Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.9. 2020 od 16:00

Dne 16. 9. 2020 od 16 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města Pacov. Níže krátce komentujeme, vybrané body.

1. Informace o činnosti rady města

Pouze výčet jednání rady

2. Informace o činnosti městského úřadu

3. Rozpočtové opatření č. 5/2020

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2021-2022

Několik čísel z přehledu.

5. Zásady prodeje stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu v k. ú. Pacov

V zásadách dochází k jediné formální změně vyvolané změnami stavební legislativy. Nově se dokončení domu nebude dokládat kolaudací (již není nutná), ale dokladem o přidělení čísla domu. Zájemci o parcelu tedy budou muset v určeném termínu stanovat před úřadem. Parcely stále i v případě převisu zájmu bude město zbytečně dotovat.

6. Prodej stavebních parcel v lokalitě „Nad Sídlištěm Míru“ v k. ú. Pacov

Úřad přijímá žádosti o koupi 6 parcel U Unika 6. 10. 2020 od 8:00 hodin. Osobně na úřadě. Jiná cesta není. Jedna parcela je rezervována pro dům lékařky, ve kterém bude i ordinace.

7. Směna pozemků v k. ú. Bedřichov u Zhořce

8. Prodej části pozemku – par. č. 303/1 k. ú. Pacov

9. Prodej pozemku par. č. 2370/16 a části pozemku – par. č. 2370/17 k. ú. Pacov

10. Prodej pozemku par. č. 1930/40 k. ú. Pacov

11. Prodej části pozemku par. č. 2189/2 k. ú. Pacov

12. Nákup pozemku st. 133 jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 130 a pozemku par. č. 192 v k. ú. Pacov

Výkup domu v Pošenské ulici.

13. Nákup lesního pozemku par. č. 1458 k. ú. Roučkovice

14. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

16. Prezentace záměru výstavby Garážového domu Pacov

Vedle bytového domu se chystá stavba garážového domu s kapacitou cca 100 míst.

17. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .