Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 9. 2023 od 17:00

V pondělí 18. 12. 2023 od 17:00 hodin se bude konat zasedání zastupitelstva. Stručné shrnutí jednotlivých bodů z oficiální pozvánky najdete níže:

1. Informace o činnosti rady města

Rada předkládá informace o finanční situaci:

2. Informace o činnosti městského úřadu

Podklad shrnuje změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od 1. 1. 2024

3. Rozpočtové opatření č. 8/2023

Rozpočtové opatření obsahuje položky:

Příjmy:

Výdaje:

4. Návrh rozpočtu města na rok 2024 - rozpočtové provizorium

Tradiční přijetí rozpočtového provizoria s následujícími pravidly:

5. Obnovení kontokorentního úvěru na základním účtu Města Pacova

Město Pacov obnovuje smlouvu o kontokorentním úvěru na další rok. Limit čerpání je 15 mil. Kč. Závazková provize je 0,15%.

Náklady za držení kontokorentního účtu při jeho nečerpání jsou tedy 22 500 Kč/rok.

Zůstatky na účtech města jsou 85 mil. Kč.

6. Finanční dar TJ Slavoj - pomoc při pořádání pacovské pouti

Město poskytuje TJ Slavoj Pacov finanční dar za pomoc s pořádáním poutě 45 000 Kč.

7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Je navrhována nová vyhláška o poplatku za odpad s následujícími změnami:

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Nová vyhláška je zpracována kvůli promítnutí legislativních změn a nemění výši poplatků.

9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Jsou promítnuty nové legislativní požadavky. Výše poplatků se nemění. Datum splatnosti poplatku se posunuje na 31. října.

10. Prodej stavební parcely - pozemku par. č. 2345/65 v lokalitě „Nad Sídlištěm Míru“ v k.ú. Pacov

Do prodeje se vrací parcela nad Sídlištěm Míru, kterou předchozí zájemce včas nezaplatil. Termín zahájení příjmu žádostí je 9. 1. 2024 od 8:00 hodin.

11. Prodej stavební parcely - pozemek par. č. 2345/64 v k.ú. Pacov

Prodej parcely nad Sídlištěm Míru ze skupiny nabízené na jaře 2023.

12. Prodej části pozemku par. č. 174/1 k.ú. Roučkovice

Návrh na prodej zaploceného pozemku v Roučkovicích.

13. Prodej pozemku par. č. 492/5 k.ú. Velká Rovná

Návrh na prodej zaploceného pozemku ve Velké Rovné

14. Smlouva o zrušení předkupního práva

Rada zastupitelům doporučuje zrušit předkupní právo na část parcely u Pošenské ulice.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Zřízení věcného břemene pro výstavbu vedení pro připojení plánované městské fotovoltaické elektrárny.

16. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno na vybudovanou trafostanici.

17. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno související s vlastnictvím bytových jednotek v bytovém domě.

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Bedřichov u Zhořce

Věcné břemeno pro vedení pro připojení novostavby rodinného domu.

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice

Věcné břemeno pro vedení pro připojení novostavby rodinného domu.

20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Eš

Věcné břemeno pro vedení nízkého napětí v Eši.

21. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Bratřice

Věcné břemeno pro uložení vodovodu.

22. Nákup pozemku st. 788 jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení čp. 1070 k.ú. Pacov

Nákup domku vedle areálu pivovaru pod kaplí.

23. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě budoucí směnné – bezkontaktní myčka

Soukromý zájemce má záměr postavit u výjezdu z Pacova směrem na Cetoraz bezkontaktní myčku. Pozemek, kde by chtěl stavět, je ve vlastnictví města. Stavebník navrhuje městu, aby umožnilo stavbu uzavřením smlouvy o právu stavby a po dokončení stavby směnu pozemků.

Pozemky, které stavebníka zajímají jsou na následujícím obrázku.

pozemky pro mycku

Zastupitelstvo má schválit záměr a uzavření smlouvy.

24. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 9b7d2da0bbe1
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .