Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Jak město prodává parcelu

Město prodává jednu parcelu, která se vrátila do jeho vlastnictví. Prodej probíhá podle podmínek schválených zastupitelstvem. Žádost o koupi parcely je možné podat pouze osobně na úřadu od 23.7.2019 od 8:00. Žádosti pak budou uspokojovány podle pořadí doručení.

Stejné podmínky podání žádosti platily i při posledních prodejích parcel. Tehdy jich bylo v nabídce více a minimálně v jednom případě zájemci před úřadem trávili noc, aby zvýšili své šance na úspěch. Extrémním příkladem obdobného postupu byly kotlíkové dotace v roce 2017.

Tento způsob podávání žádostí se mi zdá býti nešťastným z několika důvodů.

V první řadě je ponižující. Zastupitelé rozhodli, že kritériem pro koupi parcely pro stavbu domu je ochota a schopnost strávit přede dveřmi úřadu hodiny čekáním. Kdy si vlastně mám ke dveřím úřadu stoupnout? Dnes? Nebude tam už někdo stát? Ale vlastně mohu být ještě rád, že zastupitelé nestanovili nějaká jiná kritéria. Předat žádost ve stoje na rukou bych určitě nedokázal. Přitom v kontextu současnosti je rozhodování na základě pořadí osobně předložené žádosti podobně nesmyslné.

Osobní podání žádosti v určený čas může být pro řadu zájemců nesplnitelné. Pomíjím možnost postavit do fronty zástupce. Mám v plánu se do fronty postavit osobně jenže mi to znemožní nehoda nebo nemoc nebo jiná vyšší moc. Proč mám být v tomto případě znevýhodněn?

Na posledním zasedání zastupitelstva starosta uvedl, že cena přípravy parcel pro výstavbu již výrazně převyšuje prodejní cenu. Rozumím snaze města podporovat individuální výstavbu. Pokud však poptávka převyšuje nabídku, nevidím důvod, proč by město mělo na parcelách prodělávat. Rozdíl mezi náklady na přípravu parcely a její prodejní cenou je nepřímou podporou budoucího majitele parcely. Peníze, které město takto utratí nevyužije pro jiné aktivity. Místo subvence parcely mohl vzniknout třeba nový chodník, mohla být opravena silnice nebo rekonstruována část polikliniky.

Možná je na čase změnit způsob, jakým dojde k výběru zájemce. Mohlo by to fungovat například takto:

  1. Město vyhlásí dlouhodobý plán budoucí dostupnosti stavebních parcel na dobu 5 let, kde bude dáno, která parcela bude kdy nabízena a za jakých rámcových podmínek. Plán bude každý rok aktualizovat.
  2. Město bude přijímat nezávazné žádosti o parcely stále.
  3. Každý rok v předem známém termínu budou stanoveny konkrétní podmínky pro sadu parcel a v rozsahu cca 2-3 měsíců budou přijímány závazné žádosti resp. žádosti pro konkrétní podmínky pro daný rok. Doručit žádost lze osobně, poštou nebo elektronicky.
  4. Příjem žádostí bude transparentní. Každý zájemce může získat informaci, s kolika dalšími zájemci je v kolizi, zda u některých parcel je menší počet zájemců. Na základě informací může upravit svou žádost a vybrat si jinou parcelu. Může zažádat také o více parcel.
  5. Po ukončení příjmu žádostí město podle předem daných pravidel vyhodnotí zájem.
  6. Pokud bude zájem o některé parcely výrazně vyšší než jeden zájemce, provede město aukci takových parcel až do výše nákladů na přípravu parcely.
  7. Pokud i po dosažení ceny, která pokrývá náklady na přípravu parcely, je více než jeden zájemce, rozhodne o konkrétní parcele los.

Takže pokud máte o nabízenou parcelu zájem, vzpomeňte si na zastupitele, až si půjdete stoupnout před úřad a možná jim přijďte svůj názor říct na další zasedání zastupitelstva, které se bude konat … bohužel nevíme kdy, svolává se týden dopředu.

Nebo můžete využít kontaktu na zastupitele a přímo se zeptat. A chyba, kontakty na zastupitele nenajdete. Tedy pokud ho zastihnete třeba na nákupu, nebo potkáte ve městě, můžete se ptát.

LRA


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .