Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Je něco shnilého v úřadu pacovském! Epizoda IV. - slibem nezarmoutíš

Město Pacov bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit. Po 110 dnech od vypršení lhůty začalo město 29.1.2021 plnit uloženou povinnost a odstranilo kovové sklápěcí sloupky a značku slepá ulice ze strany od fary. Kamenné sloupky a značka slepá ulice z opačného směru stále nejsou odstraněné.

Na jednání rady města 6.1.2021 “bylo dohodnuto” (viz bod zápisu z jednání), že město uloženou povinnost splní do 30 dnů. Tuto skutečnost Městský úřad sdělil Krajskému úřadu, jakou součást vysvětlení, proč rozhodnutí Odboru dopravy nejsou plněna.

Zřejmě podle pořekadla “slibem nezarmoutíš” se řídí rada města jako výkonný orgán. Pro připomenutí uvádíme seznam osob, které nesou za správu města zodpovědnost. Jednotlivě (starosta a místostarosta) a jako kolektivní orgán nejsou schopni nebo ochotni jednat v souladu se zákony a vlastními sliby:

Ostatně metoda “vyhnívání” je tady v Pacově osvědčená, jak se můžete přesvědčit v jednom z našich prvních článků.

Předchozí epizody:

  1. Epizoda I.
  2. Epizoda II.
  3. Epizoda III.
  4. Epizoda IV.

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .