Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
24.10.2018 27.07.2018 220960 0 61060631 VITA software, s.r.o. Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře č. 50/13
19.10.2018 31.08.2018 1129777 1367030 29030684 MY DVA group a.s. Kupní smlouva - “Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské skoly Za Branou v Pacově”
19.10.2018 04.09.2018 3298002 3990582 29030684 MY DVA group a.s. Kupní smlouva - “Dodávka atypového nábytku do novostavby mateřské skoly Za Branou v Pacově”
18.10.2018 18.10.2018 25000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
18.10.2018 18.10.2018 84000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - výměna hydrantu a osazení šoupěte v Barvířské ulici
18.10.2018 18.10.2018 82000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - výměna šoupěte a oprava vodovodní přípojky čp. 291
18.10.2018 17.10.2018 192348 0 27891356 MIKOZ s.r.o. Objednávka - oprava havárie propustku komunikace
17.10.2018 10.10.2018 1561186 1889035 42408121 SANTAL spol. s r. o. Kupní smlouva - “Dodávka nábytku do odborných učeben Gymnázia Pacov”
15.10.2018 12.10.2018 68310 0 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Objednávka - dodávka nábytku - poliklinika
11.10.2018 24.09.2018 424880 514105 46172084 Ivo Bašta Kupní smlouva - “Dodávka výstavních panelů a vitríny do muzea v Pacově”
09.10.2018 08.10.2018 0 235482 25186213 E.ON Servisní, s.r.o. Objednávka - překládka STL potrubí DN 200 procházející vodotečí, ul. Malovcova, Hronova
09.10.2018 01.10.2018 0 150000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2018, ID dotace FV02500.0031
09.10.2018 05.10.2018 0 10000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o zřízení služebnosti OM 979/2018, úplata 0 Kč,
08.10.2018 22.12.2016 0 4000000 28132017 Pacovská lesní s.r.o. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884076
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884075
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884080
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu CS00000009884079
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884078
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884074
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884073
08.10.2018 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884077
04.10.2018 04.10.2018 0 118284 45309621 “ETNA” spol. s r.o.” Objednávka - osvětlení hřbitov
04.10.2018 03.10.2018 65000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - aktualizac digitální evidence inženýrských sítí
04.10.2018 03.10.2018 95000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - liniové čištění kanalizace hlavního kanalizačního řadu
04.10.2018 03.10.2018 31000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodárenského dispečinku objekt VDJ Jetřichovec
04.10.2018 02.10.2018 338552 0 28066430 ELEKTRO MED s.r.o. Objednávka - položení kabelu a chráničky - ul. Malovcova
02.10.2018 02.10.2018 55000 0 25166077 ENVI-PUR, s.r.o. Objednávka - ČOV - dodávka a montáž motoru a převodovky na šnekový dopravník
01.10.2018 01.10.2018 67722 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - rozšíření monitoringu kanalizace
27.09.2018 27.09.2018 375255 0 25166077 ENVI-PUR, s.r.o. Vypracování projektové dokumentace - ČOV Pacov Aerobní stabilizace kalu
27.09.2018 27.09.2018 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru 0423818429_LCD_Dodatek č. 1_CS41000031487928
27.09.2018 29.11.2016 150000 150000 26982170 Via rustica z.s. Návratná finanční výpomoc
27.09.2018 18.09.2018 23000 0 87049805 Jaromír Tetík Objednávka - geodetické zaměření kanalizace
25.09.2018 25.09.2018 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .