Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ptali jsme se na ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018

Proč neproběhl přímý přenos

Dne 28.11.2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města Pacov 🎥 již v novém formátu, který starosta Vlček představil na ustavujícím zasedání. Zasedání podle pozvánky začinalo v 16:30. Náš kameraman dorazil do sálu kolem 16. hodiny a požádal o možnost připravit techniku s tím, že samotný záznam a vysílání bude spuštěno v okamžiku zahájení veřejného zasedání. Nebyl do sálu vpuštěn s odůvodněním, že bude probíhat neveřejné pracovní jednání zastupitelů. Toto jednání začalo v cca 16:15 a skončilo v 16:25, kdy kameraman mohl začít připravovat techniku. Při přípravě se vyskytl drobný technický problém, který se v krátkém čase před zahájením zasedání, nepodařilo odstranit. Abychom nerušili průběh zasedání, ponechali jsme techniku pouze v režimu záznamu a nevysílali živě. Pro příští zasedání se pokusíme domluvit příznivější podmínky.

Zvýšení poplatků za popelnice schváleno v bodu zařazeném až na jednání

Na úvod jednání byl na žádost starosty do programu zařazen nový bod schválení vyhlášky o místním poplatku za odvoz odpadu. Vyhláška po mnoha letech zvyšuje poplatek za odvoz odpadu z 500Kč na 600Kč. Starosta zdůvodnil zařazení bodu mimo původní agendu tím, že návrh vyhlášky byl ministerstvem schválen nečekaně rychle a proto nechce otálet s jejím schválením a vydáním.

Návrhy vyhlášek obce ministerstvo neschvaluje. Zasedání zastupitelstva a jeho agenda se v Pacově oznamuje zpravidla v nejzažším zákonném termínu, tedy 7 dnů před jeho konáním. Zastupitelstvo se konalo 28.11. a rada doporučila vyhlášku o poplatcích ke schválení na svém jednání 21.11. Při jednání zastupitelstva starosta avizoval, že bude probíhat ještě jedno zasedání v průběhu prosince. Z uvedených faktů usuzujeme, že vyhlášku bylo možné projednat standardním způsobem včetně jejího uvedení na programu zasedání zastupitelstva. Starosta, který agendu zastupitelstva ve spolupráci s radou připravuje, se rozhodl projednat zvýšení poplatků tak, že občané neměli možnost se veřejného zasedání zúčastnit a zastupitelé tento způsob projednání akceptovali.

Doplnění na základě reakce úřadu:

V diskusi jsme položili konkrétní dotazy

Byly projednány všechny body schválené agendy. V bodu diskuse jsme položili několik dotazů, jejichž znění jsme starostovi zaslali dopoledne před konáním zastupitelstva (🎥 zachyceno v záznamu jednání):

Požádali jsme o:

  1. vysvětlení usnesení rady města, kterým řešil nsprávné čerpání rozpočtových prostředků Základní školou Pacov.
  2. názor zastupitelů případně projednání naší výzvy zastupitelům k většímu informování
  3. názor zastupitelů případně projednání dopadů zrušení usnesení o udělení darů starostovi a místostarostovi (navazuje na dotazy zveřejněné v závěru našeho článku, které písemně zůstaly nezodpovězeny)
  4. informaci o tom, jakým způsobem město plánuje své aktivity a zda existuje dokument program rozvoje obce

Vysvětlení usnesení č. 147/2018 - v čem spočívalo porušení rozpočtové kázně?

Bylo vysvětleno již během zasedání tak, že základní škola podle odečtu spotřebu vody překročila plánovanou částku na spotřebu vody, kterou škola uhradila z jiné části rozpočtu. Důvodem bylo letní zavlažování fotabalvého hřiště. Starosta uvedl, že ve nakonec se ukázalo, že došlo k chybě v odečtu spotřeby vody a škola má naopak přeplatek.

Projednání výzvy k otevřenějšímu informování o správě města

Zastupitelé se rozhodli, že materiál nebudou projednávat. Na přímou výzvu starosty, zda mají zájem daný bod projednat, se nepřihlásil žádný zastupitel, který by měl zájem tento dokument projednat. Doslovným doporučením jednoho ze zastupitelů bylo, že kdo chce, má si o informace požádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Projednání důsledků zrušení usnesení o udělení darů starostovi a místostarostovi

Zastupitelé se rozhodli, že v problému zrušených usnesení není třeba nic dalšího podnikat. Na přímou výzvu starosty, zda některý ze zastupitelů má zájem projednat způsob, jakým se město staví k důsledkům zrušení usnesení o darech, se žádný ze zastupitelů nepřihlásil. Problém jsme detailně rozebrali v našem článku, ze kterého výplývá, že nečinností se zastupitelé mohou vystavit riziku souvisejícímu se zodpovědností za porušení povinností při správě majetku.

Systematické informování o projektech města

V rámci obsáhlé diskuse se ukázalo, že zástupci města a zastupitelé jsou přesvědčeni, že informovanost o činnosti města je dostatečná, že případné další informování by mohlo vyžadovat kapacity, které městský úřad nemá. Systém práce při správě města je podle zastupitelů správný, což dokládají výsledky města. Zde jsme přesvědčeni, že se nám nepodařilo dostatečně vysvětlit, jak bychom si vlastně informování o správě města představovali. Podle našeho názoru rozsáhlejší informování nenese zásadně vyšší nároky na kapacitu pracovníků města.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .