Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Zastupitelé, otevřete Pacov!

Pár týdnů se věnujeme zkoumání toho, zda je Pacov městem s otevřeným přístupem k občanům ve věci informování o chodu města. Při tomto zkoumání jsme narazili na několik skutečností, které by město mohlo v zájmu informování občanů dělat lépe. Proto jsme se rozhodli vytvořit výzvu pro zastupitele, aby zajistili změnu techto skutečností.

Základem navrhovaných opatření je aktivní přístup města k informování občanů. Všechny níže zmiňované podklady si zájemci mohou vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím a město je na žádost povinno je zpřístupnit. V zásadách níže navrhujeme, aby město proaktivně všechny zásadní informace zpřístuňovalo s minimálními překážkami pro občana.

Zásady otevřenosti
Aktivně zpřístupňované informace

Zpřístupňovány jsou zejména následující informace:

Každý materiál, který je projednáván a na jehož základě má být učiněno rozhodnutí musí obsahovat (převzato s úpravami z obsahu RIA):

Způsob zpřístupnění

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .