Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Co vlastně zastupitelé schválili?

Jedna malá lapálie související s posledním jednáním zastupitelstva nesvědčí o dobré kultuře informování občanů zástupci městské samosprávy. Po shlédnutí záznamu z jednání zastupitelstva je také vidět, jak se mluví o změně podkladů, když se vám nehodí ji příliš rozmazávat a jak se mává papíry, když se najednou hodí striktně se držet podkladů.

Šestým bodem na programu posledního veřejného jednání zastupitelstva 📽️ bylo rozdělení dotací na obnovu kulturních památek, které městu pravidelně přiděluje ministerstvo kultury. Rozdělovalo se 400 tisíc korun.

Součástí pozvánky na jednání zastupitelstva zveřejněné na stránkách města jsou také podklady k jednotlivým projednávaným bodům a návrhy usnesení.

Podklady byly zveřejněny 13.3. V našem článku, publikovaném 17.3. ráno, jsme u bodu 6 upozornili na zmatečný obsah podkladů k šestému bodu. Shodou okolností se stránka, na které je vyvěšena pozvánka, 17.3. dopoledne v tichosti a bez upozornění změnila do podoby, kterou má dodnes. Změnil se soubor s podklady pro bod 6, kde došlo k opravně nesrovnalostí.

Při projednávání tohoto bodu 📽️ starosta zmínil, že došlo ke změně podkladů, nepopsal však k jaké. Následovalo stručné představení projednávaného bodu, zazněla celková částka dotací, ale v průběhu jednání jsme se nedozvěděli, jaké částky připadnou jednotlivým projektům a zastupitelé hlasovali s odkazem na zveřejněné podklady. Ke které verzi zveřejněného podkladu se tedy svým hlasováním vlastně vyjádřili?

Lidé nejsou neomylní a chyby se stávají. Je správné, že když je chyba nalezena, dojde k nápravě. Není správné tvářit se, jako že se nic nestalo, tiše a bez komentáře a bez upozornění změnit tak zásadní věc, jakou je podklad pro jednání zastupitelů, kde se rozděluje bezmála půl milionu korun.

A jen pro ukázku, doplňujeme odkaz na další část jednání 📽️. Zde se projednával návrh pacovského občana a starosta se důrazně a neústupně odvolává na podklady, které byly oním občanem do jednání předloženy. Pokud by navrhovatel převzal kulturu zástupců města, mohl také jen tak mezi řečí zmínit, že podklady doznaly změny a tu uveřejnil.

Pro úplnost a srovnání přikládáme původní zveřejněný podklad a jeho upravenou verzi.

A tu podstatnou část ještě zde ve výřezech:

původní

oprava


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .