Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Kontejnery v Nádražce a Za Branou - vydáno územní rozhodnutí

Na úřední desce je zveřejněna dvojice územních rozhodnutí o umístění staveb kontejnerových stání u bytovek v Nádražní ulici a Za Branou. Jedná se rozhodnutí v rámci řízení, o jehož zahájení jsme informovali na začátku září.

Návrh na umístění kontejnerového stání Za Branou v blízkosti dětského hriště vzbudil ohlas mezi obyvateli okolních bytovek a skupina občanů se dostavila i na jednání zastupitelstva, kde situaci neformálně diskutovali před zahájením jednání se starostou. Na samotném veřejném jednání (např. v rámci diskuse) už nikdo problém neotevřel.

Nyní úřad zveřejňuje rozhodnutí v rámci územního řízení. V obou lokalitách bylo rozhodnuto o umístění stavby.

Rozhodnutí pro Nádražní ulici je zveřejněno včetně grafické přílohy, která určuje umístění jednotlivých stání mezi bytovkami. Oproti stavu při zahájení územního řízení nedošlo k žádné změně v umístění.

zveřejnění rozhodnutí nádražní

Územní rozhodnutí pro lokalitu Za Branou je zveřejněno BEZ grafické přílohy, přestože z textu rozhodnutí vyplývá, že grafická příloha je nedílnou součástí rozhodnutí, protože specifikuje, kde budou jednotlivá kontejnerová stání umístěna. Není tedy možné posoudit, zda byla schválena původní varianta nebo došlo k nějaké změně.

zveřejnění rozhodnutí Za Branou

Obě rozhodnutí se doručují (mimo jiné) formou veřejné vyhlášky. K vyvěšení došlo 26.10.2022, za doručené se považuje po 15 dnech od vyvěšení a začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání, pokud by některý z účastníků řízení s rozhodnutím nesouhlasil. Lhůta pro podání odvolání tedy vyprší 25.11.2022 (bez záruky).

Ať už grafická příloha chybí záměrně nebo opomenutím, je vzhledem k doručování veřejnou vyhláškou otázkou, zda lze územní rozhodnutí pro lokalitu Za Branou považovat v uvedených termínech za doručené, když chybějící grafická příloha tvoří podstatu rozhodnutí.

Kromě chybějící grafické přílohy je v textu rozhodnutí pro lokalitu Za Branou zmatečně uveden seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou. Účastníci adresovaní vyhláškou jsou určeni jako majitelé parcel takto:

Pro úplnost uvádíme, kdo je účastníkem řízení pro Nádražní ulici, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou:


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 3ccce013b370
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .