Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 9. 2021 od 16:00

V pondělí 20.9.2021 od 16:00 se koná jednání zastupitelstva města Pacova. Jako obvykle přinášíme přehled bodů, o kterých se bude jednat.

K podrobnému zkoumání doporučujeme zejména body:

1. Informace o činnosti rady města

Bod neobsahuje nic než výčet tří jednání rady a odkaz na usnesení (publikována) a zápisy (neveřejné)

2. Informace o činnosti městského úřadu

Budou podány informace o:

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočtové opatření nepřináší zásadní změny. Obsahuje následující položky:

Výdaje rozpočtu tedy vzrostou o 550 tis. Kč

4. Prodej části pozemku par. č . 2567/50 k.ú. Pacov

Žádost o prodej pozemku města ve Svatobarborské ulici rada města kvůli vodovodu pod ním uloženým nedoporučuje.

5. Směna pozemků k. ú. Pacov

Město se chystá získat pozemky u hřbitova a za hasičárnou od soukromého majitele pomocí směny. Město obdrží pozemky vhodné pro rozšíření hřbitova a prostoru hasičárny výměnou za pozemky uprostřed polí.

6. Směna pozemků k.ú. Jetřichovec

Směna pozemků mezi městem a krajem pro narovnání vlastnictví po přesném zaměření silnice II/124.

7. Směna pozemků k.ú. Velká Rovná

V prosinci roku 2020 zastupitelstvo schválilo směnu pozemků ve Velké Rovné. Při realizaci směny došlo k přesnému zaměření a ukázalo se, že údaje v katastru neodpovídaly realitě. Došlo k drobným posunům a nyní již s geometrickým plánem v ruce zastupitelstvo ruší původní usnesení a schvaluje nové dle zjištěných skutečností.

8. Prodej části pozemku par. č. 853/1 k.ú. Zhoř u Pacova

Rada nedoporučuje prodej pozemku žadateli z důvodu existence cesty na pozemku. Cesta je využívána veřejností.

9. Prodej pozemku par.č. 1487 k.ú. Roučkovice

Podklady k bodu jsou rozsáhlé a pojednávají o prodeji pozemku pro stavbu rodinného domu v Roučkovicích. Skutečnosti zde popsané jsou natolik zajímavé, že se jim budu věnovat ve speciálním článku.

10. Prodej pozemků par.č. 168/8 a par.č. 342 k.ú. Bedřichov u Zhořce

Prodej pozemku sousedícího se zahradou zájemce. Věcně se jedná o velmi podobné pozemky, jako v bodu 9. Přístup města je naprosto odlišný.

11. Směna a prodej pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce

Akce “Kulový blesk” v Bedřichově. Akce směny a prodeje se týká parcel v počtu kolem 10, které si mezi sebou vymění zájemci a město.

12. Nákup lesních pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce

Město kupuje další lesy za “hubičku”.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Příprava na budování přívodu energií na nedávno prodané parcely v lokalitě Svatojánské ulice.

14. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov a k.ú Jetřichovec

Rekonstrukce starého a budování nových vedení elektřiny.

15. Změna č. 1 územního plánu Pacov

Příprava na spuštění změny územního plánu, která obsahuje 10 položek:

K navrhované změně územního plánu se bude muset vypracovat EIA (posouzení dopadů na životní prostředí), protože se zabírá zemědělská půda vysoké kvality. Omezuje se maximální velikost parcely k jednomu rodinnému domu na 1200 m2.

Celkově lze shrnout tak, že pokud bude změna územního plánu realizována v zamýšlené podobě, v Pacově a okolí přibudou plochy pro stavbu rodinných domů.

16. Podání a spolufinancování sportovních projektů

Zastupitelstvo má schválit financování dotací na:

17. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .