Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ze zápisů rady - jednání o pouti, rozpočty organizací

Jednání radních o pouti

dne 7. 2. 2022 - Radní diskutovali rozsah tradiční pouti a s tím související plánovaný rozsah úpravy prostor u gymnázia. Na další schůzi rady bude přizván pracovník živnostenského úřadu k rozhodnutí o organizaci stánkového prodeje.

dne 7. 3. 2022 - Schůze rady se zúčastnil zástupce živnostenského úřadu, byl diskutován rozsah pouti. Rozsah stánkového prodeje se předpokládá tak jako v minulých letech, v případě zájmu mohou být organizované i farmářské trhy (v rámci tradičních farmářských trhů během celého roku) v prostoru dětského hřiště v areálu skateparku.

Radní dlouze diskutovali podobu a rozsah pouťových atrakcí (pronájem prostor) a možné řešení uzavírky.

Závěr jednání: návrh – stejný rozsah jako v minulých letech, s jedinou podmínkou: bez účasti konfliktních provozovatelů pouťových atrakcí a stánkových prodejců.

Výše rozpočtů příspěvkových organizací

Na jednání 21. 3. 2022 byly schváleny rozpočty příspěvkových organizací

Zařízení Výše rozpočtu
Mateřská škola Za Branou 12,4 mil. Kč
Mateřská škola Pacov, Jatecká 6,3 mil. Kč
Základní škola Pacov 49,4 mil. Kč
Gymnázium Pacov 12,9 mil. Kč
Školní jídelna Pacov 9,7 mil. Kč
Základní umělecká škola Pacov 8,7 mil. Kč
Městské muzeum Antonína Sovy 2,7 mil. Kč
Dům sociálních služeb Pacov 64,7 mil. Kč

Zápisy z jednání rady zveřejňujeme vždy po jejich obdržení


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .