Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
19.12.2018 07.11.2017 11679 11679 47238399 Selekta Pacov, a.s. Dodatek č. 2 smlouvy o zemědělském pachtu
18.12.2018 18.12.2018 111000 111000 05930740 Tikkun Pacov, z. s. spoluúčast k odkoupení pacovské synagogy p.č. st.379
18.12.2018 30.05.2018 29390000 35561900 25183052 SYNER VHS Vysočina, a.s. Smlouva o dílo - ““ul. Malovcova, Hronova - stavební úpravy””
18.12.2018 10.01.2017 106466848 128824880 46980059 PKS stavby a.s. Smlouva o dílo
18.12.2018 17.12.2018 84869 102692 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - Gymnázium - izolace zdiva, opravy podlah
18.12.2018 17.12.2018 298763 361504 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - Mateřská škola Za Branou - terénní úpravy
18.12.2018 17.12.2018 304115 367979 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - úprava prostoru u hřbitova - mlatová cesta
18.12.2018 11.12.2018 45000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu před čp. 336 v Pacově
12.12.2018 11.12.2018 58628 70940 28079540 EKOIMPEX Vysočina s.r.o. Objednávka - Mateřská škola Za Branou - sadové úpravy
11.12.2018 07.12.2018 0 31500 25733591 E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12461760
06.12.2018 31.12.2016 15287798 15287798 75000687 Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
06.12.2018 01.01.2017 1888863 1888863 75000687 Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 Smlouva o výpůjčce
06.12.2018 06.12.2018 7986648 7986648 75000571 Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov, Za Branou 870 Smlouva o výpůjčce
06.12.2018 31.12.2016 78460000 78460000 75000571 Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov, Za Branou 870, okres Pelhřimov Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
06.12.2018 06.12.2018 0 0 46346040 ICOM transport a.s. Smlouva o veřejných službách číslo 112/2019
06.12.2018 06.12.2018 0 0 60071397 COMETT PLUS, spol. s r.o. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
06.12.2018 28.11.2018 0 622 25172263 SOMPO, a.s. Dodatek 2019 ke smlouvě o dílo č. 2072 o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2019
05.12.2018 10.09.2018 2490979 3014085 27175782 ARTRANS s.r.o. Kupní smlouva - ““Pořízení gasrotechnologie do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově””
05.12.2018 04.12.2018 126200 152702 47674695 KEMIFLOC a.s. Objednávka - ČOV síran železitý
29.11.2018 29.11.2018 0 117624 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Objednávka - opravy a pokládka lina poliklinika
29.11.2018 29.11.2018 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
29.11.2018 27.11.2018 3500 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění kanalizace na poliklinice
29.11.2018 27.11.2018 5000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - MŠ- montáž vodoměru, úprava a propojení potrubí
29.11.2018 27.11.2018 70000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizační šachty a vodovodních přípojek Velká Rovná
29.11.2018 27.11.2018 60000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - výměna hydrantu a opava vodovodních přípojek Velká Rovná
29.11.2018 27.11.2018 9000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
29.11.2018 27.11.2018 32000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava komunikací po provedení oprav havárií vodovodu
28.11.2018 28.11.2018 543750 657938 26082870 SYScore s.r.o. Kupní smlouva - ““Dodávka stavebnice obnovitelných zdrojů energie do učebny fyziky Gymnázia Pacov””
28.11.2018 28.11.2018 1931710 2337369 48108375 AV MEDIA, a.s. Kupní smlouva - ““Dodávka ICT vybavení a pomůcek do odborných učeben Gymnázia Pacov””
19.11.2018 13.11.2018 1481 1792 25327054 WEBHOUSE, s.r.o. Smlouva o provozu a servisu - webové stránky
19.11.2018 13.11.2018 92000 111320 25327054 WEBHOUSE, s.r.o. Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem a smlouva licenční o poskytnutí práv k užívání systému vismo
16.11.2018 06.11.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884667
16.11.2018 12.11.2018 430000 0 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Objednávka - oprava komunikace Nádražní ulice
15.11.2018 12.11.2018 16000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - úprava kanalizační šachty
15.11.2018 12.11.2018 8500 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
15.11.2018 12.11.2018 8000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
02.11.2018 02.11.2018 7737941 9362909 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo - Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice
31.10.2018 26.10.2018 11250 11250 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č.1 k dohodě PEA-VZ-13/2018 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
31.10.2018 26.10.2018 75000 75000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č.1 k dohodě PEA-VZ-7/2018 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
29.10.2018 15.10.2018 0 0 00311391 CENDIS, s.p. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
24.10.2018 27.07.2018 220960 0 61060631 VITA software, s.r.o. Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře č. 50/13

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .