Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Aktualita - rozbor podkladů k jednání zastupitelstva

Informace o činnosti rady města

Podklad obsahuje standardní formulaci o tom, že zápis z rady je zasílán zastupitelům. Od minulého zastupitelstva se konalo jedno jednání rady 3.12.2018.

Komentář: Zápisy z jednání rady nejsou zveřejňovány, usnesení jsou zveřejňována se zpožděním a v době psaní tohoto příspěvku nebyla ještě zveřejněna.

Informace o činnosti městského úřadu

Podklad obsahuje výklad záměru MMR pro nový stavební zákon.

Komentář:

Po dobu, kdy podrobně sleduji zasedání zastupitelstva, budí tento bod vždycky rozpaky. Podle jeho obsahu se jeví, jakoby si zodpovědní úředníci nevěděli rady, co do tohoto bodu vložit. Například ten dnešní rozebírá návrh záměru nového stavebního zákona. Jak s touto informací mají naložit zastupitelé a jak občané? Očekává se, že budou návrh připomínkovat a město jejich připomínky zprostředkuje? To by bylo skvělé. Proč třeba není zmíněno spuštění nových stránek města?

Podle mého názoru by tento bod zasedání zastupitelstva měl získat nějakou pevnou strukturu. Například následující:

Seznam není vyčerpávající a každého určitě napadnou další body, které by v tomto bodu bylo možné projednat. Pokud by pro daný bod nebylo nic k projednání, konstatuje se, že v dané oblasti nedošlo k ničemu hodnému pozornosti.

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Opatření promítá do rozpočtu příspěvek na vykoupení objektu synagogy.

Komentář: Je poněkud zvláštní, že financování je chvalováno před bodem, kde zastupitelstvo bude schvalovat poskytnutí příspěvku.

Žádost o zmocnění Rady města Pacova ke schválení rozpočtového opatření v období od 18. 12. 2018 do ukončení roční účetní uzávěrky roku 2018.

Zastupitelstvo dává radě oprávnění operativně a v rámci mantinelů schváleného rozpočtu promítnout skutečné částky do rozpočtu a účetnictví bez dopadu na celkovou výši rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 2019 – rozpočtové provizorium

Jako každý rok bude finální podoba rozpočtu vytvořena v průběhu února a ledna, proto se schvaluje rozpočtové provizorium.

Žádost o poskytnutí dotace na odkup synagogy

Žádost o dotaci 111 000Kč na vykoupení synagogy s cílem vytvořit muzeum. Pro ty, kteří tak, jako my dosud nevěděli, kde se synagoga nachází uvádíme, že jde o budovu sousedící s budovou pacovského minipivovaru nejlépe asi viditelnou z parkoviště u automatu na kojeneckou vodu.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

Z dúvodu nesouladu se zákonem je nutno změnit některé drobnosti ve vyhlášce. Vyhláška byla podrobena opravdu detailnímu zkoumání a zpráva ministerstva je také v podkladech uvedena. Pro zajímavost - rozbor vyhlášky má 11 hustě popsaných stran, samotná vyhláška pak má 6 stran řídkého textu.

Komentář: Problematické body ve vyhlášce jsou opravdu minoritní, ale pravda je, že co je psáno, to je dáno a vyhláška je součástí zákonů této země a proto si pozornost zaslouží. Co je ale na tomto případu zajímavé je způsob informování o tomto bodu, když ho srovnám se způsobem informování o jiných bodech. V tomto případě město zveřejňuje všechny podstané dokumenty s cílem obhájit svoji práci a ukázat na nesmyslné puntičkářství úředníků. V případě, kdy se jednalo o obdobný názor MV na ustanovení o odměnách zastupitelů jsou podklady pro zastupitele výrazně chudší, samotné znění názoru MV v nich nenajdete. Tyhle materiály se nehodí, tak se nepublikují.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Jetřichovec a Zhořec u Pacova

Město připravuje projekt prodloužení vodovodu ze Zhořce do vodojemu v Jetřichovci. V této souvislosti je nutno uzavřít smlouvy s vlastníky pozemků o tzv. služebnosti. Zde se schvaluje uzavření smluv o budoucích smlouvách.

Založení a vstup do Dobrovolného svazku obcí Sompo

S cílem lepšího přístupu k dotacím se Černovice, Horní Cerekev, Humpolec, Lukavec, Nová Cerekev, Pacov, Počátky, Žirovnice a Želiv rozhodly založit dobrovolný svazek obcí. Zastupitelsvo musí ze zákona schválit vstup obce do takvého svazku schválit.

Komentář: Ve zdůvodnění již po několikáte starosta zdůrazňuje, že “vidíme, že odpadové hospodářství projde nemalými změnami”. Jaké změny nás čekají? Zeptám se v diskusi.

Komentoval: Luděk Rašek


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .