Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Více informací o projektech - DÍKY ZA PODPORU

Před 14 dny jsme zde uveřejnili výzvu k akci a požádali jsme obyvatele Pacova, kterým nevyhovuje tajnůstkářství města při přípravě a realizaci projektů, aby podpořili naši žádost. Žádáme zastupitele města, aby projednali konkrétní kroky, které povedou ke zvýšení transparentnosti při přípravě městských projektů.

Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří se rozhodli nás podpořit a připojili své podpisy. Zvláštní poděkování pak patří kolektivu pekařství Velíšek a paní majitelce, umožnili připojit vlastnoruční podpis archu přímo v pekařství.

Žádost podpořilo a podpis připojilo:

Celkem tedy svůj podpis připojilo 38 obyvatel Pacova, kteří tím vyjádřili svůj zájem o lepší informování občanů městem.

Dnes město obdrželo datovou zprávu s žádostí o projednání v petici uvedených konkrétních bodů s připojenými podpisovými archy.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se rozhodli připojit. Jakmile budeme mít další informace o tom zda a kdy budou požadované body projednány, budeme vás o postupu informovat.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .