Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
21.01.2020 14.01.2020 0 0 49551272 Českomoravský beton, a.s. Kupní smlova - odběry betonů a materiálů v roce 2020 z provozu Pacov
20.01.2020 20.01.2020 146870 0 62547291 Luboš Kocourek Objednávka - stage, ozučení, osvětlení
08.01.2020 03.01.2020 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0423817469-LCD_ CS41000047375013_dodatek 1
06.01.2020 06.01.2020 70000 0 63911116 KPM elektro, s.r.o Objednávka - revize silnoproudé elektroinstalace a spotřebičů - ČOV
06.01.2020 03.01.2020 25000000 25000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Dodatek č_2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č_0622171349/18/LCD ze dne 12_4_2018
03.01.2020 03.01.2020 66000000 66000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o uveru_0495566179-LCD_CS41000047318733
31.12.2019 14.12.2016 0 110387 47238399 Selekta Pacov, a.s. Dodatek č. 5 - k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
27.12.2019 06.11.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884667
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884076
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884075
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu CS00000009884079
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884080
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884074
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884078
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884073
27.12.2019 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884077
18.12.2019 18.12.2019 237947584 237947584 63893703 Dům seniorů - Domov důchodců Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8. 3. 2006
18.12.2019 29.11.2016 150000 150000 26982170 Via rustica z.s. Návratná finanční výpomoc
17.12.2019 11.11.2019 130290 130290 47248548 Bohdanka Nesvačilová Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
17.12.2019 17.12.2019 122000 0 27891356 MIKOZ s.r.o. Objednávka - zednické práce - poliklinika
16.12.2019 16.12.2019 8000 0 3528405 TIPO electric s.r.o. Objednávka - revize záložního zdroje DSS Pacov
16.12.2019 16.12.2019 157260 0 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Objednávka - poliklinika - pokládka podlahy, vybavení
16.12.2019 16.12.2019 0 119900 63278553 Lesotech s.r.o. Objednávka - rekonstrukce chodníku, terénní úpravy v Nádražní ulici
12.12.2019 12.12.2019 6891 0 00529745 Ortex spol. s r.o. Smlouva o dílo o posyktování služeb č. RS1/19R0132/1084
11.12.2019 29.12.2017 2313352 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994
09.12.2019 06.12.2019 107200 0 27784550 REXGLAS s.r.o. Objednávka - ochranné prvky Dům sociálních služeb Pacov
09.12.2019 20.02.2014 0 0 60193336 O2 Czech Republic a.s. Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací
09.12.2019 09.12.2019 15000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vzdušníku na vodovodu v Bedřichově, doplnění poklopu šachty Pacov
09.12.2019 09.12.2019 0 3000 43821880 WASTHAS Objednávka - revize hasicích přístrojů - Dům sociálních služeb Pacov
09.12.2019 09.12.2019 40436 0 28080173 PACINSTAL s.r.o. Objednávka - elektrokotel - hospodářské budovy, zámek
09.12.2019 01.11.2019 0 685 25172263 SOMPO, a.s. Dodatek 2020 ke smlouvě o dílo č. 2072 o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2020
09.12.2019 01.01.2020 0 0 46346040 ICOM transport a.s. Smlouva o veřejných službách č. 60/2020
06.12.2019 06.12.2019 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - vzorky odpadních vod z ČOV
04.12.2019 04.12.2019 38000 0 27891356 MIKOZ s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace a šachet - Bedřichov
03.12.2019 04.12.2019 128700 0 47674695 KEMIFLOC a.s. Objednávka - síran železitý ČOV
25.11.2019 21.11.2019 3500 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění kanalizace na poliklinice
22.11.2019 21.11.2019 0 32100 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) darování pozemků par. č. 2596/2, 2596/3, 2596/4, 2596/5, 2596/6, 2596/7, 2596/8, 2596/9, 2596/10, 2596/11, 2596/12 v k.ú. a obci Pacov,parkoviště podél silnice III/293 u Domu sociálních služeb v Pacově OM 39/2016
21.11.2019 20.11.2019 0 50000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace z programu ““Jednorázové akce 2019”” FV02725.0011
21.11.2019 20.11.2019 0 0 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (FV02707.0050) - program Sportoviště 2019
20.11.2019 20.11.2019 303775 303775 00111295 VOD Jetřichovec, družstvo Propachtování pozemků
20.11.2019 14.11.2019 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS1000046067916
18.11.2019 18.11.2019 27000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodní přípojky
18.11.2019 18.11.2019 5500 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - vodoměry
18.11.2019 18.11.2019 35000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - zřízení vodovodní přípojky
14.11.2019 14.11.2019 76500 0   Jaromír Horák Kupní smlouva - sněžný skútr
14.11.2019 13.11.2019 60000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
14.11.2019 13.11.2019 20000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava komunikace po opravě kanalzační přípojky
13.11.2019 13.11.2019 279800 338558 28085604 KEROUŠ s.r.o. Kupní smlouva - ““Dodávka čisticích strojů do novostavby domu sociálních služeb v Pacově””
13.11.2019 13.11.2019 726300 878823 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Kupní smlouva - ““Dodávka úklidových vozíků, vozíků na prádlo a dalšího vybavení do novostavby domu socíiálních služeb v Pacově””
13.11.2019 13.11.2019 22500 22500 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dohoda č. PEA-V-29/2019, Město Pacov
08.11.2019 08.11.2019 0 153456 63278553 Lesotech s.r.o. Objednávka - rekonstrukce chodníku, terénní úpravy v Nádražní ulici
07.11.2019 04.11.2019 20000 0 00090450 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Objednávka - oprava místní komunikace frézovanou drtí
06.11.2019 06.11.2019 75000 90750 15049248 GEOVAP, spol. s r.o. Smlouva o dílo - City Ware, č. SOD/CW/Pacov
31.10.2019 31.10.2019 442659 535766 45309621 ”"”ETNA”” spol. s r.o.” Objednávka - svítidla
31.10.2019 31.10.2019 20498 24803 26281724 AERZEN CZ s.r.o. Objednávka - servis dmychadel ČOV
31.10.2019 30.10.2019 11250 11250 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č. 2 k Dohodě č. PEA-V-12/2019, Město Pacov
25.10.2019 18.02.2019 32884684 39790468 26015889 HORA s.r.o. Smlouva o dílo č. 1/2019 - ““Komunitní centrum Pacov””
25.10.2019 25.10.2019 3985305 4822220 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo - ““Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice””
24.10.2019 24.10.2019 2165798 2620615 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo - ““Oprava místních komunikací v Pacově a jeho místních částech””
24.10.2019 24.10.2019 0 0 63278553 Lesotech s.r.o. Dodatek č. 2 Smlouvy o provozu ““Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu””
22.10.2019 22.12.2016 0 4000000 28132017 Pacovská lesní s.r.o. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání
22.10.2019 22.10.2019 296895 0 26756226 STUDIO MARWIN CZ s.r.o. Objednávka - Dům seniorů Pacov
22.10.2019 22.10.2019 244700 0 46980059 PKS stavby a.s. Objednávka - Novostavba domu sociálních služeb
21.10.2019 21.10.2019 107913 0 48202151 Elektro výrobní družstvo Pacov Objednávka - Obřadní síň -rozvaděč RE
17.10.2019 02.04.2019 150000 150000 26518252 Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. ochrana budovy před bleskem; provoz centra
17.10.2019 17.10.2019 164021 0 46980059 PKS stavby a.s. Objednávka - Novostavba domu sociálních služeb - ZTI - filtr + zpětná klapka
11.10.2019 11.10.2019 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - vzorky odpadních vod z ČOV
11.10.2019 11.10.2019 18000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - vyčištění studny
10.10.2019 10.10.2019 0 350000 60108151 HAVEX-auto s.r.o. Kupní smlouva na koupi ojetého motorového vozidla
09.10.2019 02.10.2019 0 127000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2019, ID dotace FV02714.0647
09.10.2019 09.10.2019 38500 0 47914700 ENVIREX, spol. s r.o. Objednávka - hodnocení rizik - kompostárna Pacov
09.10.2019 09.10.2019 33000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodní přípojky pro p.č. 245
09.10.2019 09.10.2019 490000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace v Roučkovicích
09.10.2019 31.01.2019 1641594 1641594 22839461 Spolek Rodinné centrum Sovička Výpůjčka pozemků k.ú. Pacov
07.10.2019 02.10.2019 514600 514600 15821773 PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. Nákup pozemků
04.10.2019 04.10.2019 201194 0 3989241 STARSUN INT s.r.o. Objednávka - Dům sociálních služeb Pacov - látkové rolety
04.10.2019 02.10.2019 0 180177 60860944 Římskokatolická farnost Pacov Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace

Zdroj: Hlídač státu


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .