Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Jak si vede Nadační fondu města Pacova pro talentované

Před dvěma lety město založilo Nadační fond města Pacova pro talentované. Projděme si stručně historii:

Když shrneme činnost po téměř dvou letech existence, byla vypsána jedna výzva, které se zúčastnili dva žadatelé, z nichž jeden uspěl. Fond tedy podpoří 10 000 korunami výuku sportovního a společenského tance a nepodpoří nákup příčné flétny.

V zakládací listině se fond zavazuje:

Nadační fond zpracovává a schvaluje výroční zprávu o své činnosti za každý kalendářní rok, a to nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Výroční zprávu schvaluje správní rada. Výroční zpráva se zveřejňuje založením do sbírky listin u rejstříkového soudu a na internetových stránkách zakladatele.

I přesto, že se v roce 2017 nic kromě založení neudálo, měla by být na stránkách města a u rejstříkového soudu k 30.6.2018 zveřejněna výroční zpráva o činnosti fondu za rok 2017. Nevíme tedy, jestli se podařilo naplnit jeden z cílů fondu, a to získat příspěvky od soukromých dárců. To je jediná věc, jíž se fond liší od možnosti žádat o dary přímo město.

První výzva byla schválena správní radou. Na jakém základě je nyní zveřejněna druhá výzva, není zřejmé, protože dokumenty fondu jsou zveřejňovány s velkým zpožděním, takže je těžké určit, zda vůbec takové rozhodnutí existuje.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .