Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Větrníky u Pacova a podivné poskytování informací městem

Na stránkách města Pacov byly zveřejněny dokumenty poskytované podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde se žadatel dotazuje na existenci informací týkajících se stavby větrných elektráren na území města Pacova. Problematice se věnuje server OBČASNÍK.EU (viz odkazy na konci článku.

Dne 1. 6. 2023 přišel emailem k rukám starosty návrh k jednání o stavbě větrných elektráren na území města.)

Obrázek: navrhované umístění větrných elektráren
vetrniky lokalita

Dne 30. 6. 2023 dorazilo na radnici několik žádostí o informace týkajících se možné výstavby větrných elektráren na území města Pacov.

Na všechny dotazy město odpovědělo ve smyslu, že žádnými informacemi o výstavbě větrných elektráren nedisponuje. Žádosti a odpovědi byly následující:

Odpovědi na žádosti o informace by se daly shrnou větou: “Ptejte se na co chcete, my odpovíme na co chceme my.” Úředník v odpovědích slovíčkaří (v odpovědi 1) nebo odpovídá, na co nebyl tázán (Odpověď 2) nebo uvádí to, co se později ukáže jako vyložená nepravda (Odpověď 3). Nechám na uvážení čtenáře, zda jsou odpovědi znakem neochoty otevřeně komunikovat navenek, nebo jsou příznakem váznoucí interní komunikace úřadu. Doufejme, že běžně informace uvnitř úřadu putují svižněji, než v tomto případě, kdy trvalo 6 týdnů, než se dostaly od starosty k dalším osobám zodpovědným mimo jiné za poskytování informací veřejnosti.

Odpovědi město odeslalo 12. 7. 2023 a téhož dne žadatel obratem zaslal stížnost na vyřízení žádosti 1, kde žádá o doplnění, zda město má k dispozici informace ve elektronické podobě.

Z publikovaných informací není zřejmé, kdy město zaslalo požadované informace i přesto, že v původních odpovědích tvrdilo, že žádné takové informace nemá. Žadateli byl předán návrh firmy Jipocar na zahájení jednání o možné výstavbě větrných elektráren a přehledová mapa lokality, které se návrh týká.

Jak se s informacemi o návrhu firmy Jipocar seznamovali jednotliví zástupci vedení města se žadatel detailně vyptal dne 13. 7. 2023.

Dne 20. 7. 2023 město odpovědělo takto:

Firma Jipocar podle informací občasník.eu a také českého rozhlasu jedná také s obcí Stonařov, kde již získala souhlas zastupitelů se záměrem.

K rozhodnutí, jestli u Pacova větrné elektrárny budou nebo nebudou postavené je ještě dlouhá cesta. Pozici města utvoří zastupitelé a rozhodnutí o stavbě následně učiní soukromý investor.

Články věnované větrným elektrárnám na Vysočině na serveru OBČASNÍK.EU:

Články týkající se Pacova:

Články obecně o větrných elektrárnách na vysočině:


Kontakt: info@pacov.city
Rev: da4d5e9e36f2
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .