Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled parcel připravovaných městem - květen 2020

Na zasedání zastupitelstva 18.5.2020 bude projednávána nabídka odprodeje dvou parcel pro stavbu rodinných domů pod atletickým stadionem. Při té příležitosti aktualizujeme náš seznam připravovaných parcel včetně stavu přípravy a času, kdy budou k dispozici:

Název akce Stav přípravy Poslední známý termín Počet parcel Náklady města Cena za m2 Místo
U Unika II. etapa, II. podetapa Probíhá zasíťování parcel dodavatelskou firmou. dokončení zasíťování
30.10.2020
7 7 mil. Kč není známa mapa
U Unika - prodej vrácené parcely Nabídnuta k prodeji   1 nejsou známé 700,00 Kč (bez DPH) mapa
Parcely Svatojánská Vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí vydání územního rozhodnutí
13.2.2020
2 nejsou známé není známa mapa
Parcely pod atleťákem (navážka,radon) Prodej k projednání na zastupitelstvu projednání zastupitelstvem
18.5.2020
2 nejsou známé 400,00 Kč (bez DPH) mapa

Komentář

Nově nabízené parcely neposkytují nejvhodnější podmínky pro stavbu rodinných domů. Podle geologického průzkumu, který je součástí podkladů pro zasedání zastupitelstva, je navážka, která na místě vzniká několik let, nevhodným podložím pro založení stavby rodinného domu a případná stavba tak bude muset nekvalitu podloží řešit robustními základy (2 metry hluboký výkop vyplněný zhutňovaným štěrkem), které zvýší náklady stavebníka. Dalším problémem v lokalitě pod atleťákem je rovněž vysoká radonová expozice, která bude vyžadovat další dodatečné náklady na vybudování protiradonové ochrany.

Vzhledem k výše uvedeným problematickým vlastnostem nabízených parcel jsem zvědav, zda se do začátku června najde zájemce, který dokáže během jednoho měsíce zhodnotit nabízené parcely z hlediska použitelnosti pro své záměry včetně nákladů na případnou výstavbu. Uvážím-li dobu potřebnou ke zapracování výsledků geologického průzkumu do projektové dokumentace, jeví se mi doba jednoho měsíce jako nedostatečná pro uvážlivé rozhodnutí.

Zástupci města pokračují v systematickém neinformování o svých dlouhodobých záměrech. Kromě toho je do zastupitelstva nadále zasílán postup prodeje parcel, který nutí zájemce o parcely účastnit se soutěže “kdo déle vydrží stanovat před úřadem.” Milí zastupitelé, co to zkusit jinak?

LRa


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .