Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky k zasedání zastupitelstva

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 31.11.2018. Jednání zastupitelstva jsme zprostředkovali občanům Pacova ve formě přímého přenosu vysílaného na internetu. Záznam je stále k dispozici a v době psaní tohoto příspěvku dosahoval 199 shlédnutí. Jsme rádi, že jsme mohli zasedání zprostředkovat všem, kdo o ně mají zájem. Na samotném zasedání bylo přítomno jen několik občanů města. Pokusíme se přesvědčit zástupce města, aby se vysílání přímého přenosu a následná publikace záznamu stalo samozřejmostí, kterou bude zajišťovat samo město.

Samotný průběh zasedání i vzhledem k výsledku voleb nepřinesl zásadní překvapení. Starosta Ing. Lukáš Vlček i místostarosta Tomáš Kocour byli do svých funkcí opětovně zvoleni jednomyslně. Do rady města byli zvoleni další zástupci vítězné kandidátky Sdružení pro rozvoj a prosperitu. Na programu jednání nebyly žádné body nad rámec toho, co je na ustavujícím zasedání nutno projednat ze zákona.

Na závěr zasedání si vzal slovo starosta Vlček, zhodnotil krátce minulé volební období a nastínil některé plány do budoucnosti. Zmíněny byly následující záměry:

Starosta rovněž představil svůj plán na způsob práce zastupitelstva. Před jednáním zastupitelstva by mělo probíhat cca 30 minutové jednání, kde si zastupitelé se starostou projdou body jednání, proběhne vysvětlení, aby nedošlo k nepochopení nebo dezinformacím. Po zastupitelstvu by pak probíhal pracovní seminář, kde by starosta rád probíral další témata, na kterých se pracuje. Chtěl by slyšet názory zastupitelů a na seminář by byli přizvání hosté, tak aby se kontinuálně připravovaly další záměry.

Protože jsme hladoví po informacích, zajímalo nás, zda pracovní jednání zastupitelstva před a po oficiálním veřejném zasedání, budou veřejná. Proto náš zástupce na zasedání položil dotaz. Bohužel jsme se dozvěděli, že tato jednání nejsou zamýšlena jako veřejná. Jako odůvodnění starosta uvedl, že by rád diskutoval věci otevřeně a ne každý je ochoten veřejně prezentovat své názory. Dále uvedl, že se tato forma osvědčila při práci minulého zastupitelstva.

Jsme i nadále přesvědčeni, že zasedání zastupitelstva je ideálním fórem, na kterém by měly být diskutovány záměry města průběžně a to na veřejné části zasedání a po zveřejnění všech relevantních podkladů. Způsob jednání posledního zasedání minulého zastupitelstva byl ukázkou, kam vede předjednání bodů agendy. Místo smysluplné diskuse mohou účastníci z řad veřejnosti sledovat hlasování o překot. V průběhu zasedání si starosta posteskl, že občané se příliš neúčastní. Otázkou je, proč by se měli účastnit, když to podstatné se odehrává v zákulisí a na zasedání lze jen přihlížet potvrzení předem dohodnutého v hlasování.

Starosta v průběhu svého vystoupení na zasedání zastupitelstva konstatoval, že větší projekty, které město připravuje a realizuje jsou od záměru po realizaci rozprostřeny přes několik volebních odbobí. Pro nás občany je tak složité udržet si přehled. Uvedeme několik příkladů. V poslední době se v Pacově odehrály dvě významné stavby, které výrazně zasáhly do dopravní obslužnosti města. První z nich byla rekonstrukce Karmelitánské ulice. Druhá je aktuálně běžící rekonstrukce ulice Malovcova a některých navazujících. Není žádného sporu, že k zásadnější rekonstrukci musí čas od času dojít. Vzhledem k tomu, že tyto stavby zasahují do života občanů, bylo by vhodné o stavu jejich přípravy, plánovaném harmonogramu a případných problémech a zdrženích informovat jednotně a srozumitelně. Obdobně toto platí například o připravované rekonstrukci silnice II/128 mezi Pacovem a Lukavcem.

V současné době jsou/byly informace o uvedených akcích roztříštěné a k občanům se dostávají zpravidla těsně před tím, než vznikají dopady těchto akcí do života. Pokud chce občan zjistit, jak se věci mají, musí prohledávat jednotlivá vydání měsíčníku Z mého kraje, zprávy, které jsou průběžně publikovány na webových stránkách města a případně sledovat úřední desku města. Některé informace navíc po určité době zmizí (oznámení z desky).

Už samotný vznik projektů je poněkud zahalen rouškou tajemství. Není zřejmé, jakými prioritami se vedení města při výběru a plánování projektů řídí. Na stránkách města se nám nepodařilo dohledat žádné informace o strategii města, ze které by vyplývalo, na jaké oblasti se bude v příštím čase zaměřovat pozornost, k jakým cílům míří, na jejichž základě by se dalo vyhodnotit, nakolik jsou přijímaná opatření vhodná a podporují zamýšlené směrování města a dosahování stanovených cílů.

Budeme tedy s napětím očekávat přislíbené zveřejnění návrhu priorit pro začínající funkční období zastupitelů, jsme zvědaví na návrh nových internetových stránek města a na to, zda nepřinesou zlepšení ve způsobu informování.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .