Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019 od 16:30

Poslední letošní zasedání zastupitelstva se podle pozvánky bude konat 16.12.2019 v 16:30 v zámeckém sále. Kopie podkladů zůstane zveřejněna na našich stránkách..

Dnes pojmeme náš rozbor podkladů poněkud jinak. Protože oficiální pozvánka běžnému občanovi bez dlouhého studia přiložených dokumentů většinou nic neřekne, připravili jsme překlad pozvánky podle metodiky srozumitelného psaní. Pokusíme se zachytit podstatu projednávaného bodu. Zároveň promítneme i dosavadní zkušenosti z minulých zasedání zastupitelstva.

Bodem s největším dopadem na občany je bod č. 9, kde se navrhuje zvýšení poplatku za odvoz odpadů na 700Kč. Po letech stagnace výše poplatku nás čeká již druhé zvýšení.

Číslo Bod pozvánky Jak se jeví dle podkladů
1 Informace o činnosti rady města Informace o zaslání zápisů z rady města zastupitelům.
2 Informace o činnosti městského úřadu Informace o jedné náhodně vybrané události z chodu úřadu
3 KoPÚ Velká Chyška – aktualizace plánu společných zařízení Schválení dopadu komplexních pozemkových úprav a změny hranice katastrálních území.
4 Rozpočtové opatření č. 6/2019 Převod peněz ušetřených z provozu školy, gymnázia, muzea, kulturního střediska a sportovišť do rozpočtové rezervy
5 Návrh rozpočtu města na rok 2020 – rozpočtové provizorium Schválení rozpočtového provizoria
6 Žádost o zmocnění Rady města Pacova ke schválení rozpočtového opatření v období od 17. 12. 2019 do ukončení roční účetní uzávěrky roku 2019 Dočasná změna režimu přijímání rozpočtových opatření do provedení účetní uzávěrky
7 Změna zřizovací listiny Dům seniorů - Domov důchodců Změna zřizovací listiny DSDD bez jakéhokoli zdůvodnění
8 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Změna vyhlášky o poplatku za psa bez změny výše poplatku
9 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 Zvýšení poplatku za odvoz odpadu na 700Kč, rozbor úlev
10 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Náhrada vyhlášky o systému odpadů a jejích novel bez uvedení důvodu a shrnutí změn
11 Via rustica z.s. - prodloužení lhůty splatnosti Již počtvrté čeká ViaRustica na proplacení provozních nákladů, tak snad se dočká
12 Nákup lesních pozemků par.č. 530/17 a par.č. 222 k.ú. Roučkovice Město má koupit lesy za cca 68 000Kč
13 Nákup lesního pozemku par.č. 1449 k.ú. Roučkovice Město má koupit lesy za cca 30 000Kč
14 Nákup lesních pozemků par.č. 577 a 576/1 k.ú. Proseč u Pošné Město má koppit lesy za cca 365 000Kč
15 Nákup pozemků st. 141 jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 158 a pozemku par.č. 2617 v k.ú. Pacov Město má koupit dům a zahradu mezi Pošenskou a Svatou annou
16 Prodej plynárenského zařízení v k.ú. Pacov Prodej plynového přívodu DSDD eONu
17 Prodej části pozemku par.č. 2530/3 v k.ú. Pacov Prodej zaplocené části pozmku u rodinného domu
18 Prodej části pozemku par.č. 2675/11 k.ú. Pacov Prodej pozemků za Albertem, kde stoji rampa
19 Diskuze Diskuse bez upřesnění témat, na kterou má zpravidla starosta připraveno několik bodů k prezentaci

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .