Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18. 11. 2019 od 16:30

Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 4/2019 se bude konat dne 18. 11. 2019 od 16:30 hodin v zámeckém sále. Podklady jsou zveřejněny na stránkách města. Až podklady ze stránek města zmizí, zůstanou dostupné u nás.

Navržený program zasedání:

 1. Informace o činnosti rady města
 2. Informace o činnosti městského úřadu
 3. Zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Pacov
 4. Změna zakládací listiny Nadačního fondu města Pacova pro talentované
 5. Přijetí daru pozemků v k. ú. Pacov
 6. Nákup pozemku par.č. 1454 k.ú. Roučkovice
 7. Prodej části pozemku par.č. 2002/5 v k.ú. Pacov
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
 11. Diskuze

Krátce uvedeme obsah jednotlivých bodů:

1. Informace o činnosti rady města

V podkladech pouze odkaz na to pravidelné zasílání podkladů zastupitelům (zápis jednání a usnesení rady). Usnesení rady jsou publikována i na stránkách města.. K tomuto lakonickému oznámení je připojen graf nové organizační struktury úřadu. Na jednání rady města 25.9.2019 byla totiž schválena výrazná reorganizace městského úřadu, která se také promítá do bodu 3 schůze - zrušení kulturního střediska. Schema nové organizační struktury najdete na konci tohoto článku

2. Informace o činnosti městského úřadu

Obsahem tohoto bodu se navazuje na minulé zasedání zastupitelstva. Schválením navrženého usnesení se Pacov připojí jako člen do Národní síťe Zdravých měst a do Místní Agenda 21. Součástí podkladů je deklarace o zapojení města. Jedním z nástrojů NSZM jsou i participativní rozpočty s vyšším zapojením občanů.

3. Zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Pacov

Funkce městského kulturního střediska budou zařazeny pod kancelář starosty.

4. Změna zakládací listiny Nadačního fondu města Pacova pro talentované

Fond pro talentované za dobu své existence přijal 5 žádostí o podporu. Z toho 2 byly zamítnuty kvůli pravidlům o místě bydliště. Úprava zakládací listiny umožní podpořit obyvatelé celého obvodu, který spravuje Pacov jako obec s rozšířenou působností.

5. Přijetí daru pozemků v k. ú. Pacov

Kraj převádí darem na město drobné pozemky související se stavbou domova důchodců.

6. Nákup pozemku par.č. 1454 k.ú. Roučkovice

Město se chystá nakoupit další lesní pozemek o výměře 9608m2.

7. Prodej části pozemku par.č. 2002/5 v k.ú. Pacov

Zastupitelé posoudí žádost o odprodej část pozemku zaploceného jako součást zahrady.

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcná břemena související se zasíťováním budovaných parcel pro eon.

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcná břemena související se zasíťováním plánovaného bytového domu pro eon.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno související se zasíťováním stavební parcely.

11. Diskuze

….

Organizační schéma městského úřadu

organizacni struktur


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .