Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

O krok blíže obchodnímu centru

Na úřední desce je zveřejněn záměr směny (naše kopie) nemovitého majetku města Pacova. Předmětem směny je pozemek, který chce získat soukromý investor pro stavbu obchodního centra na okraji Pacova u benzínové pumpy.

Jednání mezi investorem a městem tedy zřejmě pokročila do fáze, kdy je rada města připravena předložit zastupitelům konkrétní podmínky, jejichž součástí je i směna pozemků.

Záměr vybudování obchodního centra prezentovali zástupci investora OC Pacov s.r.o. na jednání zastupitelstva dne 22.3.2021. Toto jednání zastupitelstva bylo netypické, protože účast veřejnosti byla široká a o záměru budování obchodního centra proběhla intenzivní diskuse mezi veřejností a zastupiteli, kterou si můžete poslechnout na videozáznamu.

Pozemky, které mají být předměte směny, jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví společnosti ATLANTA - V.O.V.-CORPORATION,spol. s r.o.. Město by podle záměru mělo předat 1108 m2 a mělo by získat 4466 m2. Získané pozemky jsou z části v místech, kde má podle územního plánu vést část budoucího obchvatu a z části přiléhají k silnici - výpadovce na Eš.

Zveřejnění záměru směny je nezbytným předpokladem pro následné projednání případné směny na veřejném jednání zastupitelstva. Pokud ke směně dojde, lze předpokládat, že stavbě obchodního centra již nebude stát nic v cestě. Území, kde by podle prezentovaného záměru mělo být obchodní centrum vybudováno, je již v existujícím územním plánu pro tento druh výstavby určeno.

Umístění obchodního centra z prezentace na jednání zastupitelstva:

Směňované pozemky:

Kliknutím na obrázek přejdete na interaktivní mapu:


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .