Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Uzavírka ulice Myslíkova 22. 4. - 26. 4. 2024

(2024-04-18 10:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=12350) bude podobu jednoho týdne od 22. 4. 2024 do 26. 4. 2024 uzavřena ulice Myslíkova od fary ke křižovatce u levných potravin (odbočka do ul. Svatojánská).

Číst!

Uzavírka silnice Pacov - Eš 15. 4. - 15. 5. 2024

(2024-04-09 15:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=12326) bude od 15. 4. 2024 do 15. 5. 2024 uzavřena silnica II/128 mezi Pacovem od odbočky u stanice IZS až k přejezdu u Eše. V době přípravných a dokončovacích prací nemusí být uzavírka úplná. Objízdná trasa je určena přes Cetoraz až na silnici I/19 a Obrataň až...

Číst!

Výjimky z nočního klidu pro rok 2024

(2024-03-16 08:00:00 +0100)

Na posledním jednání 11. 3. 2024 zastupitelstvo schválilo [vyhlášku o omezení doby nočního klidu v roce 2024](https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPAUDGJLWYHJ6UI). Noční klid je úplně zrušen v následujících dnech: * Festival Jatka fest (noc z pátku 28. června na sobotu 29. června a noc ze soboty 29. června na neděli 30. června) * v době...

Číst!

Nová cena vodného a stočného pro rok 2024

(2023-12-28 20:00:00 +0100)

Cenu vodného a stočného určuje rada svým [usnesením](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=11863) na základě výpočtu skutečných nákladů. Pro rok 2024 jsou stanoveny následující ceny vodného a stočného | Místní část a další obce | vodné | stočné | cena 2024 | cena 2023 (pro srovnání) | rozdíl proti minulému roku | |---------------------------------------------------------------|---------:|---------:|-------------:|-------------------------:|---------------------------:| | Pacov,...

Číst!

Výpověď VODAKu podruhé

(2023-12-17 12:00:00 +0100)

Rada města na své schůzi 29.11.2023 [schválila usnesení (č. 174)](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=11792) o podání výpovědi ze smlouvy se společností VODAK, která pro město od roku 1994 zajišťuje provoz vodovodní sítě. Smlouva z roku 1994 je každoročně upravována dodatky, které upravují cenu vodného a stočného dle regulační legislativy. Vodovodní infrastruktura je ve vlastnictví...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 9. 2023 od 17:00

(2023-12-16 17:00:00 +0100)

V pondělí 18. 12. 2023 od 17:00 hodin se bude konat zasedání zastupitelstva. Stručné shrnutí jednotlivých bodů [z oficiální pozvánky](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=11709) najdete níže: ### 1. Informace o činnosti rady města Rada předkládá informace o finanční situaci: * zůstatky na účtech ~ 85 mil. Kč * úvěry ~ 35 mil. Kč ###...

Číst!

Jeden podivný územní souhlas

(2023-11-27 09:00:00 +0100)

Je začátek září 2021 konkrétně 7.9.2021. Na stole stavebního úřadu v Pacově zazvoní telefon. Státní úředník: "Prosím, stavební úřad" Starosta: "Ahoj, poslal jsem ti ty podklady na to kontejnerové stání u KáCéčka. Koukni na to. Potřeboval bych to rychle a pokud možno bez průtahů. Záleží mi na tom." Státní úředník:...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. 10. 2023 od 17:00

(2023-09-01 18:00:00 +0200)

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 v 19 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva. Důvodem svolání je nutnost posvětit usnesením žádost o poskytnutí dotace. Součástí programu je také rozpočtové opatření. ### 1. Informace o činnosti rady Shrnutí finanční situace města. ### 2. Rozpočtové opatření Obsahuje následující body: * Navýšení MA rozpočtu...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 9. 2023 od 17:00

(2023-09-01 18:00:00 +0200)

V pondělí 5. září od 17 hodin se v Zámeckém sále pacovského zámku koná zasedání Zastupitelstva města Pacova s následujícím programem. ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=11306)): ### 1. Informace o činnosti rady města Rada informuje * o stavu plnění rozpočtu, stavu úvěrů. * o nabídce firmy JIPOCAR s.r.o. na účast na realizaci větrného parku...

Číst!

Nepořádek na úřadě

(2023-09-01 15:00:00 +0200)

Město Pacov jako obec s rozšířenou působností má povinnost zveřejňovat uzavírané smlouvy v centrálním registru smluv. Zákon stanoví, že pokud má subjekt povinnost zveřejňovat smlouvy v registru, musí tak učinit u všech smluv na částku vyšší než 50 000 Kč s výjimkou těch, kde zákon povinnost ruší. Smlouvu může do...

Číst!

Zkontrolujte si, jestli nemůžete přijít o parcelu

(2023-09-01 11:00:00 +0200)

Úřad pro zastupovíní státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) každým rokem až do letoška informoval mimo jiné prostřednictvím města o procesu určování vlastníků nemovitostí evidovaných v katastru a [zveřejňoval seznam nedostatečně určených vlastníků](https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici). Letos je zveřejnění [seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků](https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedostate%C4%8Dn%C4%9B_identifikovan%C3%BD_vlastn%C3%ADk) prováděno naposledy a pokud vlastníci pozemků do 31.12.2023 nevyužijí možnosti napravit...

Číst!

Větrníky u Pacova a podivné poskytování informací městem

(2023-07-30 19:00:00 +0200)

Na stránkách města Pacov byly zveřejněny dokumenty poskytované podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde se žadatel dotazuje na existenci informací týkajících se stavby větrných elektráren na území města Pacova. Problematice se věnuje server [OBČASNÍK.EU](https://www.obcasnik.eu/) (viz odkazy na konci článku. Dne 1. 6. 2023 přišel emailem k rukám starosty...

Číst!

Krmení úředního šimla

(2023-06-27 08:00:00 +0200)

Pravidelně žádám o zpřístupnění zápisů z jednání rady města Pacova, které v [přehledné formě zveřejňujeme](https://pacov.city/zapisy-rady/2023/). V [zápisu z jednání číslo 11 ze dne 24.4.2023 v bodu 4](https://pacov.city/zapisy-rady/2023/#bod-jednani-rady-2023-04-24-04) je uvedeno následující: **Radní se shodli, že od 1. 5. 2023 je nutné, aby zájemce o smluvní vztah s městem Pacov, řešící vlastnictví nemovitostí,...

Číst!

Stavební řízení doručované vyhláškou

(2023-06-26 10:00:00 +0200)

Na úřední desce bylo [zveřejněno Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení revitalizace čerpací stanice Tomegas](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=11045) (na výjezdu z města směr Hořepník) - odkaz bude platit jen do sejmutí dokumentu z úřední desky. Důvodem zveřejnění je to, že pro vysoký počet účastníků je doručováno veřejnou vyhláškou. Majitelé sousedních parcel,...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5. 6. 2023 od 17:00

(2023-06-04 18:00:00 +0200)

V pondělí 5. června od 17 hodin se v Zámeckém sále pacovského zámku koná zasedání Zastupitelstva města Pacova s následujícím programem. ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10915)): ### 1. Informace o činnosti rady města Obsahuje přehled finanční situace města k 30. 4. 2023 * zůstatek na účtech 85 mil. Kč * úvěry 44 mil. Kč...

Číst!

Veřejné projednání první změny územního plánu Pacov

(2023-05-28 19:00:00 +0200)

V pondělí 29. 5. 2023 ve 14:00 bude v zámeckém sále probíhat veřejné projednání první změny územního plánu. Veřejné projednání je nezbytným přepokladem, který musí předcházet schválení změny zastupitelstvem. Oficiální podklady pro změnu územního plánu jsou zveřejněny [na webových stránkách města](https://www.mestopacov.cz/navrh%2Dzmeny%2Dc%2D1%2Duzemniho%2Dplanu%2Dpacov%2Dpodklady%2Dpro%2Dverejne%2Dprojednani%2D29%2D5%2D2023/d-10788/p1=9339). Příprava změny ÚP je dlouhý proces: * [20. 9....

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13. 3. 2023 od 17:00

(2023-03-11 18:00:00 +0100)

V pondělí 13.3.2022 v 17:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10601)): #### 1. Informace o činnosti rady města V podkladech je sumarizována finanční situace města na počátku roku. Stav je následující: * zůstatek na běžném účtu - 19 mil. Kč * zůstatek na vkladových a spořících účtech -...

Číst!

Komentář k způsobu zveřejnění a struktuře rozpočtu 2023

(2023-03-11 18:00:00 +0100)

### Způsob zveřejnění Nejprve krátký komentář k již bohužel obvyklému způsobu zveřejnění návrhu rozpočtu. Zákon vyžaduje, aby byl rozpočet zveřejněn 15 dnů před jednáním zastupitelstva, kde bude schvalován. Město přesně dodrželo požadavek. Rozpočet byl s požadovaným předstihem zveřejněn na úřední desce. Přesto, že je v komentáři k rozpočtu uvedeno, že...

Číst!

Uzavírka u Leskovic kvůli demolici mostu 3. 3 - 5. 3. 2023

(2023-02-25 19:00:00 +0100)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10579) bude o víkendu 3. 3. 2023 17:00 – 5. 3. 2023 24:00 probíhat demolice mostu u Leskovic. Náhradní termín je stanoven na 10. 3. 2023 17:00 – 12. 3. 2023 24:00. Z nějakého neznámého důvodu město nezveřejnilo grafickou přílohu s vyznačením rozsahu uzavírky a objízdných tras. Grafickou...

Číst!

Odvolání proti kontejnerům Za Branou uspělo

(2023-02-25 18:00:00 +0100)

V prosinci jsme [informovali](https://pacov.city/stavby/2022/12/18/kontejnery-misto-popelnic-uzemni-rozhodnuti-odvolani.html) o odvolání obyvatel sídliště Za Branou ve věci územního rozhodnutí o umístění kontejnerových stání. Úřad [odvolání vyhověl v celé šíři](/img/2023-01-12-rozhodnuti-o-odvolani.pdf) a rozhodnutí se mění takto: **v první etapě budou zřízena dvě kontejnerová stání na parc. č. 2623 katastrální území Pacov, zbývající čtyři kontejnerová stání nebudou provedena...

Číst!

Nová cena vodného a stočného a poplatku za popelnice pro rok 2023

(2022-12-22 09:00:00 +0100)

Cenu vodného a stočného určuje rada svým [usnesením](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10445) na základě výpočtu skutečných nákladů. Výši **poplatku za** systém nakládání s **odpady** určuje zastupitelstvo města [vyhláškou](https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPFZPTBM7WKENJW). Pro rok 2023 je stanoven **poplatek 800Kč** na osobu nebo nemovitost bez osoby s trvalým bydlištěm za rok. Poplatek byl oproti roku 2022 navýšen o 100Kč....

Číst!

Odvolání proti rozhodnutí o kontejnerech

(2022-12-18 20:00:00 +0100)

V září jsme [informovali](https://pacov.city/stavby/2022/09/09/kontejnery-misto-popelnic.html) o zahájení územního řízení ve věci budování kontejnerových stání v lokalitách u bytovek v Nádražní ulici a Za Branou. V lokalitě Za Branou se navrhované řešení nesetkalo kladným přijetím a někteří zástupci obyvatel z domů se dostavili prodiskutovat návrh na zasedání zastupitelstva. K diskusi na zastupitelstvu...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. 12. 2022 od 16:00

(2022-12-18 15:00:00 +0100)

V pondělí 19.12.2022 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10345)): ### 1. Informace o činnosti rady města Ve zprávě o činnosti rady jsou sumarizovány zejména informace o stavu finančních aktiv a závazků města a informace o plnění příjmové části rozpočtu. Stručné shrnutí ke konci listopadu je následující:...

Číst!

Kontejnery v Nádražce a Za Branou - vydáno územní rozhodnutí

(2022-10-28 08:00:00 +0200)

Na úřední desce je zveřejněna dvojice územních rozhodnutí o umístění staveb kontejnerových stání u bytovek [v Nádražní ulici](https://www.mestopacov.cz/regenerace-sidliste-nadrazni-ul/d-10212) a [Za Branou](https://www.mestopacov.cz/regenerace-sidliste-za-branou/d-10215). Jedná se rozhodnutí v rámci řízení, o jehož zahájení jsme [informovali na začátku září](https://pacov.city/stavby/2022/09/09/kontejnery-misto-popelnic.html). Návrh na umístění kontejnerového stání Za Branou v blízkosti dětského hriště vzbudil [ohlas mezi obyvateli...

Číst!

Město staví bez stavebního povolení

(2022-10-25 12:00:00 +0200)

U Sídliště Míru nedaleko řadových garáží město vybudovalo nové parkoviště. Parkoviště je jistě užitečné pro obyvatele sídliště, kde je s parkováním dlouhodobě problém, ale došlo k jednomu zádrhelu. Parkoviště bylo vybudováno bez odpovídajícího stavebního povolení. Tato skutečnost vyšla najevo, když byla na stránkách města zveřejněna [odpověď na žádost o informace](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10122),...

Číst!

Městské byty

(2022-10-25 08:00:00 +0200)

Město Pacov vlastní 35 bytů, které pronajímá. V [zápisu z jednání rady města](https://pacov.city/zapisy-rady/2022/#bod-jednani-rady-2022-09-26-04) je uveden přehled bytů * Sadová 336 - 12 bytů * Na Blatech 586 - 13 bytů * Nádražní 765/6 - 1 byt * nám. Svobody 1 (zámek) - 1 byt * Sídliště Míru 794 - 1...

Číst!

Uzavírka ulice Pošenská středa 26.10.2022

(2022-10-24 11:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=10196) bude dne 26. 10. 2022 uzavřena ulice Pošenská. Objízdná trasa jsou určena přes Kámen a Leskovice.

Číst!

Ustavující schůze zastupitelstva a výsledek voleb

(2022-10-15 23:00:00 +0200)

V pondělí 17. 10. 2022 v 18:00 se v zámeckém sále uskuteční ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Pacova. Program jednání naplňuje zákonné povinnosti a je [dostupný na stránkách města.](https://www.mestopacov.cz/pozvanka%2Dna%2Dustavujici%2Dzasedani%2Dzastupitelstva%2Dmesta/d-10134) Zde se ještě ohlédneme za výsledkem voleb, které podobu zastupitelstva pro další 4 roky určily. Volební systém komunálních voleb je...

Číst!

Opravy cest a stavba mlatové cesty v parku

(2022-09-11 09:00:00 +0200)

V červnu letošního roku město Pacov uzavřelo [smlouvu na opravu cest](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21501771) o celkové hodnotě 1,5 mil. Kč vč. DPH. Na konci srpna byl uzavřen dodatek, který celkovou cenu zvýšil na 2,1 mil. Kč vč. DPH, aby zohlednil provedené vícepráce. Smlouva mimo jiné zajišťovala vybudování nového úseku mlatové cesty v zámeckém...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12. 9. 2022 od 16:00

(2022-09-11 09:00:00 +0200)

V pondělí 12.9.2022 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=9932)): ### 1. Informace o činnosti rady města V podkladech je detailně rozpracována informace o plnění rozpočtu. Dále rada informuje o způsobu, jakým naložila s mimořádým příjmem ze společnosti Pacovská lesní. Celkem 60 mil. Kč je uloženo u...

Číst!

Nádražka a Za Branou - kontejnery místo popelnic

(2022-09-09 08:00:00 +0200)

Na úřední desce se objevila informace o zahájení územního řízení ([Za Branou](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=9929), [Nádražní](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=9926) - odkazy platí do sejmutí dokumentl z úřední desky) pro stavbu kontejnerových stání. Kontejnerová stání jsou určená pro kontejnery jak pro tříděný, tak pro komunální odpad, které u bytovek v Nádražní ulici a Za Branou nahradí popelnice...

Číst!

Ze zápisů rady

(2022-08-23 10:00:00 +0200)

Zdrojem níže uvedených informací jsou zápisy z jednání rady města, o které pacov.city systematicky žádá na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. V souladu se zákonem jsou dokumenty po zaslání žadateli zveřejněny rovněž na [na webových stránkách](https://www.mestopacov.cz/povinne%2Dzverejnovane%2Dinformace%2Ddle%2Dzakona%2Dc%2D106%2D99%2Dsb%2D5%2Dodst%2D3%2Dposkytnute%2Dinformace/ds-1055/p1=66). Konkrétní úryvky jsme vybrali pokud se nám zdály zajímavé, a to zejména...

Číst!

Pump track

(2022-06-24 12:00:00 +0200)

**Město Pacov získalo z krajského dotačního programu podpory sportu dotaci pro výstavbu [pump tracku](https://cs.wikipedia.org/wiki/Pumptrack) v areálu školy. Dotace byla získána také na základě studie zpracované architekty ze studia ["My Dva Architekti"](http://www.mydvaarchitekti.cz/). Jak bude nové pacovské sportoviště vypadat a jaké jsou termíny realizace?"** Pump track je okruh [Smlouva o poskytnutí dotace...

Číst!

Město prodává další parcely

(2022-06-23 08:00:00 +0200)

**Na pondělním jednání zastupitelstva 20.6.2022 zastupitelé rozhodli o prodeji dalších parcel v lokalitě "Nad Sídlištěm Míru". Způsob podání žádosti se nezměnil. Došlo ke zpřesnění podmínek nakládání s parcelou poté, co je na ní část a nebo celá stavba. V rámci schvalování proběhla také krátká diskuse na téma "stanování před úřadem".**...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 6. 2022 od 16:00

(2022-06-13 15:00:00 +0200)

V pondělí 20.6.2022 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=9374)): ### 1. Informace o činnosti rady města Zpráva o činnosti rady je podána ve formě výčtu zápisů z jednání, které dostávají zastupitelé a veřejnost je najde na stránce [pacov.city](https://pacov.city/zapisy-rady/2022/). ### 2. Informace o činnosti městského úřadu Na...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 5. 2022 od 16:00

(2022-05-22 17:00:00 +0200)

V pondělí 20.12.2021 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=9193)): ### 1. Informace o činnosti rady města Zpráva o činnosti rady je podána ve formě výčtu zápisů z jednání, které dostávají zastupitelé a veřejnost je najde na stránce [pacov.city](https://pacov.city/zapisy-rady/2022/). ### 2. Informace o činnosti městského úřadu Úřad...

Číst!

Ze zápisů rady - jednání o pouti, rozpočty organizací

(2022-04-03 17:00:00 +0200)

### Jednání radních o pouti **[dne 7. 2. 2022](https://pacov.city/zapisy-rady/2022/#bod-jednani-rady-2022-02-07-11)** - Radní diskutovali rozsah tradiční pouti a s tím související plánovaný rozsah úpravy prostor u gymnázia. Na další schůzi rady bude přizván pracovník živnostenského úřadu k rozhodnutí o organizaci stánkového prodeje. **[dne 7. 3. 2022](https://pacov.city/zapisy-rady/2022/#bod-jednani-rady-2022-03-07-04)** - Schůze rady se zúčastnil zástupce...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 4. 2022 od 16:00

(2022-04-01 12:00:00 +0200)

V pondělí 4. 4. 2022 od 16 hodinu bude probíhat veřejné jednání zastupitelstva města Pacov. Program jednání a podklady jsou dostupné [zde](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=8995). V následujících řádcích stručně popíšeme body programu. Hlavním bodem je rozpočet města a přidělování dotací nad 50 000Kč, jejichž schvalování patří do kompetence zastupitelstva. ### 1. Informace o...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. 3. 2022 od 16:00

(2022-03-12 08:00:00 +0100)

V pondělí 14.3.2021 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo nemá na programu ani rozpočet, ani projednání směny pozemků pro stavbu obchodního centra, ačkoli záměr směny byl již zveřejněn na úřední desce. Program je následující ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=8899)): ### 1. Informace o činnosti rady města Informace pro zastupitele o činnosti rady města...

Číst!

O krok blíže obchodnímu centru

(2022-01-22 15:00:00 +0100)

Na úřední desce je [zveřejněn záměr směny](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=8761) ([naše kopie](/img/zamer-smeny-pozemek-pro-obchodni-centrum.doc)) nemovitého majetku města Pacova. Předmětem směny je pozemek, který chce získat soukromý investor pro stavbu obchodního centra na okraji Pacova u benzínové pumpy. Jednání mezi investorem a městem tedy zřejmě pokročila do fáze, kdy je rada města připravena předložit zastupitelům konkrétní...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 12. 2021 od 16:00

(2021-12-19 17:00:00 +0100)

V pondělí 20.12.2021 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem ([zdroj](https://www.mestopacov.cz/pozvanka%2Dna%2Dzasedani%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dpacova/d-8546)): ### 1. Informace o činnosti rady města Pro jednání zastupitelstva je opět řešeno jen odkazem na zápisy z jednání rady města. Zápisy nejsou standardně publikovány, proto je pacov.city získává pomocí žádosti o informace a jsou [přehledně publikovány...

Číst!

Připravovaná změna územního plánu 2021

(2021-12-13 06:00:00 +0100)

Na záříjovém jednání zastupitelstva bylo [usnesením č. 2021/05/15](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=8265) schváleno spuštění procesu změny územního plánu. Protože znění zadání pro úpravu územního plánu je pro běžného člověka poněkud nepřehledné, přinášíme zde přehled plánovaných změn s lidsky srozumitelným popisem místa změny a odkazem do mapy, kde je možné si prohlédnout navrhované změny interaktivně...

Číst!

Nová cena vodného a stočného pro rok 2022

(2021-12-07 10:00:00 +0100)

Cenu vodného a stočného určuje rada svým [usnesením](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=8532) na základě výpočtu skutečných nákladů. Pro rok 2022 jsou stanoveny následující ceny: |Místní část a další obce |vodné |stočné |cena 2022 |cena 2021 (pro srovnání)|rozdíl proti minulému roku| |-----------------------------------------------------|-------:|-------:|------------:|-----------------------:|-------------------------:| |Pacov, Roučkovice |36,00 Kč|51,00 Kč|**87,00 Kč** |81,00 Kč |+6,00 Kč | |Velká Rovná,...

Číst!

Ze zápisů rady - nové garáže a úprava prostoru u gymnázia

(2021-11-13 07:00:00 +0100)

### Přístavba garáží na Jetřichovické [24.10.2021](https://pacov.city/zapisy-rady/2021/#bod-jednani-rady-2021-10-25-06) Odbor kanceláře starosty a investic předložil návrh na přístavbu několika garáží v ulici Jetřichovská. Radní doporučují připravit projekt do stavebního povolení tak, aby se v roce 2022 mohl prodávat zájemcům pozemek pro jejich vlastní výstavbu. ### Plánování úprav prostoru u gymnázia [24.10.2021](https://pacov.city/zapisy-rady/2021/#bod-jednani-rady-2021-10-25-09) radní diskutovali...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1. 11. 2021 od 16:00

(2021-10-29 17:00:00 +0200)

V pondělí 1.11.2021 od 16:00 se [koná jednání zastupitelstva města Pacova](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=8382). Jako obvykle přinášíme přehled bodů, o kterých se bude jednat. ### 1. Informace o činnosti rady města Jako obvykle pouze odkaz na zápisy, které dostávají zastupitelé. Zápisy získáváme podle zákona o svobodném přístupu k informacím a k dispozici josou...

Číst!

Ze zápisů rady - jednání o Bille

(2021-10-14 20:00:00 +0200)

Na veřejném [zasedání zastupitelstva 22.3.2021](https://pacov.city/zastupitelstvo/2021/2021/03/17/pozvanka-zasedani-zastupitelstva.html) prezentoval soukromý investor záměr výstavby obchodního centra na místě staré benzinové pumpy. Po jednání zastupitelstva se problematikou také několikrát v letošním roce zabývala rada města. Zdá se, že vše směřuje k dohodě města s developery. #### Únor 2021 [17.2.2021](https://pacov.city/zapisy-rady/2021/#bod-jednani-rady-2021-02-17-03) - Starosta informoval o jednání s...

Číst!

Ze zápisů rady - jednání o Bille

(2021-10-14 20:00:00 +0200)

Na veřejném [zasedání zastupitelstva 22.3.2021](https://pacov.city/zastupitelstvo/2021/2021/03/17/pozvanka-zasedani-zastupitelstva.html) prezentoval soukromý investor záměr výstavby obchodního centra na místě staré benzinové pumpy. Po jednání zastupitelstva se problematikou také několikrát v letošním roce zabývala rada města. Zdá se, že vše směřuje k dohodě města s developery. #### Únor 2021 [17.2.2021](https://pacov.city/zapisy-rady/2021/#bod-jednani-rady-2021-02-17-03) - Starosta informoval o jednání s...

Číst!

Ze zápisů rady - jak nebyla pouť

(2021-10-14 20:00:00 +0200)

Rada města jedná v průběhu roku pravidelně zpravidla jednou týdně. Z jednání rady jsou [na stránkách města publikována usnesení](https://www.mestopacov.cz/usneseni%2Drady/ds-1017/p1=1080). Ne vše, co se na radě projednává, se dostane do usnesení. Z každého jednání rady vzniká kromě seznamu usnesení také zápis. Město Pacov je však na jakékoli informace skoupé, takže zápisy...

Číst!

Aktuality z městských projektů 5.10.2021

(2021-10-05 17:00:00 +0200)

#### Vodak pokračuje i v roce 2021 Na podzim loňského roku rozhodla rada města o vypovězení smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodak. Podle zápisu a [usnesení z jednání rady města z 24.9.2021]() došlo ke zrušení rozhodnutí o výpovědi smlouvy společnosti Vodak, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v Pacově a město...

Číst!

Aktuality z městských projektů 27.9.2021

(2021-09-27 18:00:00 +0200)

### Opravy silnic Starodvorská a Bedřichov Podle [smlouvy uzavřené s firmou Swietelski](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/17821703) bude v době od 27.9.2021 do 30.6.2022 probíhat oprava místních komunikací v lokalitě ulice Starodvorská a přilehlých ulicích a v Bedřichově. Celková cena rekonstrukce je 5,3 mil. Kč vč. DPH. Z toho 3,7 mil. Kč by mělo být...

Číst!

Chystá se změna v postupech prodeje parcel?

(2021-09-25 10:00:00 +0200)

Na jednání zastupitelstva 20.9.2021 byl projednán také bod "9. Prodej pozemku par.č. 1487 k.ú. Roučkovice". Na první pohled se může zdát, že se jedná o další z mnoha bodů, které řeší drobné prodeje a nákupy pozemků, kterých se na každém zastupitelstvu projednává několik. Detailní studium [podkladů](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=8168) však ukazuje, že tento...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 9. 2021 od 16:00

(2021-09-17 09:00:00 +0200)

V pondělí 20.9.2021 od 16:00 se [koná jednání zastupitelstva města Pacova](https://www.mestopacov.cz/pozvanka%2Dna%2Dzasedani%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dpacova/d-8143). Jako obvykle přinášíme přehled bodů, o kterých se bude jednat. K podrobnému zkoumání doporučujeme zejména body: * Bod 9. Prodej parcely pro stavbu rodinného domu * Bod 15. Změna územního plánu * Bod 16. Budování a rekonstrukce sportovišť ###...

Číst!

Došlo ke zneužití prostředků města k volební propagaci?

(2021-09-16 08:00:00 +0200)

**V květnu letošního roku byla na webových stránkách a facebookovém profilu města zveřejněna upoutávka na rozhovor s Lukášem Vlčkem. Samotný rozhovor je dostupný na Youtube kanálu města. Vzhledem k tomu, že bývalý starosta je zároveň na druhém místě jedné z kandidátek v kraji Vysočina pro nadcházejících parlamentní volby, je publikování...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 6. 2021 od 16:00

(2021-06-20 18:00:00 +0200)

V pondělí 21. května 2021 v 16:00 proběhne veřejné jednání zastupitelstva. Přinášíme přehled programu. ### 1. Informace o činnosti rady města Informace o činnosti rady opět ve formě konstatování, že zastupitelé dostávají zápisy a usnesení z jednání rady. Možná by stálo za zmínku pár drobností. Například navýšení hodnoty smlouvy na...

Číst!

Aktuality z městských projektů 16.6.2021

(2021-06-16 08:00:00 +0200)

### Rekonstrukce školy Za Branou - posun termínu a vyšší cena Dne 27.5.2021 byl uzavřen [dodatek smlouvy o dílo](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/16888451) na rekonstrukci v areálu školy Za Branou. Dodatek stanovuje * posun termínu dokončení na 21.6.2021 (původní termín 5 měsíců po předání staveniště) * navýšení ceny z 28,3 mil. Kč na 30,6...

Číst!

Jak město prodává parcely - část 2

(2021-05-23 07:00:00 +0200)

**Zastupitelé svým usnesením rozhodli, že město nabídne k prodeji parcely v lokalitě ulice Svatojánská. Zvolený způsob prodeje vede k tomu, že před úřadem začali tábořit zájemci, kteří chtějí parcely koupit. Způsob prodeje parcel je nedůstojný a kromě toho nese značná právní rizika jak pro město jako prodávajícího, tak pro zájemce.**...

Číst!

Aktuality z městských projektů 19.5.2021

(2021-05-19 16:00:00 +0200)

### Výstavba parcel U Unika Dodavatelem veřejné zakázky "ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů "U Unika" v Pacově - III. etapa" se stala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou 12 339 445 Kč vč. DPH. [Smlouva](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/16627427) byla zveřejněna 18.5.2021. Kdy byla podepsána není zřejmé, na smlouvě v registru datum...

Číst!

Prodej parcel Svatojánská

(2021-05-18 16:00:00 +0200)

Město prodává dvě parcely pro rodinné domy v lokalitě ulice Svatojánská. Záměr prodeje [je vyvěšen na úřední desce](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=7697) ([naše kopie](/img/prodej-parcel-svatojanska.pdf).) Základní údaje prodeje jsou: * parcela č. 1 o velikosti 1151 m2 (označená pozemek par.č. 1376/6) - cena 835 626 Kč * parcela č. 2 o velikosti 1274 m2 (sestávající...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17. 5. 2021 od 16:00

(2021-05-13 20:00:00 +0200)

V pondělí 17. května 2021 v 16:00 na veřejném jednání zastupitelstva bude na programu mimo jiné **projednání petice**, kterou Pacov.City zorganizovalo a která byla podpořena více než 40 podpisy občanů Pacova. ### 1. Informace o činnosti rady města Standardní nicneříkající shrnutí - rada zasedá, zápisy jsou zasílány zastupitelům. ### 2....

Číst!

Je něco shnilého v úřadě pacovském - epizoda V. - Konečně hotovo!

(2021-05-02 19:00:00 +0200)

**Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit. Po 200 dnech od vypršení lhůty (30.10.2020) město splnilo většinu z uložených povinností.** V pátek...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2021-04-11 21:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--:|--:|--|---|---|---| |09.04.2021|09.04.2021|610000|610000|47224444|Farní charita Pacov|[pečovatelská služba a nízkoprahové zařízení Spirála ](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16177863)| |08.04.2021|08.04.2021|478500|478500|22839461|Spolek Rodinné centrum Sovička|[provoz rodinného centra](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16171347)| |08.04.2021|08.04.2021|1335010|1335010|00477036|TJ Slavoj Pacov, z.s.|[údržba sportovišť, sportovní akce](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16170583)| |08.04.2021|08.04.2021|2200000|2200000|00477036|TJ Slavoj Pacov, z.s.|[Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce sportovišť](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16165623)| |07.04.2021|31.03.2021|55000|55000|72496991|Česká republika - Úřad práce České republiky|[Výpůjčka kanceláří úřad...

Číst!

Co se letos chystá U Unika

(2021-04-11 20:00:00 +0200)

Součástí rozpočtu pro rok 2021 bylo 19 mil. korun, které se město chystalo investovat do dalšího rozvoje lokality U Unika. Ihned po schválení rozpočtu [byla zahájena veřejná zakázka](https://ezak.straziste.cz/contract_display_403.html). Dnes již probíhá vyhodnocování nabídek a město zná nabídkové ceny. Proto je součástí připravovaného rozpočtového opatření snížení nákladů na tuto investiční akci...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.4. 2021 od 16:00

(2021-04-10 20:00:00 +0200)

Dne 19.4.2021 se koná veřejné jednání zastupitelstva města Pacov. I přesto, že program je krátký, jsou na něm zajímavé body. ### 1. Informace o činnosti rady města Standardní zbytečný bod z hlediska veřejného projednávání. Žádné informace pro občany. Pouhé konstatování, že rada jedná, existují zápisy a ty jsou k dispozici...

Číst!

Co vlastně zastupitelé schválili?

(2021-04-07 20:00:00 +0200)

Jedna malá lapálie související s posledním jednáním zastupitelstva nesvědčí o dobré kultuře informování občanů zástupci městské samosprávy. Po shlédnutí záznamu z jednání zastupitelstva je také vidět, jak se mluví o změně podkladů, když se vám nehodí ji příliš rozmazávat a jak se mává papíry, když se najednou hodí striktně se...

Číst!

Více informací o projektech - AŽ NA DALŠÍM ZASTUPITELSTVU

(2021-03-17 08:00:00 +0100)

Začátkem února 2021 jsme zde [uveřejnili výzvu k akci](/urad/2021/02/05/navrh-na-zlepseni-informovani-o-investicich.html) a požádali jsme obyvatele Pacova, kterým nevyhovuje tajnůstkářství města při přípravě a realizaci projektů, aby podpořili naši žádost. Žádáme zastupitele města, aby projednali konkrétní kroky, které povedou ke zvýšení transparentnosti při přípravě městských projektů. Celkem nakonec připojilo svůj podpis 43 obyvatel...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.3. 2021 od 16:00

(2021-03-17 05:00:00 +0100)

Níže najdete obvyklý přehled bodů jednání s krátký shrnutím každého bodu. KOnáním zastupitelstva až 22.3. město porušilo zákonem uloženou povinnost svolat zastupitelstvo nejpozději po 3 měsících. Vládním opatřením nebylo jednání zastupitelstva zakázáno. Náš podnět podpořený více než 40 občany Pacova úřad přijal a v zákonné lhůtě (nejpozději 20.5.2021) zajistí projednání....

Číst!

Nový kalendář svozu publikován

(2021-03-12 06:00:00 +0100)

[SOMPO zveřejnilo kalendář](https://sompo-calendar.vercel.app/) svozu pro nově zaváděný systém odvážení odpadků od domu (door-to-door). Od rodinných domů, které se zapojí se od 1.4.2021 začnou svážet popelnice podle druhu. # Jak kalendář funguje Webová stránka není přizpůsobená pro použití na mobilním telefonu. Připravte se, že její použití na mobilu nebude úplně pohodlné....

Číst!

Poznámky ke komentáři rozpočtu Pacova pro rok 2021

(2021-03-06 20:00:00 +0100)

Na stránkách města byl zveřejněn komentář starosty k návrhu rozpočtu pro rok 2021. Komentář vyznívá tak, že je vše zalito sluncem. Tento názor nesdílím, a proto si dovolím připojit pár poznámek. Nejprve musím poznamenat, že nejsem odborníkem na veřejné rozpočty a účetnictví. Je možné, že některé závěry neodpovídají skutečnosti. Více...

Číst!

Návrh rozpočtu Pacova pro rok 2021

(2021-02-22 21:00:00 +0100)

Na úřední desce města se objevil [návrh rozpočtu města Pacova](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=7292) pro rok 2021. Město plní zákonnou povinnost. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na internetu a na úřední desce nejpozději 15 dnů před jeho projednáváním na veřejném jednání zastupitelstva. Nejvýznamnější dokument pro provoz města se krčí v druhém sledu. Nezasloužil si...

Číst!

Více informací o projektech - DÍKY ZA PODPORU

(2021-02-19 08:00:00 +0100)

Před 14 dny jsme zde [uveřejnili výzvu k akci](/urad/2021/02/05/navrh-na-zlepseni-informovani-o-investicich.html) a požádali jsme obyvatele Pacova, kterým nevyhovuje tajnůstkářství města při přípravě a realizaci projektů, aby podpořili naši žádost. Žádáme zastupitele města, aby projednali konkrétní kroky, které povedou ke zvýšení transparentnosti při přípravě městských projektů. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří...

Číst!

Stavba, o které se nemluví

(2021-02-14 20:00:00 +0100)

V areálu na Šimpachu vyrostla stavba, o které se moc nemluví. Věnovali jsme se jí v [článku v polovině roku 2019](https://pacov.city/stavba/2019/06/18/co-se-bude-stavet-na-kompostarne.html). Jedná se budovu, která má poskytovat zázemí pracovníkům Pacovské lesní a areálu kompostárny Šimpach. Smlouva na dodávku byla uzavřena 2.11.2018 s cenou 21,5 mil. Kč včetně DPH s termínem...

Číst!

Vyzvednutí popelnic door-to-door

(2021-02-14 08:00:00 +0100)

Město začalo zájemcům vydávat popelnice na plasty, papír a bioodpad. O zahájení vydávání [informovalo na stránkách města](https://www.mestopacov.cz/system%2Doddeleneho%2Dsberu%2Dvyuzitelnych%2Dodpadu%2Dotazky%2Da%2Dodpovedi/d-7190). V článku na městských stránkách chybí některé informace, které by v něm být mohly a které se nyní pokusíme doplnit. Vyzvednout si popelnice zdarma znamená, že na místě musíte podepsat "Smlouvu o výpůjčce"...

Číst!

Je něco shnilého v úřadu pacovském! Epizoda IV. - slibem nezarmoutíš

(2021-02-08 08:00:00 +0100)

**Město Pacov bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit. Po 110 dnech od vypršení lhůty začalo město 29.1.2021 plnit uloženou povinnost a odstranilo kovové sklápěcí sloupky a značku slepá ulice...

Číst!

Více informací o projektech - VÝZVA K AKCI!

(2021-02-05 08:00:00 +0100)

V nedávné anketě jsme zjišťovali názory občanů na projekt [modernizace náměstí v Pacově](/stavby/2021/01/12/modernizace-namesti.html). [Výsledky ankety](https://pacov.city/stavby/2021/01/27/modernizace-namesti-vysledky-ankety.html) ukázaly, že většina občanů města donedávna o tomto zásadním projektu nevěděla a v nedávné době se o něm dozvěděli z jiných zdrojů, než z oficiálních komunikačních kanálů města. Zároveň v poslední době vyvrcholila podivná situace...

Číst!

Je něco shnilého v úřadu pacovském! - Epizoda III.

(2021-01-31 08:00:00 +0100)

**Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit. Po 110 dnech od vypršení lhůty začalo město plnit uloženou povinnost.** V pátek 29.1.2021 začalo...

Číst!

Je něco shnilého v úřadu pacovském! - Epizoda II.

(2021-01-28 08:00:00 +0100)

**Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit a ani po uplynutí dalšího měsíce se nic neděje.** Celou situaci jsme popsali v [článku...

Číst!

Modernizace náměstí - výsledky ankety

(2021-01-27 20:00:00 +0100)

### Shrnutí ankety Anketa byla zveřejněna společně s [naším článkem](/stavby/2021/01/12/modernizace-namesti.html) 14.1.2021 a pro sběr odpovědí byla otevřená do 21.1.2021. Za tu dobu se shromáždilo **252 odpovědí** a **44 vzkazů zastupitelům**. Díky všem, kteří anketu vyplnili. S jednotlivými navrhovanými úpravami tak, jak byly popsány v našem článku, vyjádřili účastníci ankety ve...

Číst!

Pomoc s registrací k očkování Covid19

(2021-01-14 15:00:00 +0100)

Pokud byste chtěli pomoci s registrací k očkování některému svému blízkému, známému nebo třeba sousedovi nad 80, přinášíme postup, pomocí kterého se člověk přihlásí jako zájemce o očkování. Postup vychází z [prezentace Ministerstva zdravotnictví](https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Prezentace_Centr%C3%A1ln%C3%AD-rezerva%C4%8Dn%C3%AD-syst%C3%A9m.pdf). Postup je jednoduchý. Pokud víte o někom, kdo má zájem o očkování, je mu nad 80...

Číst!

Shrnutí projektu modernizace náměstí

(2021-01-12 22:00:00 +0100)

Na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme od městského úřadu získali [projektovou dokumentaci k modernizaci náměstí](https://pacov.city/revitalizace-namesti/). V tomto článku popíšeme stručně ty nejzásadnější změny. **Zároveň jsme připravili na téma rekonstrukce náměstí [krátkou anketu na konci článku](#anketa)** ### Situace za školou Největší již realizovanou změnou je uzavření silnice...

Číst!

Poznámky ze zasedání zastupitelstva 16.12. 2020

(2021-01-07 08:00:00 +0100)

Poslední zasedání zastupitelstva města v roce 2020 bylo krátké. Zásadním bodem jednání bylo schválení rozpočtového provizoria. Ačkoli na minulém zasedání starosta propagoval urychlené schválení rozpočtu, vrátilo se zastupitelstvo při prosincovém jednání k projednání provizoria. Zároveň starosta ohlásil, že odstoupí z funkce po schválení rozpočtu města na rok 2021. Další zajímavou...

Číst!

Ignorují volení zástupci občana?

(2021-01-07 08:00:00 +0100)

V [nedávném článku](https://pacov.city/urad/2020/12/18/protipravni-jednani-mesta.html) jsme upozornili na jednání města, které je v rozporu s platnými předpisy, kdy město uzavřelo silnici za školou kolem KC bez platného povolení. Na tuto skutečnost upozornil majitel přilehlé nemovitosti bývalé sladovny a výsledkem bylo rozhodnutí o odstranění stavby, která vznikla bez platného povolení. **Od rozhodnutí Odboru...

Číst!

Nová cena vodného a stočného pro rok 2021

(2020-12-29 10:00:00 +0100)

Cenu vodného a stočného určuje rada svým usnesením na základě výpočtu skutečných nákladů. Na stránkách města ještě nebylo usnesení zveřejněno, ale je zveřejněn [výpočet](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=7077). Při průměrné [spotřebě vody 90 l](https://www.scvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/) na osobu a den se v případě 4 členné rodiny jedná v Pacově o zvýšení roční ceny o cca 300Kč....

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2020-12-24 09:00:00 +0100)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy| |--|-----|--|--|--|---|---|---| |22.12.2020|22.12.2020|225955|273405|46172084|Ivo Bašta|[Objednávka - akustický podhled - Komunitní centrum](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15005487)| |22.12.2020|22.12.2020|1889670|2286501|48035599|SWIETELSKY stavební s.r.o.|"[Smlouva o dílo S21-043-0138 - ""Modernizace lesní cesty v k. ú. Roučkovice - C9""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14993131)"| |21.12.2020|21.12.2020|0|900000|49711385|Crystalis s.r.o.|[Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vodovodního řadu](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14987823)| |18.12.2020|18.12.2020|507480|507480|06151698|Bc. Petr Kott|[Pronájem prostor sloužících podnikání](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14963675)| |15.12.2020|15.12.2020|23391062|28303184|27094359|ACG-Real...

Číst!

Shrnutí výsledků testování vakcíny Pfitzer

(2020-12-18 08:00:00 +0100)

### Jak se testují vakcíny V současné době probíhá [posuzování žádosti společnosti BioNTech a Pfizer](https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2) Evropskou lékovou agenturou. Posuzování probíhá ve zrychleném režimu tzv. průběžné kontroly. V režimu průběžné kontroly se jednotlivé fáze vyhodnocují, jakmile jsou dostupná data. Při běžném hodnocení léku musí výrobce předložit kompletní výsledky všech fází testování...

Číst!

Je něco shnilého v úřadu pacovském!

(2020-12-18 08:00:00 +0100)

**Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit a nic se neděje.** Na základě podnětu majitele bývalé "sladovny" (budova naproti KC) se způsobem...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.12. 2020 od 16:00

(2020-12-16 08:00:00 +0100)

Níže najdete obvyklý přehled bodů jednání s krátký shrnutím každého bodu. Opět bude schvalováno rozpočtové provizorium. Minulé zastupitelstvo se plánovaně výrazně odklonilo od zveřejněného programu, uvidíme, jak to bude vypadat dnes. #### 1. Informace o činnosti rady města V programu opět vyřešeno prostým konstatováním, že zastupitelé dostávají zápisy z rady....

Číst!

Poznámky ze zasedání zastupitelstva 30.11.2020

(2020-12-04 08:00:00 +0100)

V pondělí 30.11.2020 proběhlo veřejné jednání zastupitelstva města Pacova. Podle oficiálního programu a podkladů se zdálo, že nebude projednáváno nic zásadního ani zajímavého. Jak je ale v Pacově smutným zvykem, bez avíza a přesto **plánovaně** se na pořad jednání dostaly zásadní a zajímavé body. Níže v článku najdete detailní časovou...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.11. 2020 od 16:00

(2020-11-28 10:00:00 +0100)

Níže najdete obvyklý přehled bodů jednání s krátký shrnutím každého bodu. Na jednání zastupitelstva města není bod, který bychom čekali. Od [podpisu koaliční smlouvy](https://pacov.city/zastupitelstvo/2020/10/26/kdo-bude-starostou.html) po volbách do krajského zastupitelstva uplynul více jak měsíc. V [koaliční smlouvě](https://moje.ods.cz/ods-admin/application/application-public/content/banner/0451/45102.pdf) je bod, který neumožňuje dlouhodobou kumulaci uvolněných funkcí starosty a náměstka hejtmana. Pacovští zatím...

Číst!

Chystá se změna v provozování vodovodů a kanalizace?

(2020-11-27 12:00:00 +0100)

Na svém jednání 16.11.2020 rada města odsouhlasila výpověď [smlouvy se společností VODAK](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/12518648), která od roku 1994 zajišťuje provozování vodovodu a kanalizací. Původní smlouva z roku 1994 má výpovědní lhůtu 12 měsíců (nezkoumali jsme dodatky, zda se tento článek smlouvy nezměnil). Reálně tedy Vodak ukončí poskytování služby správy vodovodu na konci...

Číst!

Nový způsob odvozu odpadů - další informace

(2020-11-22 10:00:00 +0100)

V tomto článku najdete informace, které jsme dohledali k novému plánovanému způsobu svozu odpadů od dveří ke dveřím (door-to-door). Nenašli jste, co vás zajímá? Vzhledem k tomu, že zástupci města jsou na informace celkem skoupí, přijďte se na nadcházející veřejné jednání zastupitelstva města Pacov zeptat. Případně můžete **[využít formuláře](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK_Hylc0TpAz72852YLDmMN3y_t1bIbHxjvfdSHJ4CKojBsQ/viewform?usp=sf_link) a...

Číst!

Budoucnost nakládání s odpady - co nás může čekat?

(2020-11-17 12:00:00 +0100)

V posledních letech zaznívá při zasedání zastupitelstva a v posledních měsících i na stránkách měsíčníku Z mého kraje: "Českou republiku čeká změna v předpisech pro nakládání s komunálním odpadem, která bude mít dopad i na město Pacov". Přesto, že se o tématu starosta Pacova neustále zmiňuje, jde o komunikaci ve...

Číst!

Ustavující zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

(2020-11-17 10:00:00 +0100)

Zítra 18. 11. 2020 od 9:00 se v Jihlavě bude konat [ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva](https://samosprava.kr-vysocina.cz/termin/ZK-06-2020/pozvanka) kraje Vysočina. Pro Pacov je zajímavé tím, že v jeho [průběhu bude zvolena nová rada kraje](https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-06-2020-04). Uvolněným náměstkem hejtmana pro zemědělství se stane Lukáš Vlček, současný starosta Pacova. Jakmile bude zvolen, bude muset podle...

Číst!

Výsledek ankety "Kdo bude starostou?"

(2020-11-01 10:00:00 +0100)

Od 26.10 do 31.10.2020 se ankety zúčastnilo __174 hlasujících__. Výsledky najdete [v tabulce (kompletní data)](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ShkuJy-NZDtKOlk40WTCFY8n2bVn3eZ4BloLrjyEN2M/edit?usp=sharing) a grafech níže. Všem, kteří věnovali anketě čas, děkujeme. Na pozici příštího starosty by hlasující nejraději viděli současného místostarostu Tomáše Kocoura (33%). Druhou v pořadí je Dana Maděrová (14%). Žádný z ostatních zastupitelů nepřekročil 10%....

Číst!

Kdo bude starostou

(2020-10-26 10:00:00 +0100)

__Aktualizace:__ 2020-10-27 13:30 Podle [informací v médiích](https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/volby-kraj-vysocina-hejtman-post-funkce-namestek-radni-rada-jihlava-smlouva-koalice-podpis.A201023_143752_jihlava-zpravy_mv) dnes v pondělí 26.10.2020 probíhá v Jihlavě podepisování koaliční smlouvy. Na rozdíl od minulých let se tento akt dotýká Pacova výrazněji, než v případě minulých krajských voleb. Dlouholetý starosta Pacova Lukáš Vlček dle zveřejněných informací obsadí pozici náměstka hejtmana pro zemědělství. Podle článku...

Číst!

Poskytování informací městem

(2020-10-20 20:00:00 +0200)

V několika uplynulých týdnech se na město obrátilo větší množství občanů se žádostmi o informace. Některá podání a informace jsou zajímavé. Proto přinášíme souhrnný přehled toho, na co se občané ptali a co město odpovědělo. Pokud chcete znát plné odpovědi, kliknutí na datum zveřejnění se otevře přímo informace zveřejněná na...

Číst!

Jak si stojí Pacov v hodnocení indexu korupčního rizika?

(2020-09-21 12:00:00 +0200)

### Co je K-Index Projekt [Hlídač státu](https://www.hlidacstatu.cz/) zpracovává nejrůznější data publikovaná státní správou a samosprávou. Jedním ze zpracovávaných údajů jsou informace o uzavřených smlouvách publikovaných v [registru smluv](https://smlouvy.gov.cz/). Přehledy, které získáváme ze serverů Hlídače státu, zde pravidelně publikujeme. Před několika dny [Hlídač státu](https://www.hlidacstatu.cz/) představil analytický výstup tzv. [K-index](https://texty.hlidacstatu.cz/co-je-to-k-index/), který je...

Číst!

Poznámky ze zastupitelstva 16.9. 2020 od 16:00

(2020-09-17 17:00:00 +0200)

Zasedání zastupitelstva jsme pro vás [zaznamenali 📽️](https://youtu.be/4Di1BfBssoI). Poznámky z jednání k jednotlivým bodům jsou uvedeny níže tak, jak jsme je zaznamenali v průběhu jednání. Poznámky zastupitelstvo 16.9.2020 ### 1. Informace o činnosti rady města - probíhá komunikace se zřizovanými organizacemi a se složkami IZS - pouť - 2020 nebude ve...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.9. 2020 od 16:00

(2020-09-14 18:00:00 +0200)

Dne 16. 9. 2020 od 16 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města Pacov. Níže krátce komentujeme, vybrané body. ### 1. Informace o činnosti rady města Pouze výčet jednání rady ### 2. Informace o činnosti městského úřadu * Informace o nákupu ochranných prostředků v souvislosti s Covid19 * Informace...

Číst!

Předvolební debata lídrů pro kraj Vysočina

(2020-09-01 09:00:00 +0200)

Česká televize [dne 11.9.2020 ve 20:05 odvysílá předvolební debatu lídrů](https://www.ceskatelevize.cz/porady/13559420839-predvolebni-debata-kraj-vysocina/220411033300911/) pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina. Pořad je součástí cyklu předvolebních debat před krajskými volbami.

Číst!

Volební říjen se blíží

(2020-08-30 15:00:00 +0200)

Za měsíc se budou konat volby. Pro Pacov jde letos o dvojici voleb - do senátu za volební obvod Pelhřimov a do krajského zastupitelstva. K rozhodování, koho volit, jsou potřebné informace. Dobrou vstupní branou k informacím pro nadcházející volby vám mohou být např. nezávislé stránky [Programy do voleb](https://programydovoleb.cz/), kde najdete...

Číst!

Neoprávněné omezení dopravy městem a jak se správně ptát

(2020-08-24 11:00:00 +0200)

Řešení dopravní situace kolem Komunitního centra postavením sloupků a uzavřením silnice kolem vchodu KC proběhlo podle všeho "načerno". Město postavilo sloupky a značku zákazu vjezdu neoprávněně a celá situace je nyní na podnět jednoho z dotčených přezkoumávána. Město [na žádost iniciátora přezkoumání](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=6427) podle zákona o svobodném přístupu k informacím muselo...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2020-08-23 15:00:00 +0200)

K seznamu smluv zveřejněných od cca. května do dneška několik poznámek. Firma Stavneko s.r.o. měla 20.8.2020 obchodně úspěšný den. Byla vybrána hned pro 4 dodávky v celkovém objemu přes půl milionu korun. Těžko říci, co přesně bude dodávat. Předmět dodávky je ve zveřejněných objednávkách stanoven velmi obecně několika slovy. *...

Číst!

Kruháč nebo semafor

(2020-07-29 12:00:00 +0200)

## Na úvod [Kraj ve spolupráci s městem](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/11662344) připravuje rekonstrukci silnice č. II/128 městem. V současné době probíhá [tvorba projektové dokumentace](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/12605144), jejíž součástí je i rozhodnutí, zda křižovatka u Vesny bude přebudována na kruhovou, nebo modernizována s využitím semaforů. Projektant stavby vypracoval dvě varianty. Tyto varianty [podle vyjádření starosty](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=6363) na...

Číst!

Poznámky ze zasedání zastupitelstva 24.6. 2020

(2020-06-24 20:00:00 +0200)

Dne 24. 6. 2020 se konalo veřejné jednání zastupitelstva. Byl přidán bod prodeje poslední neprodané parcely v lokalitě U Unika. Projednával se zejména dopad snížení výdajů na rozpočet. Vše bylo schváleno podle popisu uvedeného v pozvánce a v podkladech pro jednání zastupitelstva. Zarážející je opět forma projednávání jednotlivých bodů. Starosta...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.6. 2020 od 16:00

(2020-06-21 18:00:00 +0200)

Dne 24. 6. 2020 od 16 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města Pacov. Níže krátce komentujeme, čeho se skutečně týkají jednotlivé body: |Č.|Název|Podklady|Komentář| |--|-----|--------|--------| |1|Informace o činnosti rady města|[0301][0] | Rada jedná o koronakrizi, o úpravě rozpočtu, o hromadných akcích| |2|Informace o činnosti městského úřadu|[0302][1]| úřad nakoupí korona...

Číst!

Parcely Svatojánská - výpověď zahrádkářům

(2020-06-20 18:00:00 +0200)

Město pokračuje v přípravě dvou parcel pro rodinné domy v lokalitě Svatojánská, o [které jsme již informovali](/parcely/2020/02/18/parcely-svatojanska-ur.html). Rada města na svém zasedání dne 8.6.2020 [usnesením č. 86](/img/parcely-svatojanska/2015u-anon.pdf) odsouhlasila podání výpovědí 17 nájemních smluv zahrádkářů, kteří dosud na parcelách hospodařili. Seznam schválených výpovědí: |Č. |Uzavřena dne|S |parcela |díl|výměra [m2]| |---:|------------|-----------|---------------|---:|-----------:| |1...

Číst!

Uzavírka silnice Pacov - Bedřichov 10. 6. – 19. 6. 2020

(2020-05-28 18:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](/img/uzavirka-pacov-bedrichov-2020/2020-06071.pdf) bude od 10. 6. 18:00 – 19. 6. 2020 24:00 uzavřena silnice mezi Pacovem a Bedřichovem z důvodu opravy. Součástí vyhlášky jsou i [objízdné trasy](/img/uzavirka-pacov-bedrichov-2020/SKM_C224e20052613570.pdf) ![mapa a značka](/img/uzavirka-pacov-bedrichov-2020/uzavirka-pacov-bedrichov-2020.png)

Číst!

Uzavírka silnice Hrádek - Velká Chyška 2.6. - 31.10.2020

(2020-05-22 08:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](/img/uzavirka-hradek-velka-chyska/2020-06166.pdf) bude od 2.6.2020 do 31.10.2020 uzavřena silnice mezi Hrádkem a Velkou Chyškou z důvodu opravy mostu. Součástí vyhlášky jsou i [objízdné trasy](/img/uzavirka-hradek-velka-chyska/SKM_C224e20052015090.pdf) ![mapa a značka](/img/uzavirka-hradek-velka-chyska/uzavirka-hradek-velka-chyska-mapa-znacka.png)

Číst!

Rekonstrukce Nádražní získala stavební povolení

(2020-05-20 10:00:00 +0200)

Veřejnou vyhláškou byl publikováno [stavební povolení](/img/stavebni-povoleni-nadrazni/2018-14493.pdf), kterým se povoluje rozsáhlá rekonstrukce Nádražní ulice. Vydání stavebního povolení se protáhlo, když v loňském roce podaly Pacovské strojírny připomínky související s problematickým zásobováním výroby strojíren kamionovou dopravou. O plánované akci [jsme již informovali](/stavby/2019/02/05/rekonstrukce-nadrazni-vyhlaska.html). Na základě nejen zmíněných připomínek byla přepracována projektová dokumentace a...

Číst!

Poznámky na zasedání zastupitelstva 18. 5. 2020

(2020-05-19 09:00:00 +0200)

V pondělí 18.5.2020 proběhlo zasedání zastupitelstva. Pořídili jsme [záznam 📽️](https://youtu.be/rwWDogJ4PhQ). Kromě agendy [prezentované v pozvánce](/zastupitelstvo/2020/2020/05/07/pozvanka-zasedani-zastupitelstva.html) proběhlo několik diskusí na konkrétní témata a základě dotazů zastupitelů a na základě dotazů, které položil zástupce Pacov.City. **Odkazy označené 📽️ vám zobrazí video záznamu z jednání přímo v bodu, kterého se odkaz týká. Stačí...

Číst!

Přehled parcel připravovaných městem - květen 2020

(2020-05-09 10:00:00 +0200)

Na zasedání zastupitelstva 18.5.2020 bude projednávána nabídka odprodeje dvou parcel pro stavbu rodinných domů pod atletickým stadionem. Při té příležitosti aktualizujeme náš seznam připravovaných parcel včetně stavu přípravy a času, kdy budou k dispozici: |Název akce |Stav přípravy |Poslední známý termín |Počet parcel|Náklady města|Cena za m2|Místo | |--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------------| |U Unika...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18. 5. 2020 od 16:00

(2020-05-07 18:00:00 +0200)

Zasedání zastupitelstvo města Pacova se koná v pondělí 18.5.2020. Pokusíme se opět pořídit záznam jednání. Zásadním bodem jednání je závěrečný účet města pro rok 2019. Projednány budou následující body (uvedeny včetně komentáře): |Číslo|Bod programu |Komentář pacov.city |Podklady| |-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------| |1 |Informace o činnosti rady města |Informace o činnosti rady jsou opět...

Číst!

Uzavírka silnice Salačova Lhota - Malá a Velká Černá 11.5.-31.10.2020

(2020-05-06 18:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](/img/2020-05335.pdf) bude od 11.5.2020 do 31.10.2020 uzavřena silnice mezi Salačovou Lhotou a Velkou a Malou černou v oblasti odbočky na Malou černou. Schema viz obrázek. Objízdné trasy vedou * do Velké Černé po silnici od lomu * do Malé Černé po cestě odbočující ze silnice II/128 v údolí...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2020-05-01 15:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy| |--|-----|--|--|--|---|---| |Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |29.04.2020|29.04.2020|0|3420000|48133981|Státní zemědělský intervenční fond|[Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/002/19210/563/229/002263](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12453900)| |27.04.2020|27.04.2020|33750|33750|72496991|Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky)|[Dodatek č. 2...

Číst!

Manuál ke koronaviru od lékařů z Bulovky

(2020-03-18 07:00:00 +0100)

**Dva přední čeští infekcionisté, profesoři z Nemocnice na Bulovce, sepsali pro veřejnost manuál ke koronaviru. „Rádi bychom uvedli několik věcí na pravou míru. Veřejnost by měla znát všechny informace o viru, se kterým nyní bojuje. Spolu s kolegou Jiřím Benešem jsme proto sepsali materiál, který vše objasňuje," řekl serveru Lidovky.cz...

Číst!

Pomoc města rizikovým skupinám během hrozby COVID-19

(2020-03-17 07:00:00 +0100)

Na včerejším (16.3.2020) jednání zastupitelstva informoval starosta o záměru v nejbližších dnech zajistit služby pomoci pro skupiny nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Bude zřízena informační linka a služby budou poskytovány ve spolupráci s Charitou. V případě potřeby město dodá vlastní zdroje a pracovníky včetně jejich vybavení ochrannými prostředky. Zdroj: [záznam zasedání...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. 3. 2020 od 16:30

(2020-03-15 18:00:00 +0100)

Zasedání zastupitelstvo města Pacova se koná v pondělí 16.3.2020. Pokusíme se opět pořídit záznam jednání. Zásadním bodem jednání je rozpočet města pro rok 2020. Projednány budou následující body (uvedeny včetně komentáře): |Č. |Bod z programu |Komentář Pacov.City | |---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Informace o činnosti rady města |Pouze sumarizace proběhlých zasedání rady...

Číst!

Zveřejněn návrh rozpočtu města pro rok 2020

(2020-03-01 02:00:00 +0100)

Na stránkách města byl [zveřejněn](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=5584) návrh rozpočtu pro rok 2020. Opět přesně "na poslední chvíli" podle zákona (15 dnů před projednáním na zasedání zastupitelstva) a bez velké propagace. Zveřejněny byly dva dokumenty * [závazné ukazatele (naše kopie)](pacov-rozpocet-navrh-2020-zavazne-ukazatele.pdf) - obsahuje základní mantinely pro výdaje * [návrh rozpočtu (naše kopie)](pacov-rozpocet-navrh-2020-rozpocet.pdf) - obsahuje...

Číst!

Mikroregion Stražiště - za co se v loňském roce utratilo 9 milionů?

(2020-02-20 10:00:00 +0100)

Na stránkách města byl zveřejněn [návrh rozpočtu Mikroregionu Stražiště](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=5510). Oficiální název organizace je ["Svazek obcí mikroregionu Stražiště"](https://www.straziste.cz/) a jedná se o právnickou osobu, která je založena podle [zákona o obcích](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#f2024912). Pro rok 2020 činí [navrhovaný rozpočet této organizace (naše kopie)](/img/straziste-navrh-rozpoctu-2020.pdf) 6,2 mil. Kč. [Rozpočet pro rok 2019 (naše kopie)](/img/straziste-vykaz-plneni-rozpoctu-2019.pdf) byl...

Číst!

Přehled parcel připravovaných městem

(2020-02-18 10:00:00 +0100)

U příležitosti vydání územního rozhodnutí pro parcely v lokalitě Svatojánská shrnujeme naši znalost v oblasti parcel pro stavbu rodinných domků v Pacově. V projektu "Parcely Svatojánská" bylo vydáno stavebním úřadem [územní rozhodnutí](/img/2020-02-18-svatojanska-rozhodnuti-2019-14381.pdf) a nic tak nebrání [překreslení parcel](/img/2020-02-18-svatojanska-schema.pdf) v této lokalitě. Blíže jsme se věnovali záměrům v lokalitě ulice Svatojánská...

Číst!

Ohlédnutí za projektem komunitního centra

(2020-02-13 12:00:00 +0100)

Dne 14.2.2020 proběhne slavnostní otevření Komunitního centra Pacov. Vzniklo rekonstrukcí objektu bývalého kina, a to nákladem cca 43 mil. korun. Začneme od konce. Na slavnostní zahájení zve občany města pan starosta [pozvánkou zveřejněnou na webu města](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=5360). V krátkém přehledovém textu uvedl několik informací, které bychom rádi porovnali se skutečností. >...

Číst!

Postup v pojektu reklonstrukce průtah městem silnice č. II/128

(2020-02-13 09:00:00 +0100)

V registru smluv [byla zveřejněna smlouva](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/11662344) mezi městem Pacov a Krajem Vysočina o společném postupu při zadávání veřejné zakázky rekonstrukce průtahu silnice č. II/128 městem. O plánování stavby se již několikrát zmiňoval starosta na zasedáních zastupitelstva. Již také probíhaly přípravné práce, o kterých [jsme v minulosti informovali](/zajimavost/2018/09/20/znacky-na-silnicich.html). Ze smlouvy lze...

Číst!

Parcela U Unika potřetí nabízená

(2020-02-12 10:00:00 +0100)

V roce 2018 město [prodalo 7 parcel](https://www.hlidacstatu.cz/hledat?Q=Pacov+parcely+2018) v lokalitě U Unika za cenu 605 Kč/m2. Jedna z parcel se pak řízením osudu a díky předkupnímu právu vrátila do rukou města. V současné době se město snaží tuto parcelu prodat a na úřední desce již potřetí zveřejňuje nabídku prodeje. Cena je...

Číst!

Památník výročí 100 let republiky

(2020-02-04 09:00:00 +0100)

Úvodem si dovolíme na tomto příkladu ilustrovat, co je hlavním cílem aktivity Pacov.City. Město má spoustu aktivit. Když se občan chce informovat o tom, co se plánuje, co se událo a jaký je aktuální stav, musí složitě hledat střípky informací na webu, na facebooku, v ZMK. Naším cílem je přimět...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2020-01-24 14:00:00 +0100)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy| |--|-----|--|--|--|---|---| |21.01.2020|14.01.2020|0|0|49551272|Českomoravský beton, a.s.|[Kupní smlova - odběry betonů a materiálů v roce 2020 z provozu Pacov](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11436200)| |20.01.2020|20.01.2020|146870|0|62547291|Luboš Kocourek|[Objednávka - stage, ozučení, osvětlení](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11419832)| |08.01.2020|03.01.2020|30000000|30000000|45244782|Česká spořitelna, a.s.|[Smlouva o úvěru_0423817469-LCD_ CS41000047375013_dodatek 1](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11304516)| |06.01.2020|06.01.2020|70000|0|63911116|KPM elektro, s.r.o|[Objednávka - revize silnoproudé elektroinstalace a spotřebičů - ČOV](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11283524)| |06.01.2020|03.01.2020|25000000|25000000|45244782|Česká spořitelna,...

Číst!

Kde se informovat? Web nebo Facebook a nebo ještě jinde?

(2020-01-24 12:00:00 +0100)

V [nedávném článku](/komentar/2020/01/05/komunikace-mesta.html) jsem se zamýšlel nad tím, jak (ne)ochotně zástupci města komunikují veřejnosti informace z běžné správy městských záležitostí. V poslední době došlo ještě k jedné změně. Některé přínosné informace již nejsou zveřejňovány na oficiálních stránkách města, ale pouze na oficiálním facebookovém profilu. Kam se tedy pacovský občan, kterého...

Číst!

Příprava parcel pro rodinné domy - Svatojánská

(2020-01-09 19:00:00 +0100)

Na posledním zasedání zastupitelstva přesně [v obvyklém komunikačním stylu](https://pacov.city/komentar/2020/01/05/komunikace-mesta.html) starosta naznačoval, že se bude připravovat několik dalších parcel pro rodinné domy v nové lokalitě. Dnes (9.1.2020) se na úřední desce objevilo [oznámení o zahájení územního řízení](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=5324) (naše kopie - [oznámení](/img/parcely-svatojanska-oznameni-ur.pdf), [schéma](/img/parcely-svatojanska-oznameni-ur-situace.pdf)), které zřejmě souvisí právě se zmínkou o připravovaných stavebních...

Číst!

Město Pacov nechce komunikovat se svými občany

(2020-01-05 19:00:00 +0100)

U příležitosti posledního zastupitelstva se sešlo několik podnětů, které mě vedou k opětovnému zamyšlení nad způsobem komunikace, který zástupci vedení města používají. Před rokem jsem na zasedání zastupitelstva požádal zastupitele, aby zvážili projednání [návrhu na větší otevřenost města](https://pacov.city/mesto2.0/2018/10/26/otevreny-pacov.html). Návrhem se ovšem zastupitelé rozhodli nezabývat. Dostal jsem doporučení, že pokud mě...

Číst!

Přehled úvěrů města Pacova

(2020-01-05 10:00:00 +0100)

Na posledním loňském zasedání zastupitelstva byly do zveřejněného programu doplněny tři body, v rámci kterých bylo předloženo a schváleno další zadlužení města ve formě nového investičního úvěru pro roky 2020-2021 ve výši 66 mil. korun. Způsob projednání se zdá být buď manipulací a snahou příliš nepropagovat další zadlužování města, nebo...

Číst!

Poznámky na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019

(2020-01-05 10:00:00 +0100)

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2019 se konalo 16. 12. 2019. Pozvánka byla zveřejněna tak, jak požaduje zákon. Program zasedání však byl výrazně rozšířen oproti zveřejněné pozvánce. Nezbývá, než opět konstatovat, že dostatečně a s předstihem informovat o skutečném programu zasedání zastupitelstva není prioritou vedení města. Změny programu na poslední...

Číst!

Svoz odpadu o svátcích 2019

(2019-12-22 08:00:00 +0100)

|Obvyklý svoz |Změna|Náhradní termín | |------------------:|:-----:|------------------:| |pondělí 23.12.2019|❗ |neděle 22.12.2019 | |úterý 24.12.2019 |❗ |pondělí 23.12.2019| |středa 25.12.2019 |✅ |beze změny | |čtvrtek 26.12.2019|✅ |beze změny | |pátek 27.12.2019 |✅ |beze změny | |pondělí 30.12.2019|❗ |neděle 29.12.2019 | |úterý 31.12.2019 |❗ |pondělí 30.12.2019| |středa 1.1.2020 |❌ |bez náhrady | Zdroj:...

Číst!

Nová cena vodného a stočného pro rok 2020

(2019-12-12 10:00:00 +0100)

Cenu vodného a stočného určuje rada svým usnesením na základě výpočtu skutečných nákladů. Na stránkách města ještě nebylo usnesení zveřejněno, ale je zveřejněn [výpočet](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=5220) a [dodatek smlouvy s Vodakem](https://www.hlidacstatu.cz/Detail/11059392). Při průměrné [spotřebě vody 90 l](https://www.scvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/) na osobu a den se v případě 4 členné rodiny jedná v Pacově o zvýšení...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019 od 16:30

(2019-12-10 08:00:00 +0100)

Poslední letošní zasedání zastupitelstva se podle [pozvánky](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=5169) bude konat 16.12.2019 v 16:30 v zámeckém sále. [Kopie podkladů zůstane zveřejněna na našich stránkách.](/img/20191216-zastupitelstvo-podklady.zip). Dnes pojmeme náš rozbor podkladů poněkud jinak. Protože oficiální pozvánka běžnému občanovi bez dlouhého studia přiložených dokumentů většinou nic neřekne, připravili jsme překlad pozvánky podle [metodiky srozumitelného psaní](https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/dokumenty/metodika-easy-to-read-174932/)....

Číst!

Rok s Pacov.City

(2019-12-04 09:00:00 +0100)

Je to zhruba rok, co jsme začali blíže sledovat dění související se správou města. Přinášíme přehled vašeho zájmu tak, jak jsme ho zaznamenali ve statistikách našeho obsahu rozdělené do dvou částí: * počty zobrazení jednotlivých článků * [sledovanost videí](#přenosy-a-záznamy-zasedání-zastupitelstva) Nejčtenější články a nejsledovanější video zastupitelstva navštívilo více než 300 čtenářů...

Číst!

Poznámky na zasedání zastupitelstva 18. 11. 2019

(2019-11-19 17:00:00 +0100)

Jako je již zvykem, program zasedání zastupitelstva byl pouze zákonným tak, aby bylo zákonu učiněno za dost. V průběhu jednání však byly diskutovány i jiné zajímavé body, které klidně mohly být avizovány v programu. [Zveřejňujeme videozáznam za zasedání.](https://youtu.be/LP-bADVIMgQ) Níže najdete odkazy do konkrétních zajímavých částí záznamu. Ve spodní části stránky...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18. 11. 2019 od 16:30

(2019-11-08 17:00:00 +0100)

Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 4/2019 se bude konat dne 18. 11. 2019 od 16:30 hodin v zámeckém sále. Podklady jsou [zveřejněny na stránkách města](https://www.mestopacov.cz/pozvanka%2Dna%2Dzasedani%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dpacova/d-5005). Až podklady ze stránek města zmizí, [zůstanou dostupné u nás](/img/20191118-zastupitelstvo-podklady.zip). Navržený program zasedání: 1. Informace o činnosti rady města 2. Informace o činnosti městského úřadu...

Číst!

Opravy místních komunikací 2019-2020

(2019-10-25 10:00:00 +0200)

Město Pacov uzavřelo [smlouvu](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10534498) na opravu místních komunikací. | Č. | stavba | cena s DPH | Termín dokončení | |---:|-------------------------------------------|-----------------:|----:| | 1 | Oprava místní komunikace ve Velké Rovné | 547 142 Kč | 31.10.2019 | | 2 | Oprava místní komunikace u atletického stadion v Pacově | 962...

Číst!

Spořivý úřad

(2019-10-21 08:00:00 +0200)

Víte že ... Městský úřad v Pacově nakupuje jako služební vozy ojetiny? Nabízí se otázka, zda je koupě ojetého vozu po záruce vyhodná, když za srovnatelnou cenu lze například pořídit vůz obdobné kategorie se zárukou 7 let (viz níže Octavia vs. Kia Ceed) nebo obdobnou ojetinu o 51 000 Kč...

Číst!

Propouštění na úřadu není zajímavým bodem pro zastupitelstvo

(2019-10-04 08:30:00 +0200)

Dne 25.9.2019 se konalo [18. zasedání rady města](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=4845), na kterém bylo přijato usnesení č. 147, kterým se mění organizační struktura úřadu a z dikce usnesení vyplývá, že dojde k propouštění (text usnesení cituji v závěru článku). Konkrétní změnu v organizaci prozatím nelze přesněji posoudit, protože organizační řád stávající ani budoucí...

Číst!

Radikální prořez

(2019-10-04 08:00:00 +0200)

Na zasedání zastupitelstva [se účastnice z řad veřejnosti zeptala](https://youtu.be/2P440e6c124?t=6190), zda by bylo možné prořezat větve u smuteční vrby u staré zubárny. Starosta přislíbil, že to prověří. Výsledkem je pokácení tohoto stromu. Tomu říkáme radikální prořez. Laickým okem se strom nezdál v kondici na pokácení. Ani pařez a špalky, které bylo...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2019-10-04 08:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |03.10.2019|03.10.2019|147936|179003|27891356|MIKOZ s.r.o.|[Objednávka - stavební práce - oprava omítek Zámek](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10328770)| |02.10.2019|02.10.2019|14000|0|62545094|Zdeněk Pečenka|[Objednávka - čištění kanalizace ulice Sportovní Pacov](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10307410)| |26.09.2019|26.09.2019|195520|236580|26082870|SYScore s.r.o.|[Objednávka - wifi hotspoty](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10244878)| |25.09.2019|25.09.2019|52066|63000|24145190|Apptc.me s.r.o.|[MailStore server](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10235898)| |24.09.2019|24.09.2019|133266|0|27891356|MIKOZ s.r.o.|[Objednávka - stavební práce MŠ Jatecká](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10216194)| |23.09.2019|23.09.2019|0|58263|61860476|Sodexo Pass Česká republika a.s.|[Objednávka - flexi pasy](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10202730)| |17.09.2019|16.09.2019|100000|0|49050541|VODAK...

Číst!

Informace ze zasedání zastupitelstva 18.9.2019

(2019-09-21 10:00:00 +0200)

Ve středu 18.9.2019 od 16:30 se proběhlo zasedání zastupitelstva města Pacov. [Projednávaný program jsme shrnuli v našem článku](https://pacov.city/zastupitelstvo/2019/2019/09/15/pozvanka-zasedani-zastupitelstva.html). Záznam z jednání můžete shlédnou v dolní na konci článku nebo [přímo na Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=2P440e6c124). Projednávání jednotlivých bodů bylo rychlé a bez připomínek zastupitelů. Všechny předložené body a usnesení tak, jak byla navržena...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.9.2019 od 16:30

(2019-09-15 18:00:00 +0200)

Ve středu 18.9.2019 od 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. [Podklady jsou zveřejněny v pozvánce](https://www.mestopacov.cz/pozvanka%2Dna%2Dzasedani%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dpacova/d-4721) (POZOR - odkaz kvůli podivnému nakládání se zveřejněnými informace není na stránkách města nadále dostupný). Krátce uvedeme obsah jednotlivých bodů: ### 1. Informace o činnosti rady města V podkladech pouze odkaz na...

Číst!

Uzavírka silnice Kopaniny-Čáslavsko 9. - 22.9.2019

(2019-09-04 05:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4676) je od 7:00 hodin 9.9.2019 – do 24:00 hodin 22.9.20190 plánováno uzavření silnice [mezi Kopaninami a Čáslavskem](https://umap.openstreetmap.fr/cs-cz/map/pacovcity_264492?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefineda&captionBar=false&datalayers=983231#16/49.5895/14.9946) kvůli opravě povrchu komunikace. Termín je naplánovn i s rezervou na případné zdržení z důvodů nepříznivého počasí. Následně do 4.10.2019 může být v místě oprav omezen provoz při provádění dokončovacích...

Číst!

Uzavírka části ulice Myslíkova 6.9. – 8.9.2019

(2019-09-02 09:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4668) bude od 7:00 hodin 6.9.2019 - do 18:00 hodin 8.9.2019 uzavřena [část ulice Myslíkova](https://umap.openstreetmap.fr/cs-cz/map/pacovcity_264492?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=683953%2C980040#18/49.47407/15.00642) kvůli opravě kanalizace. [Značení objížděk viz níže.](#objizdky) Na celou obrazovku

Číst!

Uzavírka silnice přejezd Pošná 3.9. – 14.9.2019

(2019-09-02 05:00:00 +0200)

Podle [veřejné vyhlášky](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4671) bude od 7:00 hodin 9.9.2019 – do 20:00 hodin 13.9.2019 uzavřena silnice [mezi Pacovem a Pošnou](http://umap.openstreetmap.fr/cs-cz/map/pacovcity_264492?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=false&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=978335#18/49.46231/15.02692) kvůli opravě vlakového přejezdu kousek za Pacovem. Upozorňujeme, že i nadále do konce září [trvá uzavírka silnice u Eše](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=4325&n=informace%2Do%2Duzavirce%2Dsilnice%2Dii%2D128%2Dpacov%2Des), kde se opravuje most. Na celou obrazovku

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2019-08-22 10:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |19.08.2019|16.08.2019|6145000|7435450|25183052|VHS stavby a.s.|"[Smlouva o dílo - ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita ""U Unika"" v Pacově - II. etapa výstavby - II.podetapa""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9908919)"| |16.08.2019|15.08.2019|255000|0|26112396|3e - projektování ekologických staveb s. r. o.|[Objednávka - vypracování PD - ČOV Pacov - hygienizace kalu vápnem](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9895435)| |16.08.2019|16.08.2019|0|0|00222721|Stavební...

Číst!

Informační schůzka ke kotlíkovým dotacím 3.9.2019

(2019-08-15 09:00:00 +0200)

Dne 19.9.2019 od 16:00 do 18:00 se v Zámeckém sále bude konat informační schůzka ke kotlíkovým dotacím. Kraj vyhlásí pravidla dne 3.9.2019 a žádosti se začnou přijímat 23.10.2019. Zdroj: https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4629 Obrázky: [zdroj](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kotel_na_tuh%C3%A1_paliva.jpg) [zdroj](https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1#/media/Soubor:Czk-_coins_and_banknotes.JPG)

Číst!

Uzavírka silnice z Nádražní k Vejvarce 14.8. - 29.9.2019

(2019-08-08 09:00:00 +0200)

[Veřejnou vyhláškou dává město na vědomí](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4608), že od 6:00 hodin 14.8. 2019 - do 17:00 hodin 29.9.2019 bude uzavřena silnice z Nádražní ulice k Vejvarce od křižovatky s Nádražní k mlýnu z důvodu pokládky plynovodu. Na mapě vypadá uzavírka takto: ![mapa uzavírky Vejvarka](/img/uzavirka-vejvarka.png) Zobrazit můžete i [na živé mapě](http://umap.openstreetmap.fr/cs-cz/map/pacovcity_264492?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=false&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=956628#18/49.46293/15.01943).

Číst!

Rekonstrukce silnice Lukacec Čáslavsko - vydáno stavební povolení

(2019-08-04 16:00:00 +0200)

Stavební úřad v Pacově dne 17.7.2019 [vydal stavební povolení pro stavbu](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4604) s názvem "II/128, II/150 Lukavec - hr. kraje". Stavbu bude realizovat kraj. Termín neznáme, ale rozsah stavby je dobře vidět z podkladů projektu, který je zveřejněn jako součást [smlouvy na překládku telekomunikační infrastruktury](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4941888). Při rekonstrukci bude výrazně "narovnána" zatáčka...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2019-07-14 23:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |10.07.2019|26.06.2019|0|120000|70890749|KruV - RS (Kraj Vysočina)|[Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2019, ID dotace FV02727.0014](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9579543)| |08.07.2019|03.07.2019|32000|0|49050541|VODAK Humpolec, s.r.o.|[Objednávka - oprava havárie vodovodu ul. Prof. Vondráčka Pacov](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9553495)| |28.06.2019|05.04.2019|4820700|5833047|48202118|PROFIL NÁBYTEK, a.s.|"[Kupní smlouva - ""Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb...

Číst!

Jak město prodává parcelu

(2019-07-12 08:00:00 +0200)

[Město prodává jednu parcelu](https://www.mestopacov.cz/prodej%2Dstavebni%2Dparcely/d-4551), která se vrátila do jeho vlastnictví. Prodej probíhá podle podmínek schválených zastupitelstvem. Žádost o koupi parcely je možné podat pouze osobně na úřadu od 23.7.2019 od 8:00. Žádosti pak budou uspokojovány podle pořadí doručení. Stejné podmínky podání žádosti platily i při posledních prodejích parcel. Tehdy jich...

Číst!

Výzvy k převzetí písemností v souvislosti s poplatkem za odpad

(2019-06-18 12:00:00 +0200)

Na [úřední desce bylo zveřejněno několik výzev](https://www.mestopacov.cz/uredni-deska/1/p1=55) k převzetí písemnosti. Vzhledem k tomu, že úřední deska není populární místo, kam by se všichni o překot dívali, dovolujeme si na tuto skotečnost upozornit zde. Vzhledem k termínu zveřejnění a obsahu dokumentu jde nejspíš o výzvu k zaplacení poplatku za odvoz a...

Číst!

Co se bude stavět v kompostárně?

(2019-06-18 12:00:00 +0200)

Na dnešním (19.6.2019) zasedání zastupitelstva je předkládán bod schválení návratné finanční pomoci (půjčky) až do výše 20 milionů korun, kterou má město poskytnout své zřizované společnosti Pacovská lesní. Pokud bude schválena v tomto rozsahu, budou z letošního rozpočtu uvolněny 4 miliony korun. Pacovská lesní má pomoc splácet jednou ročně ve...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.6.2019 od 16:30

(2019-06-18 12:00:00 +0200)

Ve středu 19.6.2019 od 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. [Podklady jsou zveřejněny v pozvánce](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=4387). Program jednání je vydatný a obsahuje celkem zásadní body z hlediska městského hospodaření. Krátce uvedeme obsah jednotlivých bodů: ### 1. Informace o činnosti rady města V podkladech je pouze odkaz na konaná...

Číst!

Výjimky z nočního klidu pro první polovinu roku 2019

(2019-06-02 22:00:00 +0200)

[Vyhláškou](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=4340) město stanovuje výjimky z dodržování nočního klidu. V nadcházejících červnových víkendech si pacovští nočního klidu příliš neužijí. * 14.-15.-16.6. - Festival open air, Den mikroregionu - noční klid je omezen na 1:00-6:00 * 22.-23.6. - oslava 100 let fotbalu - noční klid je omezen na 1:00-6:00 * 28.-29.-30.6.2019 -...

Číst!

Uzavírka silnice na Jetřichovec 3.6. – 14.6.2019

(2019-06-02 18:00:00 +0200)

[Veřejnou vyhláškou na úřední desce](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4343) a [přiloženým schématem](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=4344) odbor dopravy městského úřadu Pacov oznamuje dopravní omezení. Od pondělí 3.6.2019 do pátku 14.6.2019 bude uzavřena silnice II/124 ve směru Pacov - Jetřichovec od odbočky na Salačovu Lhotu do Jetřichovce. Objížďka bude vedena přes Zhořec a Zhoř. Po dobu Jetřichoveckých hudebních slavností...

Číst!

Nemocný skener na městském úřadu - nikoli, nemocná byla technika pacov.city

(2019-05-15 08:00:00 +0200)

## Aktualizace: Po upozornění zástupců města jsem znovu prověřil dokumenty, na které jsme upozorňovali. V současné době jsou dokumenty na stránkách města plnohodnotně čitelné. Tímto se **omlouváme za potenciálně zavádějící informaci**. Zdá se, že nemocná byla buď technika naše, nebo nebo byl problém někde na trase. Ještě prověřujeme, kde se...

Číst!

Poznejte fungování obce - nostis.org

(2019-05-14 08:00:00 +0200)

>„Vědění je moc.“ >— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626 Pokud vás zajímá, jak obec funguje, jaká jsou práva občana a jak může občan ovlivňovat řízení obce i v době mezi jednotlivými obecními volbami, můžete absolvovat kurz zdarma na platformě [nostis.org](https://nostis.org). Na této vzdělávací...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2019-04-21 08:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |08.03.2019|08.03.2019|0|152420|61860476|Sodexo Pass Česká republika a.s.|[Objedávka - stravenky](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8425327)| |28.02.2019|28.02.2019|764965|925608|25310119|Potrusil s.r.o.|"[Kupní smlouva - ""Dodávka židlí do novostavby domu sociálních služeb v Pacově""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8340627)"| |27.02.2019|26.02.2019|513922|591010|46962549|Arjo Czech Republic s.r.o.|"[Kupní smlouva - ""Dodávka vakuových zvedáků a sprchovacích pojízdných van do novostavby domu sociálních služeb v Pacově""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8326863)"| |27.02.2019|26.02.2019|547350|649583|00544426|AUDY...

Číst!

Podklady pro opakované projednání návrhu územního plánu

(2019-04-07 13:00:00 +0200)

Na konci ledna proběhlo [veřejné projednání návrhu územního plánu](https://pacov.city/uzemni-plan/2019/01/31/poznamky-z-projednani-uzemniho-planu.html). Jako výsledek veřejného projednání územního plánu vzešlo po vyhodnocení 6 úprav návrhu územního plánu. Vybíráme zajímavá zjištění, která z dokumentace upraveného návrhu plynou. Z vysvětlení návrhu úpravy č. 3 vyplývá, že probíhají jednání s investorem o zastavění prostoru mezi budovami Finančního...

Číst!

Jarní svoz odpadů 2019

(2019-03-26 11:00:00 +0100)

Umístění kontejnerů pro [jarní svoz odpadu](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=4044) najdete také [na interaktivní mapě Pacov.City](http://umap.openstreetmap.fr/cs-cz/map/pacov-jarni-svoz-odpadu_307908#14/49.4853/14.9936). Pokliknutí na ikonu kontejneru dostanete informaci o termínu umístění kontejneru v dané lokalitě.

Číst!

Uzavírka silnice v Eši 8.4-17.4.2019

(2019-03-15 16:00:00 +0100)

[Veřejnou vyhláškou na úřední desce](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=3995) odbor dopravy městského úřadu Pacov oznamuje dopravní omezení. Od 8.4.-17.4.2018 bude uzavřena silnice II/128 v Eši. Objížďka pro osobní auta bude vedena přes Cetroaz a Obrataň, pro nákladní pak přes Cetoraz až na silnici č. 19. Konkrétní místo uzavírky [zobrazeno na mapě](http://umap.openstreetmap.fr/cs-cz/map/pacovcity_264492?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=799516#14/49.4444/14.9714): ![mapa uzavirky](/img/uzavirka-es-mapa.png)

Číst!

POdklady pro zasedání zastupitelstva 20.3.2019 od 16:30

(2019-03-14 11:00:00 +0100)

Úřad zveřejnil [podklady pro nadcházející zasedáni zastupitelstva](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=3926).

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.3.2019 od 16:30

(2019-03-12 11:00:00 +0100)

Ve středu 20.3.2019 od 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. Program přehledně najdete níže, podklady bohužel prozatím i přes příslib starosty, že zveřeňovány budou, zveřejněny nejsou (s výjímkou rozpočtu). Pokud to bude technicky a organizačně možné, zajistíme přímý přenos a záznam zasedání. Projednávat se bude mimo jiné...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2019-03-10 08:00:00 +0100)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |08.03.2019|08.03.2019|0|152420|61860476|Sodexo Pass Česká republika a.s.|[Objedávka - stravenky](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8425327)| |28.02.2019|28.02.2019|764965|925608|25310119|Potrusil s.r.o.|"[Kupní smlouva - ""Dodávka židlí do novostavby domu sociálních služeb v Pacově""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8340627)"| |27.02.2019|26.02.2019|513922|591010|46962549|Arjo Czech Republic s.r.o.|"[Kupní smlouva - ""Dodávka vakuových zvedáků a sprchovacích pojízdných van do novostavby domu sociálních služeb v Pacově""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8326863)"| |27.02.2019|26.02.2019|547350|649583|00544426|AUDY...

Číst!

Rozpočtování

(2019-03-07 06:00:00 +0100)

### Komentář Na úřední desce města jsou vyvěšené návrhy rozpočtů pro * [město Pacov](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=3891) * [mikroregion Stražiště](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=3838) Musím konstatovat, že jejich vyvěšení proběhlo tak, aby budilo co nejméně pozornosti. Zákonné povinnosti se učinilo za dost, ale způsob zveřejnění rozhodně nepřispívá k informovanosti občanů, natož aby vyzýval k diskusi. Na titulní...

Číst!

Rekonstrukce kina - komunitní centrum

(2019-02-25 15:30:00 +0100)

V průběhu února budou zahájeny práce souvisejícíc s rekonstrukcí objektu kina, kde bude vznikat Komunitní centrum Pacov. Úřad [vyhlásil uzavírku silnice za školou od 15.2.2019 do 30.11.2019.](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=3728) Dne 6.2.2019 pacovský městský úřad oznámil výběr dodavatele pro rekonstrukci kina a budování komunitního centra. Jediným přihlášeným zájemcem o zakázku ([zadání včetně kompletní...

Číst!

Příběh o (ne)informovanosti, (ne)schopnosti, a (ne)ochotě města (ne)informovat

(2019-02-17 06:00:00 +0100)

Začneme trochu oklikou, pro získání kontextu. Před volbami bylo ve městě mrtvo. Říkali jsme si: "Dělá vedení města všechno na jedničku, můžem jim to hodit?" Rádi děláme infomovaná rozhodnutí, a tak jsme se začali pídit po informacích. Jenže kde nic, tu nic, informací poskrovnu. Zákon, ten se naplňuje, ale ani...

Číst!

Jak si vede Nadační fondu města Pacova pro talentované

(2019-02-15 08:30:00 +0100)

Před dvěma lety město založilo [Nadační fond města Pacova pro talentované](https://www.mestopacov.cz/nadacni%2Dfond%2Dmesta%2Dpacova%2Dpro%2Dtalentovane/ds-1012/p1=1082). Projděme si stručně historii: * dne 13. 2. 2017 zastupitelstvo [rozhodlo o vzniku nadačního fondu](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=2094). * dne 6. 3. 2017 byla podepsána [zakládací listina](https://or.justice.cz/ias/content/download?id=734806d551f14a26ba8100a3b8ee71da), vklad města je 50 000Kč. * dne 11. 4. 2017 byl nadačaní fond [registrován v...

Číst!

Skladba ceny vodného a stočného pro rok 2019

(2019-02-15 08:00:00 +0100)

V dnešním článku se podrobněji podíváme, jak se tvoří cena vodného a stočného v Pacově a jeho městských částech. Cena vody je cenou "usměrňovanou" a musí být vypočítávána na základě zákonných pravidel. Pravidla pro výpočet ceny vodného a stočného určuje ministerstvo financí vyhláškou na základě platné legislativy. Zájemci najdou podrobnější...

Číst!

Rekonstrukce Nádražní ulice

(2019-02-05 15:30:00 +0100)

Dne 5.2.2019 bylo [zahájeno doručování informace o zahájení společného řízení (stavební a územní) veřejnou vyhláškou.](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=3686) Od zveřejnění běží lhůta pro podání námitek v délce 15+15 dnů a skončí tedy 7.3.2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, doporučujeme vlastníkům dotčených nemovitostí, kteří jsou automaticky účastníky řízení (viz seznam...

Číst!

Poznámky z projenávání návrhu územního plánu

(2019-01-31 09:30:00 +0100)

Včera ve středu 30.1.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu. Plán společně prezentovali jeho zpracovatel architekt Jiří Brůha a za pořizovatele Ing. Pavel Strnad, pracovník odboru výstavby pacovského úřadu. V několika větách shrneme podstatné informace, které na jednání zazněly. Záznam celého jednání si můžete prohlédnout na [našem youtube kanálu](https://youtu.be/SjyehwQifBA). Návrh...

Číst!

Podklady pro projednání návrhu územního plánu 30.1.2019

(2019-01-28 06:00:00 +0100)

Dne 30.1.2019 od 15:00 se bude konat veřejné projednání návrhu územního plánu. Tímto projednáním vrcholí proces změny územního plánu, který byl započat v roce 2015. Veřejnost má do 7 dnů od tohoto projednání možnost vznést připomínku nebo námitku, které pak musí pořizovatel územního plánu (město Pacov) vzít do úvahy. Připomínku...

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2019-01-20 08:00:00 +0100)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |18.01.2019|31.10.2018|30000000|30000000|45244782|Česká spořitelna, a.s.|[nové VOP a ceník](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7941543)| |18.01.2019|31.10.2018|30000000|30000000|45244782|Česká spořitelna, a.s.|[nové VOP a ceník](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7941539)| |18.01.2019|31.10.2018|30000000|30000000|45244782|Česká spořitelna, a.s.|[nové VOP a ceník](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7941535)| |15.01.2019|15.01.2019|60814|0|10299271|Stejskal Stanislav|[Objednávka - překládka kabelu VO Velká Rovná](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7905083)| |14.01.2019|08.01.2019|0|0|49551272|Českomoravský beton, a.s.|[Kupní smlouva 2019 - č. 1501159486 - odběr betonů a materiálů](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7893391)| |14.01.2019|14.01.2019|0|0|28132017|Pacovská lesní...

Číst!

Nová cena vodného a stočného a pohled na vývoj cen od roku 2012

(2018-12-27 11:00:00 +0100)

V roce 2019 budou v Pacově a jeho městských částech následující ceny za vodu: - v Pacově a Roučkovicích - **72 Kč** za m3 (33 Kč vodné + 39 Kč stočné) - ve Velké Rovné, Zhoři, Bedřichově, Jetřichovci - **43 Kč** za m3 (33 Kč vodné + 10 Kč stočné)...

Číst!

Vyjádření pracovníků městského úřadu ke způsobu vydání vyhlášky o poplatku za odpady

(2018-12-26 11:00:00 +0100)

V reakci na [komentář k jednání zastupitelstva](/zastupitelstvo/2018/2018/12/11/poznamky-ze-zasedani-zastupitelstva-2018-11-28.html?a=1) jsme od pracovníků úřadu obdrželi vyjádření k informacím, které jsme uvedli v článu. Na základě tohoto vyjájdření jsme také upřesnili komentáře v původním článku. Níže publikujeme kompletní vyjádření úřadu, kde jsou komentována naše konstatování a zároveň v něm najdete zajímavé nahlédnutí do zákulisí...

Číst!

Starosta míří do vedení STAN

(2018-12-21 07:00:00 +0100)

Podle informací uveřejněných na serveru novinky.cz zmínil předseda hnutí STAN Petr Gazdík mimo dlaších jmen také jméno pacovského starosty Lukáše Vlčka, když při svém oznámení o předčasném odchodu z postu předsedy STAN uváděl jména svých možných nástupců. Zdroj: [Novinky.cz](https://www.novinky.cz/domaci/491993-gazdik-skonci-jako-predseda-stan.html)

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2018-12-20 08:00:00 +0100)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |19.12.2018|07.11.2017|11679|11679|47238399|Selekta Pacov, a.s.|[Dodatek č. 2 smlouvy o zemědělském pachtu](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7700803)| |18.12.2018|18.12.2018|111000|111000|05930740|Tikkun Pacov, z. s.|[spoluúčast k odkoupení pacovské synagogy p.č. st.379](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7679827)| |18.12.2018|30.05.2018|29390000|35561900|25183052|SYNER VHS Vysočina, a.s.|"[Smlouva o dílo - ""ul. Malovcova, Hronova - stavební úpravy""](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7677611)"| |18.12.2018|10.01.2017|106466848|128824880|46980059|PKS stavby a.s.|[Smlouva o dílo](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7675667)| |18.12.2018|17.12.2018|84869|102692|04552997|Stavneko, s.r.o.|[Objednávka - Gymnázium...

Číst!

Svoz odpadu o svátcích

(2018-12-19 08:00:00 +0100)

V neděli 23. prosince bude proveden pondělní svoz (náhradní termín za 24. prosince). Úterý 25. prosince a středa 26. prosince budou beze změn. V úterý 1. ledna se nejede, svozy jsou posunuty následovně: - v neděli 30. prosince se jede svoz za pondělí 31. prosince - v pondělí 31. prosince...

Číst!

Veřejné projednání návrhu územního plánu

(2018-12-18 12:00:00 +0100)

Dne 31.1.2019 se bude konat veřejné projednávání návrhu uzemního plánu. [Pozvánka na jednání a podklady jsou zveřejněny na stránkách města](https://www.mestopacov.cz/navrh-uzemniho-planu-pacov-podklady-pro-verejne-projednani-30-1-2019/d-2563/p1=1212) Územní plán jako základní dokument rozvoje obce se projednává dle platné legislativy. Zpracování územního plánu, který bude projednáván na konci ledna, bylo zahájeno rozhodnutím zastupitelstva 4. 11. 2015. >_Citace z...

Číst!

Aktualita - projednávání změny územního plánu

(2018-12-13 09:00:00 +0100)

Na stránkách města byl zveřejněny dokumenty [Návrh územního plánu Pacov – podklady pro stanovisko nadřízeného orgánu 16. 11. 2018](https://www.mestopacov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11721&id=2563). Materiál je prozatím městem zveřejněn bez jakéhokoli komentáře, takže v tuto chvíli laikovi není zřejmé proč se zveřejňuje, zda se naplňuje některá zákonná povinnost, jaká je role občanů v aktuální fázi...

Číst!

Aktualita - rozbor podkladů k jednání zastupitelstva

(2018-12-11 08:00:00 +0100)

#### Informace o činnosti rady města Podklad obsahuje standardní formulaci o tom, že zápis z rady je zasílán zastupitelům. Od minulého zastupitelstva se konalo jedno jednání rady 3.12.2018. >_Komentář_: Zápisy z jednání rady nejsou zveřejňovány, usnesení jsou zveřejňována se zpožděním a v době psaní tohoto příspěvku nebyla ještě zveřejněna. ####...

Číst!

Ptali jsme se na ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018

(2018-12-11 06:00:00 +0100)

#### Proč neproběhl přímý přenos [Dne 28.11.2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města Pacov 🎥 ](https://youtu.be/tct00fMfQuw) již v novém formátu, který starosta Vlček představil na ustavujícím zasedání. Zasedání podle pozvánky začinalo v 16:30. Náš kameraman dorazil do sálu kolem 16. hodiny a požádal o možnost připravit techniku s tím, že samotný záznam...

Číst!

Aktualita - do pozvánky na zasedání zastupitelstva přibyly podklady

(2018-12-10 16:00:00 +0100)

[Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2018](https://www.mestopacov.cz/pozvanka%2Dna%2Dzasedani%2Dzastupitelstva%2Dmesta/d-3520) byla obohacena o podklady. Tentokrát jsou v daleko přístupnější formě jednotlivých souborů 👍. Podívejte se na ně, pokud vás něco zajímá, přijďte si projednávání poslechnout přímo na zastupitelstvo. Opět připravujeme přímý přenos nebo přinejhorším záznam.

Číst!

Proč existuje Pacov.City?

(2018-12-09 10:00:00 +0100)

Proč to děláte? Komu tím prospějete? Pokud se vám něco nelíbí, proč jste nekandidovali, abyste mohli věci měnit? Město má výsledky, proč vám to nestačí? S těmito otázkami se od založení našich stránek stále častěji setkáváme. Podobné vyznění měla debata, kterou jsem vedl s panem starostou a se zastupiteli. V...

Číst!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2018

(2018-12-07 17:00:00 +0100)

V pondělí 17.12.2018 v 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. Program přehledně najdete níže, podklady bohužel prozatím i přes příslib starosty, že zveřeňovány budou, zveřejněny nejsou. Pokud to bude technicky a organizačně možné, zajistíme přímý přenos a záznam zasedání. 1. Informace o činnosti rady města 2. Informace...

Číst!

Aktualita - pro rok 2019 je zvýšen poplatek za odvoz odpadu

(2018-12-06 12:00:00 +0100)

Zasedání zastupitelstva 28.11.2018 schválilo [novou vyhlášku o místním poplatku za odvoz odpadu](https://www.mestopacov.cz/assets/File.ashx?id_org=11721&id_dokumenty=3513), která stanoví základní výši poplatku na **600Kč na osobu a rok**. Oproti minulým cca 10 letům se jedná o zvýšení o 100Kč. Obrázek: Attribution: Štolfa

Číst!

Záznam ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018!

(2018-11-28 19:00:00 +0100)

Bohužel se nám dnes nepodařilo včas připravit přímý přenos zasedání zastupitelstva. Kvůli předřazené poradě zastupitelů měl náš kameraman krátkou dobu na přípravu přenosu a tak před řešením technického zádrhele dal přednost pořizování záznamu. Záznam můžete sledovat na našem kanálu [https://youtu.be/tct00fMfQuw](https://youtu.be/tct00fMfQuw).

Číst!

Podklady pro zasedání zastupitelstva 28.11.2018

(2018-11-25 17:00:00 +0100)

Dne 28.11.2018 v 16:30 proběhne zasedání zastupitelstva města. Zátupci města vyslyšeli jeden z našich návrhů na zvýšení otevřenosti města při informování občanů, a tak se zájemci mohou seznámit [s podklady pro jednání zastupitelstva](http://www.mestopacov.cz/upload/podklady-pro-zastupitelstvo-mesta-5-2018.zip). Pro zjednodušení přístupu jsme připravili [přehledný program s provázanými podklady](/zastupitelstvo-2018-11-28/).

Číst!

Inspirativní otevřenost od sousedů

(2018-11-20 18:00:00 +0100)

Pojďme se inspirovat u sousedů. V Kámeně také zasedá zastupitelstvo a zápis z jeho zasedání v plném znění (provedena pouze redakce osobních údajů) najdeme na obecní nástěnce. V tomto případě na nástěnce v Nízké Lhotě. Stačí jen chtít. Co vy na to, Pacovští?

Číst!

Další přenos zasedání zastupitelstva

(2018-11-20 17:00:00 +0100)

Ve středu 28.11.2018 od 16:30 bude probíhat další zasedání zastupitelstva. Budeme u toho a opět se pokusíme zprostředkovat přímý přenos. Přenos a následně záznam bude dostupný [na našem Youtube kanálu](https://www.youtube.com/channel/UCAX59Fsd_TwQCuCrVsPX5WQ).

Číst!

Přerušení dodávky elektřiny 28. a 29.11.2018

(2018-11-15 06:00:00 +0100)

Společnost e.on oznámila, že dne 28. a 29.11.2018 bude v Pacově přerušena dodávka elektřiny, a to postupně v jednotlivých částech takto: * 28.11.2018 8:00-11:00 v ulicích Antonína Sovy, Karmelitánská, Myslíkova, Na Blatech, Pošenská, Spálená, Svatojánská, Václava Plačka, nám. Svobody, Šohajova, Čeřenova branka * 28.11.2018 12:30-14:30 v ulicích Nádražní, Sídliště Míru,...

Číst!

Rekonstrukce silnice Pacov - Lukavec

(2018-11-13 08:00:00 +0100)

Sledujeme dění na [úřední desce města](http://www.mestopacov.cz/uredni-deska/) a v posledních dnech je možné zaznamenat vysokou aktivitu zákonného zveřejňování informací, která svědčí o intenzivní práci stavebního úřadu související s přípravou rekonstrukce silnice mezi Pacovem a Lukavcem. O zahájení prací na této akci informoval měsíčník [Z mého kraje v roce 2016](http://www.mestopacov.cz/wp-content/uploads/2016/11/zmk11-2016.pdf#page=10). V současné...

Číst!

Výsledek dotazování na řešení zrušených darů prozatím nulový

(2018-11-11 23:40:00 +0100)

[V jednom z našich minulých článků](https://pacov.city/kauza/odmeny/2018/10/19/neopravnene-odmeny.html) jsme poukazovali na prapodivně projednaný bod z posledního zasedání minulého zastupitelstva, kde došlo ke zrušení usnesení, kterými byli obdarováni starosta a místostarosta peněžními dary. V závěru článku jsme položili několik otázek a přislíbili jsme, že je položíme zodpovědným činitelům města. Dne 26.10.2018 jsme otázky...

Číst!

Poznámky k zasedání zastupitelstva

(2018-11-11 22:00:00 +0100)

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 31.11.2018. Jednání zastupitelstva jsme zprostředkovali občanům Pacova ve formě přímého přenosu vysílaného na internetu. [Záznam je stále k dispozici](https://youtu.be/qjZhD86zYg0) a v době psaní tohoto příspěvku dosahoval 199 shlédnutí. Jsme rádi, že jsme mohli zasedání zprostředkovat všem, kdo o ně mají zájem. Na samotném zasedání bylo...

Číst!

Vysíláme přenos ze zastupitelstva!

(2018-10-31 15:00:00 +0100)

Sledujte na [https://www.youtube.com/watch?v=qjZhD86zYg0](https://www.youtube.com/watch?v=qjZhD86zYg0).

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2018-10-28 18:00:00 +0100)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |24.10.2018|27.07.2018|220960|0|61060631|VITA software, s.r.o.|[Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře č. 50/13](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7092815)| |19.10.2018|31.08.2018|1129777|1367030|29030684|MY DVA group a.s.|[Kupní smlouva - "Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské skoly Za Branou v Pacově"](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7051091)"| |19.10.2018|04.09.2018|3298002|3990582|29030684|MY DVA group a.s.|[Kupní smlouva - "Dodávka atypového nábytku do novostavby mateřské skoly...

Číst!

Zastupitelé, otevřete Pacov!

(2018-10-26 08:00:00 +0200)

Pár týdnů se věnujeme zkoumání toho, zda je Pacov městem s otevřeným přístupem k občanům ve věci informování o chodu města. Při tomto zkoumání jsme narazili na několik skutečností, které by město mohlo v zájmu informování občanů dělat lépe. Proto jsme se rozhodli vytvořit výzvu pro zastupitele, aby zajistili změnu...

Číst!

Vyplatilo město neoprávněně odměny starostovi a místostarostovi?

(2018-10-19 21:00:00 +0200)

Tento článek detailně vysvětluje, co bylo na posledním zasedání zastupitelstva odsouhlaseno pod bodem "č. 14. Zrušení usnesení", který byl projednáván zcela netransparentně. V pozvánce na zasedání, ani v podkladu pro zastupitele nebyla popsána podstata problému. Pokud se nechcete ponořit do detailního vysvětlení, shrneme naše zjištění v jednom odstavci. Zastupitelstvo zrušilo...

Číst!

Základní rozbor podkladů pro jednání zastupitelstva 19.9.2018

(2018-10-14 14:00:00 +0200)

V článku ["Je Pacov otevřené město?"](https://pacov.city/mesto2.0/2018/09/15/otevreny-pacov.html) jsme po zasedání zastupitelstva hodnotili jako zcela nedostatečné informace, které jsou zveřejňovány. Zasedání zastupitelstva jsme se potom zůčastnili jako jediný zástupce veřejnosti a při jednání se nám potvrdilo, že velká část bodů jednání při veřejném projednávání nepřinesla o mnoho více informací. Mnoho bodů bylo...

Číst!

Počty hlasů kandidátům

(2018-10-11 10:00:00 +0200)

Přinášíme přehledné výsledky voleb v Pacově. Jak jsme popisovali v článku [o způsobu hlasování a počítání hlasů](https://pacov.city/volby/2018/2018/09/28/volby-do-zastupitelstva-mesta-pacova.html). Pořadí na kandidátkách se může změnit při dostatečném množství hlasů, které kandidát obdrží. Hlasů musí být alespoň o 10% více, než činí průměrný zisk kandidátů na dané kandidátní listině. Jakmile dojde k dosažení...

Číst!

Nové pacovské zastupitelstvo

(2018-10-06 16:50:00 +0200)

Nové pacovske zastupitelstvo se bude scházet v následujícím složení: 1. Jiří Šašek, ODS 2. Ludvík Toman, KSČM 3. Josef Průša, KDU-ČSL 4. Josef Blažek, KDU-ČSL 5. Josef Peroutka, KDU-ČSL 6. Lukáš Vlček, SPRPP 7. Tomáš Kocour, SPRPP 8. Dana Maděrová, SPRPP 9. Jaroslav Praveček, SPRPP 10. Jitka Špačková, SPRPP 11....

Číst!

Výsledky voleb v Pacově 2018

(2018-10-06 13:45:00 +0200)

Výsledky voleb pro Pacov najdete také na adrese [pacov.city/volby2018](https://pacov.city/volby2018).

Číst!

Nenahlášený střet zájmů starosty při zasedání zastupitelstva

(2018-09-28 07:07:07 +0200)

Jak jsme informovali v jednom z minulých článků, zůčastnili jsme se posledního zasedání zastupitelstva 19.9.2018. [Kritizovali jsme způsob projednávání](https://pacov.city/zastupitelstvo/zasedani-2018-09/2018/09/20/zastupitelstvo.html) jednotlivých bodů programu a také samotnou formu programu. Oboje výrazně ztěžuje veřejnou kontrolu dění ve městě tím, že zveřejněné informace jsou pouze zkratkovité a ani s vynaložením snahy není možné pochopit...

Číst!

Volby do zastupitelstva města Pacova

(2018-09-28 07:07:07 +0200)

#### Komentář Pacov.City Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou i v Pacově komunální volby. Zájem o volby můžete vyjádřit připojením se k události Volby na [facebookové stránce Pacov.City](https://fb.com/pacov.city). Komunální volby jsou základním kamenem samosprávné komunální demokracie. Vedení města pravidelně každé 4 roky vzniká na základě výsledků komunálních voleb....

Číst!

Přehled smluv publikovaných v poslední době

(2018-09-23 20:00:00 +0200)

|Datum publikace|Datum uzavření|Částka bez DPH|Částka s DPH|IČ|Název|Předmět smlouvy |--|-----|--|--|--|---|---|---| |21.09.2018|20.09.2018|0|75300|4681703|Petr Knežik|[Objednávka - vypracování projektové dokumentace - výstavba rybníka p. č. 1312/1 v k.ú. Pacov](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6745399)| |21.09.2018|13.09.2018|0|70100|4681703|Petr Knežik|[Objednávka - vypracování projektové dokumentace - Oprava a odbahnění rybníka p. č. 1363/1 v k.ú. Pacov](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6745255)| |21.09.2018|18.09.2018|0|142474|28357094|ARS VIRIDIS s.r.o.|[Objednávka - zhotovení závlahového systému](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6744599)| |18.09.2018|18.09.2018|10000|0|49050541|VODAK Humpolec,...

Číst!

Proč jsou na silnici zelené značky?

(2018-09-20 07:00:00 +0200)

V posledních dnech se na hlavních průtazích Pacovem objevily sprejem vyznačené značky. ![značka na silníci](../../../../img/znacka-na-silnici.jpg) Na zasedání zastupitelstva vysvětlil starosta proč jsou silnice pokreslené. V Pacově probíhá revize stavu vodovodní infrastruktury, aby město bylo připraveno využít plánované rozsáhlé rekonstrukce státních silnic vedoucích městem pro případné provedení servisních praci při jednom...

Číst!

Veřejné zasedání zastupitelstva září 2018

(2018-09-20 07:00:00 +0200)

Poslední schůze zastupitelstva v současném složení před komunálními volbammi se konala 19.9.2018 od 16:30 do cca 17:35. Zasedání proběhlo podle avizovaného programu. Na jednání byl přítomen jediný zástupce skutečné veřejnosti, jinak byli v sále jen zastupitelé a pracovníci úřadu. ![Zastupitelstvo](../../../../../img/2018-09-19-zastupitelstvo.jpg) Na [programu](https://pacov.city/mesto2.0/2018/09/15/otevreny-pacov.html) bylo 15 bodů. Celkem s napětím jsme očekávali,...

Číst!

Odpovědi kandidátů

(2018-09-19 10:00:00 +0200)

V minulém týdnu jsme obeslali leadery z prvních míst jednotlivých kandidátek pro nadcházející komunální volby s žádostí o odpovědi na několik základních otázek života, Pacova a vůbec. Do dnešního dne jsme obdrželi odpovědi od kandidáta "ODS" a "Sdružení pro rozvoj a prosperitu". Zde odpovědi publikujeme a zároveň děkujeme za odpovědi....

Číst!

Je Pacov „otevřené“ město?

(2018-09-15 22:00:00 +0200)

Otevřenost samosprávného vládnutí začíná od maličkostí. Jak zajisté víte, jednání zastupitelstva města jsou veřejná. Aby se občané mohli jednání zúčastnit, zákon stanoví povinnost zveřejnit pozvánku na zasedání zastupitelstva nejméně 7 dnů před zasedáním. Součástí pozvánky je také agenda jednání, aby se občané mohli rozhodnout, zda je některý z bodů jednání...

Číst!

Kolik stojí nábytek do nové školky

(2018-09-14 07:10:00 +0200)

Občas nahlédneme do registru smluv, který je pěkným zdrojem informací o ekonomické aktivitě veřejné správy. Tentokrát prolistujeme nedávno zveřejněné smlouvy na nákup nábytku do nové budovy mateřské školy Za branou. Nákup nábytku pro školku je realizován na základě dvou smluv: * [smlouva 1 - 1 367 030 Kč](https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8938383/smlouva1.pdf) * [smlouva...

Číst!

Žádost o vyjádření kandidátů pro komunální volby

(2018-09-13 09:00:00 +0200)

Obeslali jsme leadery jednotlivých kandidujících subjektů s žádostí o vyjádření k nadcházejícícm komunálním volbám. Každý z leaderů obdržel následující žádost: > Vážený pane, obracíme se na Vás jako na lídra kandidátky pro komunální volby 2018 v Pacově. Vzhledem k tomu, že volby se konají již za měsíc, rádi bychom na...

Číst!

Občanská nauka

(2018-09-12 11:20:22 +0200)

Každý z občanů České republiky je také občanem nějaké konkrétní obce. A jako občan obce má některá práva daná [zákonem o obcích](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?text=zakon+o+obcich). Následující výčet zachycuje ta nejzajímavější práva občana obce: * vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva k projednávaným věcem * vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce * vyjadřovat se k...

Číst!

Jak vypadá pohled na Pacov skrze státní pokladnu

(2018-09-09 11:11:00 +0200)

Veškeré veřejné příjmy a výdaje jsou evidovány v centrálním systému statní pokladny. Tento systém poskytuje přehled o účetnictví jednotlivých organizací, které ze státního rozpočtu čerpají nebo do něj přispívají na stránkách [monitoru státní pokladny](https://monitor.statnipokladna.cz). S využitím tohoto zdroje se podíváme, jak vypadá Pacov z tohoto úhlu pohledu. Rozpočet se v...

Číst!

Kandidátky do komunálních voleb 2018

(2018-09-08 22:42:00 +0200)

Komunální volby, oficiálně zvané "Volby do zastupitelstev obcí" se konají již za necelý měsíc 5.-6.10.2018. A kdo v Pacově kandiduje? * [komunisti](#komunistická-strana) * [lidovci](#křesťdemokrunie-čsstrlid) * [odéseka](#občanská-demokratická-strana) * [současná městská vláda](#sdruž-pro-rozvoj-a-prosperitu) V tabulkách jsou označeny řádky osob, které jsou v současném zastupitelstvu. ##### Komunistická strana číslo jméno věk navrhující strana stranická...

Číst!

Hádanka

(2018-09-08 21:21:21 +0200)

Hádej, hádej, hadači. Kde se nacházi tohle malebné zákoutí? ![rybníček](/img/rybnicek.jpg)

Číst!

Perličky z územního plánu

(2018-09-07 22:00:00 +0200)

Územní plán určuje budoucí rozvoj města. Postupy, které se používají pro územní plánování jsou popsány ve [Stavebním zákoně](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#cast3). Město Pacov má také svůj územní plán. Územní plán se v čase vyvíjí. Ten pacovský je k nahlédnutí na [stránkách města](http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/uap-a-uzemni-planovani/), kde je možné sledovat vývoj územního plánu od roku 2008 až...

Číst!

Dnes poprvé

(2018-09-07 21:00:00 +0200)

Je před volbami do zastupitelstva města. Proto jsme se rozhodli přispět svou trochou do volebního kvasu. Připravte se, dnes začínáme a budeme pokračovat, dokud se nám bude chtít ...

Číst!

Kontakt: info@pacov.city
Rev: f5741518d295
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .