Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Žádost o vyjádření kandidátů pro komunální volby

Obeslali jsme leadery jednotlivých kandidujících subjektů s žádostí o vyjádření k nadcházejícícm komunálním volbám. Každý z leaderů obdržel následující žádost:

Vážený pane,
obracíme se na Vás jako na lídra kandidátky pro komunální volby 2018 v Pacově. Vzhledem k tomu, že volby se konají již za měsíc, rádi bychom na našem občasníku https://pacov.city publikovali vyjádření jednotlivých kandidujících subjektů ke kandidatuře v nadcházejících komunálních volbách. Tuto žádost zasíláme všem kandidujícím subjektům. Pokud se tedy hodláte k níže uvedeným tématům vyjádřit, zašlete prosím obratem potvrzení, že se vyjádříte. Samotné vyjádření bychom rádi publikovali v středu 19.9.2018

  1. Vyberte 3 nejpalčivější problémy, které považujete v Pacově za nezbytné řešit v následujícím volebním období, uveďte, proč uvedené problémy považujete za závažné a popište plán, jak dané problém hodláte řešit.
  2. Co se v Pacově za poslední volební období podařilo zásluhou samosprávy a město na to může být pyšné?
  3. Co se v Pacově za poslední volební období nepodařilo vinou samosprávy a jak to ovlivňuje či ovlivní budoucnost?
  4. Jednou větou shrňte, proč by si voliči měli vybrat právě vaši kandidátku.
  5. Jakou otázku byste položili ostatním kandidujícím uskupením a stranám? Položíme ji za vás.


Děkuji

S pozdravem

pacov.city

Teď jsme v napětí, zda a jak se nám kandidující subjekty vyjádří.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .