Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ze zápisů rady - jak nebyla pouť

Rada města jedná v průběhu roku pravidelně zpravidla jednou týdně. Z jednání rady jsou na stránkách města publikována usnesení. Ne vše, co se na radě projednává, se dostane do usnesení. Z každého jednání rady vzniká kromě seznamu usnesení také zápis. Město Pacov je však na jakékoli informace skoupé, takže zápisy z jednání rady se nezveřejňují. Zde by si mohlo město vzít za vzor radu Kraje Vysočina. Kraj systematicky a přehledně zveřejňuje nejen usnesení, ale také zápisy včetně podkladů, které jsou na radě projednávány. Pacovští radní by si mohli vzít z krajské rady příklad.

Požádali jsme podle zákona o svobodném přístupu k informacím o zápisy z jednání rady města Pacova za rok 2021. Nechuť dělit se o informace se opět projevila. Informace jsme dostali, ale na úřadě si dali práci a dokumenty, které vznikají na počítači a je snadné je po anonymizaci prostě poslat tak, jak jsou, vytiskli a výtisk naskenovali. Necháváme na čtenáři, aby posoudil, jestli je to neobratnost, nebo záměr zkomplikovat další práci s poskytnutou informací.

Zápisy z rady jsme zpracovali a přehledně je zveřejňujeme. Ve zveřejňování budeme pokračovat. Jak se radní staví k projednávaným bodům může být zajímavé a některé body, které zaujaly nás budeme postupně rozebírat v samostatných článcích.

A jak to bylo s poutí?

O pouti se na radě jednalo několikrát:

V červnu už se podle zápisů na radě o pořádání pouti nejednalo.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .