Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 6. 2021 od 16:00

V pondělí 21. května 2021 v 16:00 proběhne veřejné jednání zastupitelstva. Přinášíme přehled programu.

1. Informace o činnosti rady města

Informace o činnosti rady opět ve formě konstatování, že zastupitelé dostávají zápisy a usnesení z jednání rady. Možná by stálo za zmínku pár drobností. Například navýšení hodnoty smlouvy na rekonstrukci školy za branou o 2 mil. korun a prodloužení termínu.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Zastupitelstvo bude v tomto bodu volit přísedícího okresního soudu Pelhřimov. Na žádost soudu se mají volit dva přísedící. Usnesení navrhuje prodloužit mandát současné přísedící. Navržen má být druhý přísedící. Návrh a volba přísedícího okresního soudu je pravomocí obecního zastupitelstva. S návrhem přísedícího musí soud vyjádřit souhlas.

3. Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2020

Zastupitelstvo bude schvalovat výsledek hospodaření města v roce 2020. Základní údaje jsou následující:

Úvěr Zbývá splatit
Čistička odpadních vod 2 mil. Kč
Mateřská škola Za Branou 13 mil. Kč
Dům sociálních služeb Pacov 23 mil. Kč
Investiční úvěr (různé akce) 49 mil. Kč
Celkem 87 mil. Kč

Přezkum hospodaření auditorem je bez výhrad.

4. Roční účetní závěrka za účetní období roku 2020

5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2022-2023

6. Předání výtěžku veřejné sbírky

7. Rozpočtové opatření č. 2/2021

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o právu stavby a kupní

9. Prodej stavebních parcel v k. ú. Pacov v lokalitě „Svatojánská“

10. Prodej části pozemku par. č. 387/46 a 310/1 v k. ú. Pacov

11. Nákup pozemků par. č. 2379/16 a 2379/21 v k. ú. Pacov

12. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

13. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

15. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 49c653b94bc2
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .