Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Volby do zastupitelstva města Pacova

Komentář Pacov.City

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou i v Pacově komunální volby. Zájem o volby můžete vyjádřit připojením se k události Volby na facebookové stránce Pacov.City.

Komunální volby jsou základním kamenem samosprávné komunální demokracie. Vedení města pravidelně každé 4 roky vzniká na základě výsledků komunálních voleb. Vzhledem k důležitosti komuniálních voleb pro každodenní život města by jim mělo i vedení města věnovat náležitou pozornost a publicitu. Vedení města v Pacově se rozhodlo, že volby přejde s minimální propagací. Lze se jen dohadovat, proč o nadcházejících volbách není na stránkách města ani zmínka. Vedení města dodržuje pouze a výhradně své zákonné povinnosti.

Když se podíváte na stránky města Pacova, na data voleb do seznamu aktualit a akcí, které se v Pacově konají, najdete upoutávky na:

Jedná se zcela jistě o zajimavé a přínosné akce, ale myslím, že by bylo vhodné silou a hlasem městské samosprávy tuto zásadní událost demokratického vládnutí propagovat.

Kam jít volit

Pro snazší vyhledání vaší volební místnosti můžete použít pomůcku Pacov.City. Oficiální informaci o zařazení do okrsku najdete v oficiálním vyhlášení voleb.

Jako volit

Občané města budou mít možnost zvolit 15 zastupitelů. Nejpozdějí 3 dny před konáním voleb každý občan s trvalým pobytem v Pacově, který dovršil 18 let, obdrží hlasovací lístky. Na každém volebním lístku budete mít možnost vybrat ze 4 stran (KSČM, KDU-ČSL, ODS, Sdružení pro prosperitu) a v rámci každé strany pak až z 15 kandidátů. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva mají v Pacově potištěny obě strany.

Volit můžete buď stranu/sdružení, nebo konkrétní jednotlivce nebo svou volbu kombinovat. Postup vyhodnocování výsledku voleb je složitý. Zkusíme stručně popsat, jak můžete nejlépe naložit se svými hlasy. Hlasovací lístek bude vypadat zhruba takto:

prázdný hlasovací lístek

Každý volič má v Pacově k dispozici právě 15 hlasů, které může přidělit konkrétním lidem z celého volebního lístku bez ohledu na strany. Jedině konkrétním zaškrtnutím právě 15 jmen na hlasovacím lístku máte kontrolu nad tím, komu hlas přidělíte a komu ne. Pozor - pokud byste zaškrtnuli více než 15 jmen, bude váš hlasovací lístek neplatný. Při volbě jednotlivých kandidátů může hlasovací lístek vypadat například takto:

volba jednotlivých kandidátů

Pokud vám vyhovuje seznam lidí některé ze stran/sdružení, můžete zaškrtnout křížek v záhlaví seznamu této strany/sdružení. V tomto případě dáváte všechny své hlasy kandidátům v tomto seznamu. Zaškrtnout takto můžete nejvýše jednu stranu. Když zaškrtnete více než jednu stranu, je váš hlasovací lístek neplatný. Správně vyplněný lístek s hlasem pro stranu bude vypadat například takhle:

volba jednotlivých kandidátů

Obě výše uvedené možnosti můžete kombinovat. Zaškrtnout můžete jednu stranu/sdružení a také konkrétní jména klidně i z jiných stran/sdružení. V tomto případě se při sčítání postupuje tak, že se nejprve započtou konkrétní volená jména a pokud jich je méně než 15, pak se do počtu 15 doplní jmény ze zvoleného seznamu strany/sdružení v pořad, jak jsou uvedena na seznamu. Počet zaškrtnutých jmeno opět nesmí překročit 15. Příkladtakto vyplněného hlasovacího lístku bude vypadat takhle:

volba jednotlivých kandidátů


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .