Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

K seznamu smluv zveřejněných od cca. května do dneška několik poznámek.

Firma Stavneko s.r.o. měla 20.8.2020 obchodně úspěšný den. Byla vybrána hned pro 4 dodávky v celkovém objemu přes půl milionu korun. Těžko říci, co přesně bude dodávat. Předmět dodávky je ve zveřejněných objednávkách stanoven velmi obecně několika slovy.

Naopak se letos nedostane na opravu cest u garáží na sv. Anně a na cestu kolem atletického stadionu. Město uzavřelo s dodavatelem těchto staveb dodatek smlouvy, který odkládá termín dodání až na červen roku 2021. Změna je v dodatku odůvodněna poklesem příjmů města.

Po oznámení o chystaném prodeji nedávno dokončených 7 parcel u Unika se zřejmě chystá pokračování jejich výstavby, protože byl vybrán dodavatel projektové dokumentace.

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
21.08.2020 20.08.2020 152718 0 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - zámečnické práce - sokolovna
21.08.2020 20.08.2020 226325 273853 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - provedení zpevněných ploch na ozemku 6/1 v k.ú. Pacov
21.08.2020 20.08.2020 94277 114075 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - stavební část pomníku
21.08.2020 20.08.2020 198210 239834 04552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - oprava komunikace na pozemku 6/1 v k.ú. Pacov po přívalovém dešti
20.08.2020 19.08.2020 16000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava komunikace po opravě kanalizace
19.08.2020 19.08.2020 667800 808038   Petr Hájek, 1978 prodej pozemku
19.08.2020 19.08.2020 50000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu v ulici Na Parcelách
19.08.2020 19.08.2020 50000 0 00111295 VOD Jetřichovec, družstvo Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu Jetřichovec
12.08.2020 03.08.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12170060
12.08.2020 03.08.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12080320
10.08.2020 10.08.2020 384463 465200   Jaroslav Pavlů, 1975 prodej pozemku
10.08.2020 10.08.2020 0 359230 70885184 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina RDST, nabíječ
03.08.2020 03.08.2020 35430 0 28080173 PACINSTAL s.r.o. Objednávka - DSSP - elektroventil plynového potrubí
03.08.2020 03.08.2020 65000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu na prameništi Stražiště
03.08.2020 03.08.2020 0 45000 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace
30.07.2020 13.07.2020 417851 505600   Nela Červenková, 1993 prodej pozemku
30.07.2020 22.07.2020 14436610 14436610 63893703 Dům sociálních služeb Pacov, p. o. přístavba DSSP (dotační)
24.07.2020 24.07.2020 45000 45000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č.3 k Dohodě č. PEA-V-29-2019,město Pacov
09.07.2020 08.07.2020 0 100000 00222721 Stavební bytové družstvo Pelhřimov Rezervační smlouva
09.07.2020 08.07.2020 0 100000 00222721 Stavební bytové družstvo Pelhřimov Rezervační smlouva
08.07.2020 26.06.2020 0 120000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0019
30.06.2020 30.06.2020 59220 59220   Stanislav Hezina, 1958 Nákup a prodej pozemků v k.ú. Pacov
29.06.2020 29.06.2020 320000 387200 28094026 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Objednávka - projektová dokumentace - ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově
29.06.2020 29.06.2020 15000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu Jetřichovec
24.06.2020 24.10.2019 2165798 2620615 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo - ““Oprava místních komunikací v Pacově a jeho místních částech””
22.06.2020 22.06.2020 150000 0 05305322 Šimon Matějovský Objednávka - Dokumentace ZŠ - architektonická a stavební část - studie a návrh stavebních úprav, koordinace
22.06.2020 22.06.2020 110000 0 04796322 Ing. arch. František Vorel Objednávka - Dokumentace ZŠ - architektonická a stavební část - dokumentace pro provedení stavebních úprav
22.06.2020 22.06.2020 65500 0 04355440 2020 architekti s.r.o. Objednávka - Dokumenace ZŠ - koordinace a autorizace projektu
22.06.2020 22.06.2020 88000 0 64169472 Ing. Jaroslav Janeček Objednávka - Dokumentace ZŠ - silnoproud a slaboproud
18.06.2020 12.06.2020 0 208080 60860944 Římskokatolická farnost Pacov Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
17.06.2020 17.06.2020 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS41000051490338
16.06.2020 16.06.2020 171300 171300 06257739 Hana Houdková Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
16.06.2020 16.06.2020 23528 28469 26281724 AERZEN CZ s.r.o. Objednávka - servis ČOV
09.06.2020 09.06.2020 0 200600   Jan Dušek Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.06.2020 04.06.2020 0 199938 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Darovací smlouva - Finanční dar na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu při zabezpečování vzdělávání
03.06.2020 26.05.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce a o odvádění odpadních vod č. 12170050
29.05.2020 29.05.2020 1150000 1150000 63893576 Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec Výpůjčka nemovitého majetku města
27.05.2020 26.05.2020 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
27.05.2020 26.05.2020 0 85362 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - Flexi Pass
26.05.2020 26.05.2020 22000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace a kanalizační šachty ve Velké Rovné
22.05.2020 22.05.2020 0 500000 09036598 MUDr. Kateřina Rubáčková s.r.o. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
21.05.2020 21.05.2020 75000 75000 26070901 Společenství vlastníků Výstavní 998 Propachtování pozemku v k.ú. Pacov
21.05.2020 21.05.2020 612240 612240 09036598 MUDr. Kateřina Rubáčková s.r.o. Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
21.05.2020 21.05.2020 62200 62200 15770265 KAMÍR a Co spol. s r.o. Nákup a prodej pozemků v k.ú. Pacov
20.05.2020 19.05.2020 69788 0 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Objednávka - Komunitní centrum - vybavení
20.05.2020 15.05.2020 0 95800 47247428 Jiří Dušek Objednávka - montáž a rozvody radiátorů - poliklinika
19.05.2020 19.05.2020 363440 363440 27918335 Mediclinic a.s. Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
13.05.2020 12.05.2020 355200 429792 26475081 Sweco Hydroprojekt a.s. Smlouva o provedení veřejné zakázky - ““II/128 - průtah, PD””
12.05.2020 30.04.2020 0 14400 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Příkazní smlouva - zajištění realizace programu OVV 2020
11.05.2020 07.05.2020 190000 0 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Objednávka - Komunitní centrum - kuchyňská linka, posuvná stěna, prodejní pult
11.05.2020 06.05.2020 80000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - Oprava kanalizace v Bedřichově
11.05.2020 06.05.2020 10000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - připojení vodovodu
11.05.2020 06.05.2020 0 75000 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu Jetřichovec
05.05.2020 29.12.2017 2313352 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994
05.05.2020 05.05.2020 52100 0 28095456 KREDIS, s. r. o. Objednávka - oprava dveří Zámek Pacov

Zdroj: Hlídač státu


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .