Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Vyzvednutí popelnic door-to-door

Město začalo zájemcům vydávat popelnice na plasty, papír a bioodpad. O zahájení vydávání informovalo na stránkách města.

V článku na městských stránkách chybí některé informace, které by v něm být mohly a které se nyní pokusíme doplnit.

Vyzvednout si popelnice zdarma znamená, že na místě musíte podepsat “Smlouvu o výpůjčce” (kompletní text viz níže). Proč není smlouva o výpůjčce přílohou oznámení? Předložit bez varování k podpisu smlouvu, byť krátkou, není úplně vstřícné jednání. Zavedení systému odvozu od domu (door-to-door) probíhá ve všech obcích DSO SOMPO. Jinde je tato informace součástí oznámení (např. Žirovnice, Počátky, Horní Cerekev)

Pro podpis smlouvy si vydávající pracovník vyžádá občanský průkaz a ujistí se, že vyzvedáváte ve spojení s konkrétní adresou, která náleží rodinnému domu.

Výpůjčka trvá do 31.12.2027 a pokud splníte všechny body smlouvy, stanou se nádoby po uplynutí tohoto termínu vaším vlastnictvím.

Pokud po dobu výpůjčky o popelnici přijdete, uhradíte městu její cenu (1000 Kč) nebo koupíte náhradní.

Článek uvádí, že je možné dohodnout se se sousedy na sdílení popelnic a smlouva dodává, že pouze po předchozím souhlasu města.

Popelnice obsahují čip a svozový vůz bude každé vysypání popelnice evidovat. Smlouvou se zavazujete, že každou popelnici přistavíte ke svozu nejméně 1x za kalendářní čtvrtletí, jinak vám může být popelnice odebrána.

Se smlouvou dostanete leták jak třídit.

Obecné informace k připravovanému systému najdete na stránkách DSO SOMPO

Plný text smlouvy:

Čip v obrubě popelnice

Popelnice čekají na zájemce


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .