Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Aktuality z městských projektů 19.5.2021

Výstavba parcel U Unika

Dodavatelem veřejné zakázky “ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů “U Unika” v Pacově - III. etapa” se stala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou 12 339 445 Kč vč. DPH. Smlouva byla zveřejněna 18.5.2021. Kdy byla podepsána není zřejmé, na smlouvě v registru datum podpisu chybí. Termín dokončení stavby je 20 týdnů od podpisu smlouvy. Pokud budeme počítat od okamžiku zveřejnění, pak termín dokončení stavby je 5. 10. 2021.

Objednávka projektu pro výstavbu multifunkčního hřiště v areálu školy

V dokumentu Plán rozvoje sportu je mezi plánovanými projekty uvedeno “Vybudování nového víceúčelového hřiště ve školním areálu Za Branou”.

V registru smluv byla dne 10. 5. 2021 zveřejněna objednávka na “projekční činnost pro objekt multifunkčního hřiště v areálu školy”. Z objednávky není zřejmý ani rozsah, ani termín dodání, ani specifikace toho, co má být dodáno. Je určena cena 157 tis. Kč bez DPH.

V Plánu rozvoje sportu je uvedeno, že záměrem města je: vybudování nového víceúčelového hřiště o rozměru cca 40 x 20 m s celoročním provozem. V období duben – říjen letní provoz (umělá plocha vhodná pro míčové sporty, pohybové aktivity, florbal). V období listopad – březen možnost zaledování a využití pro bruslení a nesoutěžní hokej. Zázemím propojeno se školní tělocvičnou. Odpadní teplo z chlazení slouží pro vytápění školní tělocvičny.

Odhadovaná cena je 20 mil. Kč. Termín budování není určen a závisí na zajištění financování.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .