Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Opravy cest a stavba mlatové cesty v parku

V červnu letošního roku město Pacov uzavřelo smlouvu na opravu cest o celkové hodnotě 1,5 mil. Kč vč. DPH. Na konci srpna byl uzavřen dodatek, který celkovou cenu zvýšil na 2,1 mil. Kč vč. DPH, aby zohlednil provedené vícepráce. Smlouva mimo jiné zajišťovala vybudování nového úseku mlatové cesty v zámeckém parku.

Smlouva byla do registru smluv vložena bez příloh, které specifikují, co má být vlastně dodáno, a to přesto, že v textu smlouvy jsou přílohy uvedeny jako nedílná součást smlouvy. Je otázkou, nakolik město plní zákonnou povinnost zveřejňování smluv, pokud je zveřejněna pouze část smlouvy. Vyžádali jsem si nezveřejněné části smluvní dokumentace a zde předkládáme jejich přehled.

Podle smlouvy měly být opraveny nebo vybudovány cesty za ceny uvedené v tabulce níže (ceny bez DPH).

  Původní [Kč] Po dodatku [Kč] Navýšení ceny [Kč] Navýšení [%]
Parkovište v ulici V. Plačka 74 440 74 440 0 0%
Cesta k zahrádkám u ul. Myslíkova 250 751 344 720 93 969 37%
Cesta ke garážím Jetřichovecká 88 835 177 202 88 367 99%
Budování nové mlatové cesty 814 426 1 162 523 348 097 43%
Celkem 1 228 452 1 758 885 530 433 43%

Jednotlivé stavby jsou zakresleny na následujícím obrázku do mapy:

opravy cest 2022

Samotné opravené a budované cesty na následujících obrázcích.

Zpevněné parkoviště v ulici V. Plačka

parkoviště v ulici V. Plačka

Mlatová cesta v Zámeckém parku

mlatová cesta

Mlatová cesta v parku musela být už v září po deštích opravována

mlatová cesta

Cesta k zahrádkám

cesta k zahrádkám

cesta k zahrádkám

cesta k zahrádkám

Cesta u garáží

cesta u garáží


Kontakt: info@pacov.city
Rev: bb51c83e305d
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .