Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Odvolání proti rozhodnutí o kontejnerech

V září jsme informovali o zahájení územního řízení ve věci budování kontejnerových stání v lokalitách u bytovek v Nádražní ulici a Za Branou.

V lokalitě Za Branou se navrhované řešení nesetkalo kladným přijetím a někteří zástupci obyvatel z domů se dostavili prodiskutovat návrh na zasedání zastupitelstva. K diskusi na zastupitelstvu nedošlo, protože starosta se s občany pobavil jen na chodbě a přislíbil další jednání.

Místo jednání bylo 26.10.2022 vyvěšeno souhlasné územní rozhodutí. Pro lokalitu Za Branou bylo na úřední desce vyvěšeno bez grafické přílohy.

Obyvatelé bytovek Za Branou se však s rozhodnutím nesmířili a v zákonné lhůtě jako účastníci řízení podali odvolání. V reakci na odvolání byla 30.11.2022 zveřejněna pozvánka na ústní jednání na středu 4.1.2023 v 15:00.

pozvnáka na projednání odvolání


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 44121c25f5c8
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .