Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Občanská nauka

Každý z občanů České republiky je také občanem nějaké konkrétní obce. A jako občan obce má některá práva daná zákonem o obcích. Následující výčet zachycuje ta nejzajímavější práva občana obce:

Jak je z uvedeného seznamu vidět, z hlediska práva na informace spojeného z nahlížením do různých dokumentů místní samosprávy je několik typů dokumentů zveřejněno a občané mohou nahlížet bez omezení. Některé zajímavé dokumenty však zveřejněny nejsou.

Zásadním nástrojem aktivního občana obce je zájem o jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo je orgánem s nejvyššími pravomocemi. Jak je vlastně samospráva obce organizována?

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je jakýmsi “parlamentem” obce. Zastupitelstvo je tvořeno zastupiteli, kteří byli zvoleni v komunálních volbách. V případě Pacova je počet členů zastupitelstva stanoven na 15 osob. Jednání zastupitelstva je veřejné. O zásadních aspektech správy obce musí rozhodovat právě a pouze zastupitelstvo. Jedná se např. o rozpočet obce, zřizování organizací, vydávání vyhlášek, volí starostu/místostarostu, převody nemovitostí, zadlužování a zástavy. Zastupitelstvo musí jednat nejméně 1x za 3 měsíce.

Rada města

Rada obce je jakousi “vládou”, která zajišťuje běžný chod obce. Rada města je tvořena starostou, místostarostou a dalšími zastupiteli na základě volby zastupitelstva. Jednání rady jsou neveřejná (nicméně pamatujte na možnost nahlížení do usnesení rady).

Starosta

Starostou je volen některý ze zastupitelů zastupitelstvem a reprezentuje město navenek.

Místostarosta

Starostou je volen některý ze zastupitelů zastupitelstvem a zastupuje a doplňuje.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .