Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 5. 2022 od 16:00

V pondělí 20.12.2021 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Zpráva o činnosti rady je podána ve formě výčtu zápisů z jednání, které dostávají zastupitelé a veřejnost je najde na stránce pacov.city.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Úřad informuje o nadcházejících komunálních volbách. Termín je určen na 23. a 24. září 2022. Termín podání kandidátek je 19.07.2022 do 16:00 hodin. Podmínky pro podávání kandidátek jsou následující:

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města mohou podávat volební strany nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů přede dnem voleb, tzn. do 19.07.2022 do 16:00 hodin.

Do 25.07.2022 do 16:00 hodin pak mohou volební strany doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do zastupitelstva města.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Pro volby do Zastupitelstva města Pacov se jedná o 139 podpisů v případě nezávislých kandidátů, 323 podpisů v případě sdružení nezávislých kandidátů.

3. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Pro letošní rok je navrhováno následující omezení povinnosti nočního klidu:

Noční klid nemusí být dodržován:

Noc ze dne na den akce
pá 30.9.2022 so 1.10.2022 Pacovská pouť
so 1.10.2022 ne 1.10.2022 Pacovská pouť
pá 1.7.2022 so 2.7.2022 Jatkafest
so 2.7.2022 ne 3.7.2022 Jatkafest
so 31.12.2022 ne 1.1.2023 Silvestr

Noční klid omezen na 1:00 - 6:00:

Noc ze dne na den akce
pá 17.6.2022 so 18.6.2022 Festival open air ZUŠ
pso 18.6.2022 ne 19.6.2022 Den mikroregionu
pá 31.7.2022 so 1.8.2022 Sraz amerik
so 6.8.2022 ne 7.8.2022 Noční hasičská soutěž O pohár starosty města
so 27.8.2022 ne 28.8.2022 Rozloučení s létem

4. Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2021

Základní údaje o závěrečném účtu:

  Návrh rozpočtu Skutečnost
Příjmy: 174.183.357 ,- Kč 234.931.960,12 Kč
Výdaje: 200.461.299 ,- Kč 235.801.808,15 Kč
Financování: 26.277.942 ,- Kč 869.848,03 Kč

Stav zadlužení k 31.12.2021:

věřitel předmět úvěru zůstatek úvěru očekávaný rok splacení
ČS, a.s. ČOV – intenzifikace 705 000,- Kč 2022
ČS, a.s. MŠ - výstavba 10 317 000,- Kč 2025
ČS, a.s. DSSP – výstavba 20 131 000,- Kč 2028
ČS, a.s. Investiční úvěr 55 768 000,- Kč 2025
  CELKEM: 86 921 000,- Kč  

5. Roční účetní závěrka za účetní období roku 2021

Del zákona musí zastupitelé schválit účetní uzávěrku města.

6. Rušení názvu ulic Papírna, Starý dvůr, U Magátu

Je narhováno zrušení názvů ulic, které již věcně neexistují a neexistují žádné adresní body, které by byly v těchto ulicích umístěny.

7. Záměr směny pozemků v k.ú. Pacov

Zastupitelstvo má schválit spuštění směny pozemků v oblasti areálu propad, které chce město Pacov získat od Státního pozemkového fondu výměnou za jiné zemědělské pozemky.

8. Nákup pozemku par. č. 2506/6 k.ú. Pacov

Město má zájem odkoupit pozemek, na kterém je část silnice ulice Jatecké.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Zřízení věcného břemene pro distribuční společnost EG.D pro plynovod.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Zřízení věcného břemene pro distribuční společnost EG.D pro plynovod.

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Bedřichov u Zhořce

Zřízení věcného břemene pro distribuční společnost EG.D pro elektrické vedení.

12. Poskytnutí mimořádné odměny

Návrh na poskytnuté mimořádné odměny pro starostu Kocoura.

13. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .