě výzvy novému zatupitelstvu.

Kam patříme v zastupitelské demokracii

Pacov.City není politickým subjektem, který se účastní volebního mocenského zápasu. Plně respektujeme výsledky voleb a fungování zastupitelské demokracie. Mezi institucemi, se kterými se v demokratickém zřízení západního typu setkáváme, je pozice Pacov.City pozicí novinářskou s prvky občanského aktivismu tam, kde se nás informace, které při plnění cílů Pacov.City získáme, dotýkají jako občanů města. Nebojujeme proti nikomu, ani za nikoho. Naším cílem je být nestranným objektivním informačním zdrojem pro občany města Pacov.

Pokud byste se chtěli zapojit, měli zajímavé informace nebo témata, chtěli vyjádřit kritiku, k zastižení jsme na adrese info@pacov.city.

Veškerá kritika v souvislosti s Pacov.City padá na mou hlavu, pochvala pak patří všem, kteří Pacov.City podporují

Ing. Luděk Rašek, občan města Pacov
osoba zodpovědná za celý obsah Pacov.City


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .