Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Komentář k způsobu zveřejnění a struktuře rozpočtu 2023

Způsob zveřejnění

Nejprve krátký komentář k již bohužel obvyklému způsobu zveřejnění návrhu rozpočtu. Zákon vyžaduje, aby byl rozpočet zveřejněn 15 dnů před jednáním zastupitelstva, kde bude schvalován. Město přesně dodrželo požadavek. Rozpočet byl s požadovaným předstihem zveřejněn na úřední desce. Přesto, že je v komentáři k rozpočtu uvedeno, že se jedná o nejdůležitější dokument města pro daný rok, na obvyklých lidmi sledovaných kanálech, kde město komunikuje (titulní webová stránka, facebook stránka) není o návrhu rozpočtu ani zmínka.

Tento přístup vedení města se zcela míjí s proklamacemi souvisejícími s účastí města Pacova v iniciativě Zdravá města, jejíž zásadní součástí je otevřenost a participace obyvatel obce mimo jiné na tvorbě rozpočtu.

V červenci 2022 proběhlo hodnocení plnění cílů v oblasti participace. Hodnocení prováděli zástupci Národní sítě zdravých měst. Město Pacov je členem od roku 2020.

Plný text hodnotící zprávy je k dispozici na webových stránkách města a stav participace občanů na správě města je tristní. Názor vedení města odráží následující odstavec (přesná citace ze zprávy):

Rizikem participace může být situace, kdy přes veškerou snahu nemusí při diskuzi dojít ke konsensu, případně situace, kdy se akce zúčastní obyvatelé prosazující pouze svůj názor; proto je důležité prezentovat aktivity tak, aby se zapojily v maximální možné míře všechny zájmové skupiny, kterých se téma týká.

Parafrázováno - vedení města nemá zájem vyslechnout si nesouhlasné názory, které by na případných akcích se zapojením občanů mohly zaznívat.

Proto s veřejností vedení města nekomunikuje, ale pouze sděluje pouze to, co je ze zákona nezbytné sdělit a ještě způsobem, který takto zveřejněné informace ukrývá v zákoutích webových stránek a úřední desky.

Struktura rozpočtu

Druhý komentář se týká atypické struktury rozpočtu vzhledem k neobvykle vysokému přebytku z minulého roku. Přebytek má dva hlavní důvody. Kvůli kůrovcové kalamitě a vykácení velkého množství městských lesů získalo město z městské společnosti Pacovská lesní několik desítek milionů korun mimořádného “zisku”, který je účtován jako nájem městských lesů. Kvůli vysoké inflaci byly daňové příjmy vyšší, než předpokládané a město také redukovalo výdaje kvůli nejistotě, což posílilo přebytek rozpočtu za rok 2022.

Výsledkem je více než 90 mil. Kč, které město získalo nad rámec obvyklých příjmů. V rozpočtu pro rok 2023 jsou tyto mimořádné příjmy rozpuštěny bez toho, aby byla viditelná nějaká významnější investice s výjimkou budován městské fotovoltaiky. Trochu to působí dojmem, že výjimečné příjmy budou “spotřebovány”. Výdaje na provoz totiž vzrostly výrazně na rámec meziroční inflace (16.2%) např. výdaje na samosprávu - tedy náklady na provoz samotného úřadu rostou podle rozpočtu o 23%.

  2022 2023 abs. rozdíl % navýšení
Celkem provozní výdaje 127 157 30 24%
Samospráva 35 43 8 23%
Silnice a chodníky 9 13 4 44%
Ostatní provozní výdaje 83 101 18 22%
         
Mimořádné výdaje 75 102 27 36%
         
Daňové přájmy (rozpočtované) 89 96 7 8%
Nedaňove příjmy (rozpočtované) 57 63 6 11%

-LRA-


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 81fae74b9039
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .