Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Nádražka a Za Branou - kontejnery místo popelnic

Na úřední desce se objevila informace o zahájení územního řízení (Za Branou, Nádražní - odkazy platí do sejmutí dokumentl z úřední desky) pro stavbu kontejnerových stání. Kontejnerová stání jsou určená pro kontejnery jak pro tříděný, tak pro komunální odpad, které u bytovek v Nádražní ulici a Za Branou nahradí popelnice umístěné u bytovek.

V průběhu uzemního řízení mohou občané, které mohou plánovaná kontejnerová stání ovlivnit a chtějí se proto územního řízení účastnit, vznášet námitky. Lhůta pro doručení námitek je 15 dnů od doručení. Doručení je v tomto případě prováděno veřejnou vyhláškou a za doručené se považuje po 15 dnech od vyvěšení na úřední desce. Proto lhůta pro podání námitek trvá do 5.10.2022 (bez záruky).

Za Branou

Situační mapa - kontejnerová stání jsou vyznačena červenými obdélníky

situace za branou

Nádražní

Situační mapa - kontejnerová stání jsou vyznačena červenými obdélníky

situace nádražní


Kontakt: info@pacov.city
Rev: c8a53fa53ceb
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .