Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
18.01.2019 31.10.2018 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. nové VOP a ceník
18.01.2019 31.10.2018 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. nové VOP a ceník
18.01.2019 31.10.2018 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. nové VOP a ceník
15.01.2019 15.01.2019 60814 0 10299271 Stejskal Stanislav Objednávka - překládka kabelu VO Velká Rovná
14.01.2019 08.01.2019 0 0 49551272 Českomoravský beton, a.s. Kupní smlouva 2019 - č. 1501159486 - odběr betonů a materiálů
14.01.2019 14.01.2019 0 0 28132017 Pacovská lesní s.r.o. Objednávka - prořezávání větví, čištění svodnic, lesních cest
11.01.2019 28.12.2018 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění vod č. 12180149
11.01.2019 08.01.2019 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění vod č. 79110305
09.01.2019 08.01.2019 65000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění kanalizace Jetřichovecká ul.
08.01.2019 08.01.2019 0 103756 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018.FV02704.0003
08.01.2019 08.01.2019 1000 0 87049805 Jaromír Tetík Objednávka - geodetické zaměření trasy vodovodu
07.01.2019 07.01.2019 55500 0 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - flexi pasy
02.01.2019 29.12.2017 2313352 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994
20.12.2018 19.12.2018 497 0 25733591 E.ON Česká republika Smlouva o sdružených dodávkách plynu č. 9551719738
20.12.2018 20.12.2018 67000 0 26082870 SYScore s.r.o. Objednávka - pokládka chráničky HDP ul. Malovcova, Hronova
20.12.2018 19.12.2018 11000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace ve Velké Rovné
20.12.2018 19.12.2018 23000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodní přípojky čp. 506
20.12.2018 19.12.2018 40000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace u čp. 49 v Roučkovicích
20.12.2018 19.12.2018 46000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu v Pošenské ul.
20.12.2018 19.12.2018 35000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - zřízení kanalizační šachty a čištění kanal.přípojky čp. 827
20.12.2018 19.12.2018 40000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu na Hrádku
20.12.2018 19.12.2018 15000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizační šachty před čp. 987 ul. Dlouhá
20.12.2018 19.12.2018 7000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - provedení sond na vodovodu ve Velké Rovné
20.12.2018 19.12.2018 42000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - kontrola a čištění odlehčovacích komor na kanalizaci v Pacově a Roučkovicích
20.12.2018 20.12.2018 30000 0 28593758 Envexo s.r.o. Objednávka - oprava čerpadla WILO
20.12.2018 20.12.2018 0 0 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Prodloužení termínu realizace.

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .