Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Je něco shnilého v úřadě pacovském - epizoda V. - Konečně hotovo!

Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit. Po 200 dnech od vypršení lhůty (30.10.2020) město splnilo většinu z uložených povinností.

V pátek 30.4.2021 město Pacov splnilo další část povinnosti uložené rozhodnutím Odboru dopravy a pokročilo s odstraňováním překážky a značení, které vybudovalo bez povolení. Už chybí jen drobnost. Zde stručná inventura ve směru průjezdu od fary:

Povinnost odstranit překážky, které byly vybudovány bez řádného povolení, byla uložena 11.9.2020. Lhůta určená odborem dopravy byla 30 dnů a vypršela tedy 10.10.2020. Splnění uložených povinností trvalo městu 200 dnů.

Nyní tedy zbývá dořešit, kdo z pracovníků města je za tuto nemilou eskapádu zodpovědný a kolik město stála. Jak může dojít k tomu, že město staví bez řádného povolení a proč nesplnilo úřadem uloženou povinnost ve lhůtě?

Předchozí epizody:

  1. Epizoda I.
  2. Epizoda II.
  3. Epizoda III.
  4. Epizoda IV.

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .