Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. 3. 2020 od 16:30

Zasedání zastupitelstvo města Pacova se koná v pondělí 16.3.2020. Pokusíme se opět pořídit záznam jednání. Zásadním bodem jednání je rozpočet města pro rok 2020. Projednány budou následující body (uvedeny včetně komentáře):

Č. Bod z programu Komentář Pacov.City
1 Informace o činnosti rady města Pouze sumarizace proběhlých zasedání rady bez bližších informací.
2 Informace o činnosti městského úřadu Informace o projednávání návrhu nového stavebního zákona zejména v souvislosti se změnou struktury stavebních úřadů.
3 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu Vyhláška s výjimkami nočního klidu bude i letos opět vydána dvoufázově. Pro první část roku obsahuje následující výjímky:
    26.-28.6.2020 - Jatkafest - úplné zrušení nočního klidu
    22.-23.5. - Noční Pacov - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod.
    23.-24.5. - Pivní slavnosti - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod.
    19.-20.6 - Festival open air - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod.
    20.-21.6. - Den mikroregionu - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod.
4 Návrh rozpočtu Města Pacova pro rok 2020 Krátce viz náš článek
5 Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací ve výši nad 50 tis. Kč Schválení sady dotací - viz přehledová tabulka níže
6 Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč Schválení sady dotací - viz přehledová tabulka níže
7 Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón Rozdělení dotace obnovy památkových zón - viz tabulka níže
8 Nákup pozemků st. 76/2 jehož součástí je čp. 58, par.č. 978/4 a par.č. 1623 k.ú. Jetřichovec Záměr koupit do majetku města bývalou prodejnu Jednoty v Jetřichovci.
9 Nákup lesního pozemku par.č. 1459 k.ú. Roučkovice  
10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov  
11 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Jetřichovec  
12 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov  
13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov  
14 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov  
15 Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov  
16 Diskuze  

Dotace poskytnuté spolkům - celkový přehled sumarizováno a seřazeno podle výše:

Dotace Žádost Schváleno Schváleno %
TJ Slavoj, provozní náklady (mezisoučet) 1 124 010 Kč 1 046 490 Kč 93%
Farní charita Pacov 700 000 Kč 580 000 Kč 83%
Spolek Rodinné centrum Sovička 508 500 Kč 508 500 Kč 100%
TJ Slavoj pacov - práce s dětmi 474 350 Kč 474 350 Kč -
Pacovští Honzíci, z.s - práce s dětmi 170 260 Kč 170 260 Kč -
Jaroslav Šafarik - Jatkafest 150 000 Kč 150 000 Kč 100%
Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. 200 000 Kč 150 000 Kč 75%
Pionýr z.s., mažoretky Leontýnky - práce s dětmi 114 150 Kč 114 150 Kč -
TJ Slavoj, oddíl kopané 376 000 Kč 106 000 Kč 28%
Automotoklub Pacov v AČR 100 000 Kč 100 000 Kč 100%
TJ Slavoj, oddíl atletiky 81 000 Kč 81 000 Kč 100%
Sbor dobrovolných hasičů Pacov 70 000 Kč 70 000 Kč 100%
AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK 60 000 Kč 60 000 Kč 100%
Sbor dobrovolných hasičů Pacov - práce s dětmi 53 980 Kč 53 980 Kč -
TJ Slavoj - oddíl tenisu 45 000 Kč 45 000 Kč 100%
TJ Slavoj, oddíl volejbalu 35 000 Kč 35 000 Kč 100%
TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 32 620 Kč 32 620 Kč 100%
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov 80 000 Kč 10 000 Kč 13%
Celkem   3 787 350 Kč  

Dotace na obnovu památkových zón:

Akce Zdroje vlastníka Dotace Celkem
Město Pacov, kostel sv. Václava, Pacov „Restaurování čtveřice sedících andílků na fasádě“ 20 000 Kč 120 000 Kč 140 000 Kč
Město Pacov, „Obnova zbytků valů původního hradu v Pacově – III.etapa“ 110 000 Kč 80 000 Kč 190 000 Kč
Římskokatolická farnost Pacov, Kostel Sv. Archanděla Michaela v Pacově - „Obnova vnějších omítek kostela“ 275 920 Kč 208 080 Kč 484 000 Kč
Jan Dušek, Pacov, Areál bývalého pivovaru – objekt č. 1 bývalá Sladovna s Hvozdem - „Generální obnova vnějšího pláště budovy: střecha, fasáda, hromosvody“ 304 400 Kč 200 600 Kč 505 000 Kč

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .