Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky z projenávání návrhu územního plánu

Včera ve středu 30.1.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu. Plán společně prezentovali jeho zpracovatel architekt Jiří Brůha a za pořizovatele Ing. Pavel Strnad, pracovník odboru výstavby pacovského úřadu. V několika větách shrneme podstatné informace, které na jednání zazněly.

Záznam celého jednání si můžete prohlédnout na našem youtube kanálu. Návrh plánu je zveřejněn na stránkách města mapové části můžete pohodlně prohlížet v naší prohlížečce

Nově navrhovaný územní plán nezavádí žádné převratné změny. Většina změn oproti předchozímu plánu je evolučních, kdy se navazuje na již existující plochy.

Plochy pro bytovou výstavbu

Ve městě se rozšiřují pozemky, kde je možná zástavba rodinnými domy ve dvou hlavních lokalitách. Jako první bude rozvíjena lokalita ohraničená sídlištěm Míru z východu, areály Kamir&Co a Bluetech ze západu a novou zástavbou rodinných domků z poslední vlny výstavby ze severu.

Jako druhá hlavní lokalita pro budoucí výstavbu rodinných domků je v územním plánu navrhována dosud nezastavěná strana Pošenské ulice od provozovny Vodak směrem k rybníku Louže.

Pro bytové domy je pak vyhrazena lokalita navazující na Sídliště Míru končící u zahrádek a garáží v Nádražní ulici.

Plochy pro rekreaci

Návrh plánu dává prostor pro růst zahrádek u Nádražní ulice, kde zahrádky slouží jako oddělovač oblasti s výrobou a oblasi pro bydlení.

Plochy pro výrobu

Areály využívané pro výrobní závody kolem silnice na Eš a v Nádražní ulici a nad nádražím dostaly v územním plánu prostor pro další růst. V návrhu plánu nejsou žádná nově vyhrazená místa pro průmyslovou výrobu.

Komunikace

Zároveň je v územním plánu navrhována komunikace, která tyto uvedené výrobní areály propojí. Komunikace bude začínat u odbočky z Nádražní na Vejvarku a povede mimo město k vyústění na ešskou silnici zhruba uprostřed tamních průmyslových areálů.

Výrazné změny oproti předchozímu územnímu plánu doznalo řešení dopravy v oblasti Pošenské ulice. Ambiciozní záměr přeložky ulice byl přehodnocen a nahrazen záměrem spojky vedoucí zhruba od rybníka Louže k židovskému hřbitovu, kde by se napojila na hořepnickou silnici, a tak odvedla tranzitní provoz. Problematická místa v Pošenské budou řešena lokálními úpravami, z nichž některé již byly provedeny.

Další komunikací, se kterou navrhovaný plán počítá, je západní obchvat Pacova, pro který je v plánu vyhrazen koridor od průmyslového areálu u sinice na Eš, míjí čerpací stanici a napojuje se na silnici na Jetřichovec nad Duby. Kolem Dubů je v územním plánu prostor na přeložení silnice mimo tuto proslulou alej.

Všechny budoucí komunikace, se kterými územní plán počítá, jsou ve fázi záměrů s horizotem realizace 10-20 let. Nejblíže je rekonstrukce silnice Pacov-Lukavec, kde se již zpracovává projektová dokumentace.

Podněty účastníků

V rámci diskuse vzneslo několik přítomných dotazy, které se týkaly konkrétních detailů polních cest (Selekta) nebo možnosti vybudovat dráhu pro pěší, cyklisty a bruslaře mezi Pacovem a Bedřichovem.

foto


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .