Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1. 11. 2021 od 16:00

V pondělí 1.11.2021 od 16:00 se koná jednání zastupitelstva města Pacova. Jako obvykle přinášíme přehled bodů, o kterých se bude jednat.

1. Informace o činnosti rady města

Jako obvykle pouze odkaz na zápisy, které dostávají zastupitelé. Zápisy získáváme podle zákona o svobodném přístupu k informacím a k dispozici josou zde:

2. Informace o činnosti městského úřadu

Tajemník informuje o výsledku voleb a o mimořádných opatřeních v souvislosti s Covid-19

3. Rozpočtové opatření č. 6/2021

V podkladech je kromě rozpočtového opatření popsán stav plnění rozpočtu.

Samotné rozpočtové opatření obsahuje:

Součástí podkladů je také přehled dotací poskytnutých DSSP od MPSV a Kraje

Dále informace o navýšení platů odborných pracovníků 10%

4. Žádost o zvýšení dotace a úpravu účelu – Centrum LADA, z.s.

Z důvodu přijetí klienta, u něhož je vyšší náročnost péče, vzrostly provozní náklady. Centrum pro zajištění péče přijalo dalšího pracovníka. Žádá o navýšení provozní dotace města ze 180 000 na 250 000 Kč (navýšení o 70 000 Kč). Viz také odpovídající položka v rozpočtovém opatření.

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Z důvodu změny zákonů dochází ke změně vyhlášky, která předepisuje místní poplatek za odvoz odpadu (za obecní systém odpadového hospodářství). Poplatek pro rok 2022 zůstává beze změnu ve výši 700Kč. Nová vyhláška:

6. Nabídka členství ve spolku Naše odpadky, z.s.

Rada města doporučuje odmítnout nabídku ke členství ve spolu Naše odpady.

7. Program zlepšování kvality ovzduší

Obec Pacov a Lukavec mají zhoršenou kvalitu ovzduší. Pacov je také obec s rozšířenou působností. Takové obce mají povinnost zpracovat Plán zlepšování kvality ovzduší. Koncept plánu má zpracovat odbor životního prostředí.

8. Směna pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce

V roce 2018 byl zastupitelstvem schválen odkup pozemků pod komunikací v Bedřichově. Majitel pozemků místo schváleného odkupu pozemků pod komunikací má zájem provést vypořádání formou směny za lesní pozemek. Město tak získá 326 m2 pozemků pod komunikací a výměnou předá 827 m2 lesních pozemků.

9. Prodej části pozemku st. 135 k.ú. Pacov

V Pošenské ulici město vlastní některé nemovitosti a dlouhodobě plánuje jejich demolici kvůli rozšíření silnice a zbudování parcely pro rodinný dům. Majitelka sousedního domu žádá o odprodání části zahrady v majetku města.

Rada nedoporučuje schválení odprodeje, protože není v souladu s plány města v této lokalitě.

10. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .