Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Zarostlý Pacov

Letos se minimálně podle mínění veřejnosti v Pacově moc nedaří údržba zeleně na městských pozemcích. Na jednání zastupitelstva 10. 6. 2024 se na stav údržby zeleně zástupců rady ptal zastupitel pan Peroutka. Na komunitní stránce “Pacov je fajn” přetrvávají stížnosti (1,2) na neposečené plochy i na začátku července.

Město na údržbu zeleně - tedy sekání - uzavírá pravidelně 3 smlouvy. Pro rok 2024 jsou to následující smlouvy:

Součástí smluv mají být přílohy, které definují, kde přesně se má sekat a jaká je sečená plocha.

V registru smluv však přílohy zveřejněny nejsou. Kromě toho, že neúplnost zveřejnění by mohla způsobit až neplatnost smluv, není možné se podívat, kde vlastně město sekání těmito smlouvami zajišťuje.

Smlouvy jsou koncipovány tak, že nepředepisují konkrétní seče v konkrétních termínech. Je definován pouze rámec - plochy, které se mají sekat a předpokládaný počet sečí za rok. Konkrétní sekání objednává město a smluvního partnera k sekání vyzývá písemně nebo ústně. Do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy musí dodavatel zahájit sekání. Sekat se může od pondělí do soboty mezi 6. a 19. hodinou. Do 3 dnů po dokončení sekání musí dodavatel oznámit dokončení, aby zadavatel mohl práci převzít. Ve smlouvě není uveden žádný termín, do kterého by měla být objednaná seč dokončena.

Na jednání zastupitelstva 10.6. se na téma sekání odehrála diskuse 📽️, kterou zahájil zastupitel pan Peroutka a také se do ní zapojila veřejnost. Na dotazy týkající se neuspokojivého stavu sekání reagoval starosta tak, že pokud někdo není spokojen s tím, jak probíhá sekání, má kontaktovat přímo kancelář starosty nebo použít formulář na stránkách města k nahlášení nedostatků.

V rámci diskuse také starosta potvrdil, že dodavatel plní smluvní závazky a pokud není někde posekáno, tak je to proto, že sekání nebylo městem objednáno.

Foto Facebook Taxi Ota Pacov


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 135f7780db69
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .