Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12. 9. 2022 od 16:00

V pondělí 12.9.2022 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

V podkladech je detailně rozpracována informace o plnění rozpočtu. Dále rada informuje o způsobu, jakým naložila s mimořádým příjmem ze společnosti Pacovská lesní. Celkem 60 mil. Kč je uloženo u České spořitelny na dva spořicí účty:

Dále je shrnut přehled úvěrů:

2. Informace o činnosti městského úřadu

Informuje o nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva dne 23.a 24. září 2022 a o zániku mandátů zastupitelů v den voleb. Rada a starosta s místostarostou pokračují ve funkci až do zvolení nových orgánů města novými zastupiteli.

Úřadu se nedaří zajistit pracovníka/úředníka pro stavební úřad. Opětovně je vypisováno výběrové řízení.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022

Opatření zanáší do rozpočtu následující změny:

4. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Tikkun Pacov, z.s.

Spolek Tikkun pracuje na rekonstrukci pacovské synagogy. V uplynulých letech 2018 - 2022 město Pacov podpořilo činnost spolku částkou 440 tis. Kč. Nyní má spolek zajištěnu dotaci na obnovu od kraje. Dotace bude proplacena po dokončení prací. Spolek žádá město o výpomoc při překlenutí doby do vyúčtování dotace ve výši 300 tis. Kč.

5. Prodej stavebních parcel č. 2345/66, 2345/67, 2345/71, 2345/72, 2345/73, 2345/74 v k.ú. Pacov

Dne 26.7.2022 v 8:00 byl zahájen příjem žádostí zájemců o další parcel v lokalitě U Unika. Nabízeno bylo 6 parcel a ještě v tentýž den byly přijaty žádosti na všechny parcely v následujících časech 8:02, 8:04, 8:06, 8:09, 11:42 a 14:20. Nyní je prodej parcel předkládán zastupitelům ke schválení.

6. Prodej části pozemku par. č. 322/16 k.ú. Bedřichov u Zhořce

Při vyměřování pozemků v Bedřichově u jedné nemovitosti došlo ke zjištění nesrovnalostí u sousedící nemovitosti v rozsahu 160 m2. Navrhovaným řešením je prodej zaplocené části pozemku, které je předkládáno zastupitelům ke schválení.

7. Směna pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce

Směna řeší směnu pozemků v blízkosti rodinného domu za pozemky náležející k veřejným prostranstvím v rozsahu 260 m2, které město předává a 450 m2, které město přijímá a doplácí 18 tis. Kč.

8. Směna pozemků v k.ú. Roučkovice

Směna pozemků pro vyřešení nesrovnalosti skutečného zaplocení s údaji v katastru řeší směna s doplatkem města 9 tis. Kč.

9. Nákup lesního pozemku par. č. 1095/24 k.ú. Cetoraz

Nákup lesního pozemku nedaleko kompostárny na Šimpachu o velikosti 39 tis. m2 za 10 Kč za m2

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno pro přípojku elektřiny

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno pro přípojku elektřiny

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno pro přípojku elektřiny

13. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: f11ba7c0b518
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .