Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Neoprávněné omezení dopravy městem a jak se správně ptát

Řešení dopravní situace kolem Komunitního centra postavením sloupků a uzavřením silnice kolem vchodu KC proběhlo podle všeho “načerno”. Město postavilo sloupky a značku zákazu vjezdu neoprávněně a celá situace je nyní na podnět jednoho z dotčených přezkoumávána. Město na žádost iniciátora přezkoumání podle zákona o svobodném přístupu k informacím muselo
zveřejnit postup řešení celé situace včetně protokolu o projednávání. Díky tomu se s ním mohou seznámit všichni občané.

Z protokolu vybírám podstatné body: body protokolu

Inspirujte se. Pokud kohokoli z vás zajímá informace o dění na městském úřadě a ve městě, stačí mailem na adresu podatelny (posta@mestopacov.cz) zaslat dotaz začínající slovy:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací o …

Město pak musí do 15 dnů informaci poskytnout (pokud existuje) nebo odmítnout poskytnutí (pokud existuje důvod), případně vás vyzve k uhrazení částky, pokud je s poskytnutím informace spojena dodatečná práce. Někdy je zamítnutí nebo zamýšlený poplatek jen cestou, jak vás odradit - nebojte se, je možné se odvolat k vyšší instanci. Za Pacov.City máme několik takových úspěšných kol odvolání za sebou. Jde to!

Všechny informace, které město podle zákona 106 poskytne, následně musí zveřejnit na webových stránkách, kde najdete všechny dosud poskytnuté informace.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .