Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Podklady pro opakované projednání návrhu územního plánu

Na konci ledna proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu. Jako výsledek veřejného projednání územního plánu vzešlo po vyhodnocení 6 úprav návrhu územního plánu. Vybíráme zajímavá zjištění, která z dokumentace upraveného návrhu plynou.

Z vysvětlení návrhu úpravy č. 3 vyplývá, že probíhají jednání s investorem o zastavění prostoru mezi budovami Finančního úřadu a budovou, kde je umístěno knihkupectví U Hrušky.

Z vysvětlení návrhu č. 6 vyplývá, že louka, která se nachází mezi čističkou odpadních vod a zahrádkami na Vejvarce bude zařazena mezi pozemky pro technickou infrastrukturu a část pozemku přilehající k čističce má být využívána pro “aerobní stabilizaci kalu”. Němělo by dojít k úpravě hygienických pásem.

Do návrhu se také dostal námět (č. 5) na posouzení možnosti vést jižně od silnice Pacov-Bedřichov koridor pro cyklostezku. Tento námět byl jako jediný odmítnut Odborem životního prostředí krajského úřadu. Důvodem odmítnutí je skutečnost, že ochrana zemědělské půdy je nadřazena veřejnému zájmu budování cyklostezky.

Ostatní změny jsou zapracovány do nové verze návrhu územního plánu a předkládaný k opakovanému veřejnému projednání den 20.5.2019.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .